Mănăstirea Topolnița și-a prăznuit hramul

În Mehedinți, una dintre cele mai vechi vetre monahale, Mănăstirea Topolnița, și-a serbat hramul în ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Spre a da slavă lui Dumnezeu, sute de credincioși au pornit astăzi spre mănăstire, pe drumul credinței, cu rugăciuni de cerere în inimi și gânduri de laudă și recunoștință față de cel care L-a botezat pe Hristos în râul Iordanului, Sfântul Ioan, modelul ascezei desăvârșite.

La acest vechi schit, ctitorie a Sfântului Nicodim cel Sfințit de la Tismana, sărbătoarea a început încă de marți seara, cu săvârșirea slujbei Privegherii de către ieromonahii mănăstirii, în frunte cu Părintele Stareț, Arhim. Pavel Nicolăescu.

Miercuri, 29 august, în ziua praznicului Înaintemergătorului, credincioșii au sosit la mănăstire încă de dimineață, spre a participa la Sfânta Liturghie ce a fost săvârșită la altarul de vară de către Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, după cum a menționat Cătălin Cernătescu, Redactor știri Episcopia Severinului și Strehaiei.

La finalul Sfintei Liturghii a fost citită rugăciunea de binecuvântare a prinoaselor aduse pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș de închinare, adormiți întru Domnul.

Preasfințitul Părinte Episcop și Părintele Stareț Pavel Nicolăescu au vorbit dreptslăvitorilor creștini, punând la inima celor prezenți învățătură despre viața și propovăduirea Botezătorului Domnului.

Mănăstirea Topolnița este un sfânt așezământ monahal de călugări, cu viață de obște, sub stăreția părintelui arhimandrit Pavel Nicolăescu. Se află pe teritoriul comunei Izvoru Bârzii din județul Mehedinți. După tradiție, prima biserică a fost zidită aici de Sfântul Nicodim, în secolul al XIV-lea. Biserica actuală, în forma de cruce, a fost ridicată în anul 1646, de Lupu Buliga – ,,ver căpitan de plai”. A fost pictată în anul 1673, în frescă, stil bizantin, de zugravii Grigore ,,Grecul” și Dima ,,Romanul”. Remarcabilă este tema ,,Judecata de Apoi”, pictată în fațada exterioară vestică, la fel ca la mănăstirile din Moldova.

După secularizare (1863), schitul a fost părăsit și reînființat în 1930. În anul 1932, Comisia Monumentelor Istorice a făcut reparații parțiale și s-au reconstruit trei chilii. Mai târziu s-au executat reparații și restaurări, prin grija vrednicului de pomenire Î.P.S. Acad. Dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei. În ultimii ani s-a construit un corp de chilii și un dig pentru prevenirea inundațiilor. Se cuvine să amintim și faptul că la data de 21 mai 1993 s-a sfințit biserica de lemn a mănăstirii, ce poartă hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Comentarii Facebook


Știri recente