MAI MULTĂ SOLIDARITATE ÎN VREME DE CRIZĂ

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la ședința anuală de lucru a Consiliului Național Bisericesc din data de 14 februarie 2012:

Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011

În anul 2011, consacrat omagierii Tainei Sfântului Botez și Tainei Sfintei Cununii, în Biserica Ortodoxă Română au fost înregistrați 106.839 de creștini ortodocși nou botezați și s-au oficiat 57.985 de cununii.

Prin activitățile, manifestările și programele desfășurate în anul dedicat familiei, Biserica noastră a dorit să cultive mai mult legătura sfântă care există între viața familiei și viața Bisericii, să intensifice și să evidențieze necesitatea apărării unității și demnității familiei creștine.

Activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011 este sintetizată și prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic:

I. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ:

Printre evenimentele importante din viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

manifestările dedicate „Anului omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii”, organizate la Patriarhia Română, precum și în toate eparhiile din țară și din străinătate, încheiate cu ședința solemnă a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2011, la care a participat și Preafericitul Părinte TEODOROS al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, precum și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit HRISOSTOM de Patras, Grecia;

manifestările de la Patriarhia Română cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale și al Capitalei, când a fost organizat pelerinajul Calea Sfinților pe Colina Bucuriei și sfințirea bisericii-paraclis a Catedralei Mântuirii Neamului, în prezența Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;

canonizări de noi sfinți români în Biserica Ortodoxă Română și proclamarea acestora prin ceremonii liturgice și citirea Tomosurilor Sinodale de Canonizare (Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, proclamat în data de 1 mai, la Mănăstirea Lainici; Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, proclamat în data de 29 octombrie, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu și Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei, proclamat în data de 30 octombrie, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia);

alegerea de noi chiriarhi și noi ierarhi în Biserica Ortodoxă Română pentru unele scaune chiriarhale sau posturi episcopale vacantate: alegerea de către Sfântul Sinod, în ziua de 18 martie, a Înaltpreasfințitului Părinte ANDREI în scaunul vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, emiterea Gramatei Patriarhale și întronizarea în ziua de 25 martie, la Cluj-Napoca; alegerea de către Sfântul Sinod, în ziua de 19 mai, a Preasfințitului Părinte Episcop-vicar IRINEU BISTRIȚEANUL ca Arhiepiscop al Alba Iuliei, și întronizarea la Alba Iulia, în ziua de 5 iunie; alegerea de către Sfântul Sinod, în ziua de 24 octombrie, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit IGNATIE TRIF în postul de Episcop-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, cu titulatura Mureșeanul, hirotonia acestuia având loc în data de 10 decembrie 2011, în Catedrala Mitropolitană din Paris, când a fost citit Actul Patriarhal de confirmare;

încheierea procedurii administrative de recunoaștere a personalității juridice a unor unități bisericești ortodoxe române din străinătate (Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, recunoscută de Guvernul Suediei; Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută de Guvernul Italiei; 68 parohii din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, recunoscute de Guvernul Spaniei).

Prin activitatea Oficiului canonico-juridic s-au elaborat: documentații, propuneri de amendamente și intervenții către Parlament, Guvern, ministere și alte instituții competente, rezolvând următoarele probleme: achiziționarea de către Patriarhia Română, ca proprietar, a unui imobil destinat Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord (în Suedia); intabularea pe numele Patriarhiei Române a trei imobile deținute în proprietate: Palatul Patriarhiei, Centrul Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei și Tipografia Institutului Biblic. Prin acțiuni în justiție, în care reprezentarea a fost asigurată de oficiul juridic, s-a finalizat, prin hotărâri definitive și irevocabile, respingerea intențiilor unor uzurpatorii asupra imobilelor Reședinței patriarhale de la Dragoslavele, jud. Argeș, precum și preluarea posesiei asupra întregului imobil Palatul Nifon, din București.

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ:

Principalele activități ale Bisericii Ortodoxe Române, desfășurate prin Sectorul relații bisericești și interreligioase, pe plan extern, au vizat, pe de o parte, legăturile sale tradiționale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, promovarea relațiilor de respect și cooperare intercreștină și interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităților ortodoxe române din străinătate.

