Mănăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad și-a serbat hramul

La străvechea Mănăstire Hodoș-Bodrog, Praznicul Schimbării la Față a fost cinstit cum se cuvine, în Paraclisul de vară al sfintei mănăstiri cu hramul ‘Schimbarea la Față’, informează Ziarul Lumina. Potrivit tradiției, la această sărbătoare se organizau pelerinaje de către credincioșii din împrejurimi dornici de a se împărtăși din darurile dumnezeiești și din binecuvântările Maicii Domnului.

Pelerinajul la Mănăstirea Hodoș-Bodrog s-a păstrat din vremurile în care mănăstirea era printre puținele vetre de spiritualitate de pe aceste meleaguri. Frumusețea și solemnitatea praznicului au fost sporite și de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor din care au făcut parte arhimandritul Nestor Iovan, starețul mănăstirii, ieromonahii și ierodiaconii din obștea mănăstirii, preoții de la parohiile învecinate.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Timotei a subliniat că sărbătoarea face legătura dintre Legea Veche și Legea Nouă, pecetluită cu adeverirea învierii de obște și preamărirea celor care urmează învățătura Mântuitorului. Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a făcut referire la pericopa apostolului ‘siliți-vă cu atât mai vârtos să faceți temeinică chemarea voastră și alegerea voastră’ (II Petru 1,10), care evidențiază părtășia noastră la jertfa Mântuitorului, ceea ce ne călăuzește către învierea morților și viața veacului ce va să fie.

Omul, restaurat de Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a amintit cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola I către Tesaloniceni: ‘Iar noi cei vii vom fi răpiți în nori’ și la alt cuvânt al aceluiași Apostol, care zice: ‘Nu toți vom muri, însă toți ne vom schimba’, făcând legătura între schimbarea trupurilor de la sfârșitul veacurilor și Schimbarea la Față a Mântuitorului, schimbare care arată slava chipului lui Dumnezeu în om, care, deși stricat, prin cădere este restaurat de Hristos. La această restaurare avem părtășie prin Trupul și Sângele Său; iar pentru adeverirea slavei de care ne putem împărtăși, Mântuitorul realizează această minune asupra propriei Sale firi.

Mântuitorul aduce pe Moise și pe Ilie, pe Moise ca cel care a primit legea, iar pe Ilie ca cel care s-a înălțat cu trupul adeverind astfel posibilitatea îndumnezeirii trupului. Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfinției sale Timotei s-a încheiat cu îndemnul de a umbla în lumina taborică după cuvintele chinonicului: ‘Doamne, întru lumina feței Tale vom umbla și întru numele Tău ne vom bucura în veci’.

Frumusețea slujbei a fost amplificată și de hirotonia întru diacon a tânărului monah Iustin-Ion Popovici, doctor al Facultății de Teologie din Atena, și prin hirotesia în treapta de protosinghel a patru dintre cei mai vrednici ieromonahi din obștea mănăstirii.

Comentarii Facebook


Știri recente