Mănăstirea Bodești în straie de sărbătoare

Mica obște a Mănăstirii Bodești din județul Neamț l-a avut ca oaspete pe Înalt Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prezent la serbarea celui de-al doilea hram al acestei așezări monahale. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a oficiat joi, 30 august 2012, slujba Sfintei Liturghii în biserica cu hramurile ‘Sfântul Vasile cel Mare’ și ‘Sfântul Ierarh Varlaam’, alături de un sobor numeros de stareți, preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, pr. Bogdan Iulian Mihalache de la parohia Doroșcani, din comuna Popești, Protopopiatul Iași 3, a fost hirotesit duhovnic de către IPS Teofan, după cum ne informează Ziarul Lumina.

La finalul Sfintei Liturghii, protos. Ieronim Andreescu, starețul mănăstirii Bodești, a mulțumit Înalt Preasfințitului Teofan pentru dragostea arătată prin venirea la așezarea monahală pe care o păstorește, autorităților centrale și locale pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului, stareților, preoților și credincioșilor pentru prezență și pentru împreuna-rugăciune.

În deschiderea cuvântului adresat credincioșilor prezenți, IPS Teofan, pornind de la Evanghelia și Apostolul zilei, a vorbit despre vrednicii ierarhi români care au atins culmile sfințeniei, urmându-L pe Arhiereul desăvârșit, Mântuitorul Iisus Hristos: ‘Biserica a vorbit astăzi despre Domnul Hristos în textele Scripturii, numindu-L Arhiereul Cel sfânt și Păstorul Cel bun. Apostolii și arhiereii care au urmat Domnului Hristos au fost chemați să prelungească în lucrarea lor în interiorul Bisericii aceeași arhierie sfântă și păstorire bună, care în mod desăvârșit a fost împlinită de Mântuitorul nostru. Printre arhiereii de la noi din țară care au împlinit mandatul dat de Dumnezeu se numără marii păstori de suflete ca Sfântul Sava Brancovici, Sfântul Ilie Orest, Sfântul Ghelasie de la Râmeț, Sfântul Iosif de la Partoș, Sfântul Antim Ivireanul, Sfântul Grigorie Dascălul, Sfântul Iachint de la Vicina, Sfântul Dosoftei, dar și Sfinții Ioan de la Râșca și Secu și Varlaam, mitropolitul Moldovei, prăznuiți în această sfântă zi’.

În continuare, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a vorbit despre viața Sfântului Ierarh Varlaam, un om al rugăciunii, un mare iubitor de carte, un mare apărător al credinței și un mare ctitor de lăcașuri sfinte. ‘Cum îl putem defini pe Sfântul Varlaam dacă nu om al rugăciunii, pentru că a fost frate și călugăr al Mănăstirii Secu, iar patru ani, după plecarea din scaunul vlădicesc, s-a retras în mănăstirea de metanie, trăind în liniște și în reculegere duhovnicească. De asemenea, a fost un mare iubitor de carte, el înființând în Moldova prima tipografie și prima școală de rang înalt din Moldova, anume Academia de la Mănăstirea ‘Sfinții Trei Ierarhi’ din Iași, și tipărind prima carte în limba română, numită ‘Cazania lui Varlaam’. Sfântul ierarh al Moldovei a fost și mare apărător al credinței celei drepte, pentru că a organizat Sinodul de la Iași, acum 370 de ani, în anul 1642, cu scopul de a apăra dreapta credință, scriind în acest scop și cartea ‘Învățături împotriva învățăturii calvinești’. A fost și un mare ctitori de biserici, alături de voievodul Vasile Lupu’, a spus IPS Teofan.

În încheiere, IPS Teofan a arătat că marele ierarh sărbătorit în data de 30 august este model pentru toți cei care Îl caută pe Dumnezeu: ‘Să fim precum Sfântul Ierarh Varlaam, iubitori de rugăciune, că fără aceasta nu ne putem înălța la cer, să fim iubitori de cărțile cele duhovnicești, prin care ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să fim iubitori de biserici și de mănăstiri și să le ajutăm când acestea au mare nevoi și să rămânem credincioși în singura Biserică adevărată, Biserica Ortodoxă’.

La final, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a oferit obștii Mănăstirii Bodești ‘Cazania lui Varlaam’, ediția profesorului Dan Zamfirescu.

Comentarii Facebook


Știri recente