Vizitele în străinătate ale Patriarhului ROMNIEI: vizita canonică în Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale (Strasbourg, 9-13 aprilie 2011); vizita canonică în Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord (München, 11-13 septembrie 2011); vizita în Cehia cu prilejul sfințirii bisericii românești de la Most, închinată ostașilor români, căzuți pentru eliberarea Cehoslovaciei, în cel de-al Doilea Război Mondial (9 octombrie 2011); participări ale unor ierarhi, profesori de teologie, studenți teologi, monahi și monahii la evenimente importante organizate de alte Biserici Ortodoxe surori sau la conferințe și simpozioane științifice, precum: întrunirea Comisiei interortodoxe pregătitoare a Sfântului și Marelui Sinod Panortodox (Chambésy, 22-26 februarie 2011); întrunirea Comisiei internaționale de Bioetică (Creta, 23-27 mai 2011).

În anul 2011, diaspora ortodoxă română a continuat să se organizeze și să se dezvolte, în prezent fiind înregistrate 13 eparhii ortodoxe românești în străinătate (10 eparhii funcționale, la care se adaugă cele 3 eparhii reactivate în Basarabia), deservite de peste 650 de clerici. Principalele realizări ale comunităților ortodoxe românești din străinătate, în anul 2011, au fost: înființarea de parohii la cererea credincioșilor, în majoritatea eparhiilor din străinătate și numirea de preoți parohi; efectuarea unor ample lucrări de restaurare la locașurile de cult (Gyula, Otlaca Pusta, Pino Torinese, Pavia, Pesaro, Monza, Strasbourg); sfințirea mai multor biserici (Rochester, Middletown (SUA); Hagi-Curda (Ucraina), Strasbourg și Pulversheim – Mulhouse (Franța); punerea pietrei de temelie a unei viitoare biserici și a unui centru social-cultural în München (Germania); achiziționarea și amenajarea sediului Protopopiatului Daciei Ripensis, în Negotin (Serbia); începerea construcției Centrului Cultural Ortodox pentru românii de pe Valea Moravei la Isacova (Serbia); finalizarea și sfințirea unei biserici de lemn, în stil maramureșean, în orașul Most (Cehia), unde se va întemeia o comunitate monahală sub jurisdicția Arhiepiscopiei de Praga; continuarea lucrărilor de construcție și amenajare la Așezământul Românesc de la Ierihon.

Dintre activitățile Sectorului Teologic-educațional în anul 2011, menționăm: continuarea Proiectului „Alege școala!”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, la nivelul întregii țări; obiectivul proiectului este de a preveni și corecta părăsirea timpurie a școlii, prin formarea a peste 3.200 de preoți și profesori de religie și prin organizarea a 250 de tabere de vară, pentru aproximativ 10.000 de copii. În anul școlar 2011-2012, la nivelul întregii țări, predau disciplina religie 7.690 de profesori, funcționează 30 de seminarii teologice, 8 licee teologice ortodoxe și o școală de cântăreți bisericești. În anul școlar 2010-2011 au fost școlarizați 5.132 de elevi la nivel liceal; 945 dintre aceștia au obținut diplomă de bacalaureat, iar 935 au obținut certificat de competențe. În școlile teologice preuniversitare au fost școlarizați 50 de elevi de etnie română din afara granițelor țării, majoritatea provenind din Republica Moldova. În cadrul unităților de învățământ teologic ortodox preuniversitar își desfășoară activitatea didactică 756 de profesori.

În cuprinsul Patriarhiei Române funcționează 11 facultăți de teologie și 4 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăți. În anul universitar 2010-2011, au fost școlarizați 6.877 de studenți, dintre care au absolvit 1.593, iar în anul universitar 2011-2012 s-au înscris 1.716. La cursurile de masterat au fost înscriși 2.465 de masteranzi, dintre care 1.047 au absolvit, iar în anul universitar 2011-2012 s-au înscris 1.274 de masteranzi. Studiile de doctorat se organizează în șapte centre universitare, la acestea fiind înscriși în prezent 444 de doctoranzi; în anul 2011 un număr de 108 doctoranzi au obținut titlul de Doctor în Teologie. În prezent, în cadrul învățământului teologic superior, activează 367 de cadre didactice: 74 de profesori, 55 de conferențiari, 139 de lectori, 81 de asistenți și 18 preparatori universitari. În anul 2010-2011 s-au înscris la studii în diferite instituții de învățământ din străinătate, 55 de studenți teologi români, iar la facultățile din cadrul Patriarhiei Române studiază 99 de cetățeni străini.

Prin Sectorul Patrimoniu cultural s-au organizat programe de formare și perfecționare profesională: cursuri de conservatori și cursuri pentru inventarierea și evidența patrimoniului cultural bisericesc mobil, editarea și tipărirea volumului Muzeologie generală (curs general pentru formarea personalului din muzee și colecții ecleziale), obținerea acreditării, din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru: atelierele de conservare și restaurare, atelierul de restaurare carte veche și documente, și atelierul de restaurare icoane, ale Centrului pentru Patrimoniu Cultural „Sfântul Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române. Au fost organizate mai multe expoziții, colocvii și simpozioane, dintre care amintim simpozionul „Cercetări arheologice în situri bisericești bucureștene” (3-4 octombrie 2011) finalizat cu publicarea a două volume cuprinzând rezultatele unor cercetări arheologice la biserici din București și din împrejurimi. Comisia de pictură bisericească a analizat peste 550 de dosare și a organizat examenul de admitere pentru ucenicii de pe șantierele de pictură din Patriarhia Română, a elaborat proiectul Regulamentului de Funcționare al Comisiei de Pictură Bisericească, fixându-se principiile și propunerile care stau la baza definitivării acestuia, precum și punerea în acord cu noul Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, urmând a fi supus spre analiză și aprobare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Cea mai importantă realizare în anul 2011 a Radioului TRINITAS al Patriarhiei Române este extinderea emisiei prin punerea în funcțiune a zece noi stații de emisie radio terestră: București (88,5 MHz), Roșiorii de Vede (95,9 MHz), Pașcani (102,2 MHz), Zimnicea (92,6 MHz), Cozia (93. 6 MHz), Voineasa (107,6 MHz), Sulina (89,2 MHz), Reșița (92,7 MHz), Caransebeș (99,9 MHz) și Sebiș (92,1 MHz). A fost îmbunătățită emisia pe internet a radioului prin actualizarea softului de emisie și înlocuirea echipamentelor.

În anul 2011 s-a lucrat mult și la dotarea și retehnologizarea Televiziunii TRINITAS. Astfel, prin eforturile Patriarhiei Române, la care s-au adăugat numeroase eparhii din țară, a fost achiziționat un performant car de transmisiuni prin satelit. Totodată, s-au construit decoruri noi în studioul televiziunii, regia de studio a fost refăcută, iar sediul a fost complet renovat.

Printre noile emisiuni introduse în grila de programe în anul 2011, foarte necesară și apreciată este emisiunea săptămânală în care se prezintă detaliat stadiul lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.

Pentru Publicațiile LUMINA cel de-al VII-lea an de apariție neîntreruptă a reprezentat extinderea ariei de difuzare prin Ediția Națională și prin cele 4 ediții regionale (Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat).

În privința tipăririi și distribuirii Publicațiilor LUMINA, menționăm că, începând cu luna iunie 2011, Ediția Națională și Ediția de Oltenia ale Ziarului Lumina, precum și săptămânalul Lumina de Duminică se tipăresc la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române.

Publicațiile LUMINA, în anul 2011, au acoperit prin abonamente toate județele țării. Cele mai multe abonamente le-au avut eparhiile componente ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei (peste 60%). De asemenea, a fost finalizat proiectul FOTOTECA ORTODOXIEI ROMNEȘTI, care cuprinde peste 2000 de fotografii de epocă, grupate pe secțiuni, la adresa www.fototecaortodoxiei/ziarullumina.ro.

Activitatea Agenției de știri BASILICA s-a concretizat în numărul mare de știri, interviuri, documentare și fotografii, publicate pe site-ul www.basilica.ro, care au reflectat informații privind viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011. Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române a redactat peste 80 de comunicate de presă, știri, documentare, drepturi la replică și precizări în cazul unor prezentări tendențioase sau al atacurilor la adresa Bisericii, al unor erori de informare în legătură cu probleme bisericești sau aflate în dezbatere publică.

Pe parcursul anului 2011 la Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA și Editura TRINITAS), s-a continuat publicarea scrierilor patristice. În cadrul departamentului „Carte de cult” a apărut o nouă ediție a Sfintei Evanghelii – ilustrată iconic, înnoită cu textul ultimei ediții a Sfintei Scripturi și cu textele Evangheliilor consacrate sfinților români care au slujbă aprobată de Sfântul Sinod și au fost revizuite și publicate într-o nouă ediție mai multe acatiste, vieți de sfinți, precum și Proloagele – În fiecare zi împreună cu sfinții (vol. I, lunile septembrie-februarie);

În ceea ce privește publicarea de carte teologică, portofoliul de carte a fost îmbogățit cu o serie de titluri cu caracter dogmatic, istoric, liturgic, pastoral și monografic, după cum urmează: †DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Credință pentru fapte bune. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2010; Euharistirion Patriarhului Daniel al României, volum omagial coordonat de Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și prof. Emilian Popescu; Lucrând spre zidirea Bisericii, album aniversar coordonat de Arhim. Paisie Teodorescu; Simbolul de Credință pe înțelesul copiilor, volum coordonat de redacția Chemarea Credinței; volumul: Teologia ortodoxă în secolul al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea, coordonator Pr. prof. Viorel Ioniță; Nicolae Șt. NOICA, Catedrala Mântuirii Neamului, monografie album; Olivier CLEMENT, Repere spirituale pentru omul de azi, trad. de Geanina Tivdă; Pr. conf. dr. Daniel BENGA, Pr. conf. dr. Mihai SĂSĂUJAN, Creștinismul în Țara Sfântă și Relațiile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ierusalimului; Pr. prof. dr. Mircea PĂCURARIU, Cultura teologică românească. Scurtă prezentare istorică.

În cadrul Tipografiei Cărților Bisericești au fost tipărite în anul 2011, cu precădere, cărțile și revistele pregătite pentru tipar de: Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Editura TRINITAS, Editura BASILICA, Editura Mitropoliei Munteniei și Dobrogei „CUVNTUL VIEȚII”. În cursul anului 2011 au fost imprimate 52 de titluri într-un total de 252.068 exemplare tipărite, din care 95.361 volume carte și 156.707 exemplare reviste.

Atelierele Institutului Biblic și-au desfășurat activitatea pentru confecționarea obiectelor de cult în cadrul următoarelor secții: metale prețioase, metale comune, tămâie, filigran, pictură, tâmplărie și sculptură, la punctul de lucru din București (Popești Leordeni); croitorie, cizelură, pictură și broderie, la punctul de lucru de la Mănăstirea Pasărea, precum și țesătorie, broderie, tricotaje, la punctul de lucru de la Mănăstirea Țigănești. În anul 2011 Atelierele au beneficiat de un împrumut important de la biserica Sfântul Spiridon Nou din București, care a fost utilizat în mare parte în anul 2011 pentru retehnologizarea și modernizarea procesului de producție, proces care va continua și în anul 2012.

Biblioteca Sfântului Sinod a continuat activitatea întocmirii cataloagelor de specialitate ale lucrărilor deținute (catalogul cărții vechi românești-sec. XVIII, catalogul manuscriselor slave, catalogul de obiecte bisericești (vol. 1) și catalogul manuscriselor muzicale); a organizat o serie de simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, expoziții de artă și lansări de carte (la Muzeul Național Cotroceni, Palatul Patriarhiei și sala Conon Mitropolitul). O importantă realizare este obținerea aprobării Direcției de Cultură și Patrimoniu Național privind clasarea Palatului sinodal ca monument, astfel încât, această clădire istorică să poată beneficia de fonduri destinate monumentelor.

Centrul de pelerinaje ‘Sfântul Apostol Pavel’ al Patriarhiei Române a organizat pelerinaje externe și interne spre mai multe destinații, pentru aproximativ 8.150 persoane (110 pelerinaje interne și 112 pelerinaje externe). Destinațiile pelerinajelor externe au fost cu precădere Țara Sfântă – Israel, dar și Iordania, Egipt, Turcia (Capadocia și Istanbul), Grecia – Muntele Athos, Italia, Bulgaria ș.a. În colaborare cu Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana s-a continuat derularea proiectului început în anul 2010, ‘Servicii de transport auto transnațional” pe teritoriul României și Belgiei, pentru care s-a achiziționat al treilea microbuz de persoane Mercedes Benz Sprinter.

În luna iulie 2011, pentru Centrul de pelerinaje ‘Sfântul Apostol Pavel’ s-a achiziționat un autocar de 49 locuri, marca SETRA, din surse proprii ale Patriarhiei Române, precum și cu sprijinul financiar al: SC BASILICA TRAVEL, al Arhiepiscopiei Aradului și al Parohiei Krețulescu – București.

În cursul anului 2011 la Sectorul Monumente și construcții bisericești al Patriarhiei Române cele mai importante lucrări au fost cele aferente edificării Catedralei Mântuirii Neamului. Astfel, au fost organizate licitații și negocieri pentru încheierea unui număr de 13 contracte de lucrări; au fost finalizate și recepționate lucrările de realizare a pereților mulați și a ancorajelor acestora, în paralel realizându-se excavația pământului din incinta creată; s-au desfășurat lucrări de execuție a infrastructurii; s-au realizat lucrări de hidroizolație a infrastructurii utilizând tablă de plumb, lucrare ce s-a realizat în proporție de 95% până la sfârșitul anului 2011; au fost realizate lucrări de armare și betonare a grinzilor transversale și longitudinale ale radierului.

În anul 2011, în cadrul Centrului de Conferințe – Palatul Patriarhiei s-au desfășurat 341 de acțiuni (conferințe, congrese, seminarii, simpozioane, concerte, spectacole, lansări de carte, ședințe de lucru, întruniri, vizionări, prezentări, etc.), unele ale Bisericii Ortodoxe Române, iar altele ale unor instituții sau firme care au închiriat aceste spații. În data de 26 octombrie 2011, a avut loc sfințirea spațiilor din Palatul Patriarhiei aferente birourilor Cancelariei Sfântului Sinod, bucătăriei și cafetăriei Misionarul, precum și inaugurarea noului lift, în urma lucrărilor de reparare, amenajare și compartimentare. În data de 5 august 2011 a fost aprobată documentația depusă în vederea obținerii finanțării europene pentru realizarea proiectului de restaurare, consolidare și protecție a Palatului Patriarhiei.

Sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale, prin echipa de întreținere ARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare și dotare tehnică la: Centrul Social-Cultural ‘Sfântul Apostol Andrei’, Centrul Social-Cultural „Iustin Patriarhul”, Casa Spiridonia, Palatul Patriarhiei, Mănăstirea Sinaia ș.a. De asemenea, Sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale a organizat, în anul 2011, un număr de 10 simpozioane, congrese sau seminarii naționale și internaționale, fiind cazate 1.278 de persoane (949 din România și 329 din străinătate);

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ:

În cursul anului 2011, în Patriarhia Română, activitatea social-filantropică s-a desfășurat prin intermediul a 706 de instituții și servicii sociale. La nivelul structurilor bisericești (centre eparhiale, protopopiate și parohii), diagrama așezămintelor social-filantropice arată astfel: 171 cantine sociale și brutării, 58 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 80 centre de zi pentru copii, 11 centre educaționale, 46 centre de zi pentru vârstnici și 22 de servicii de îngrijire vârstnici, 40 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 39 grădinițe sociale, afterschool și școli speciale, 22 locuințe protejate, 130 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 6 instituții de învățământ pentru adulți, 33 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 13 campusuri de tabără.

În cuprinsul eparhiilor, la nivelul structurilor eparhiale, se află în derulare un număr de 767 proiecte și programe sociale, din care: 22 cu finanțare externă, 24 cu finanțare publică, 561 finanțate din fonduri proprii și 160 cu finanțare mixtă.

Atât în cadrul așezămintelor, cât și prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au fost acordate aproximativ 895.350 de servicii sociale unui număr de 211.495 de beneficiari unici, după cum urmează: 166.397 de servicii sociale pentru 105.717 copii din așezămintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere sau cu părinții aflați la muncă în alte țări; 40.987 de servicii sociale pentru 19.143 persoane cu dizabilități, cu deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA; 640.694 de servicii sociale pentru 74.752 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezentau grave probleme de sănătate; 47.272 de servicii sociale pentru 11.883 victime ale traficului de persoane, șomeri, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturale.

Pentru susținerea activităților social-filantropice și pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2011, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 54.322.124 lei.

În concluzie, anul 2011 a fost unul bogat în activități bisericești și în acțiuni puse în slujba celor săraci și aflați în necazuri.

Dorim ca în anul 2012, consacrat în Biserica noastră Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor, să devenim mai mult mâinile iubirii lui Hristos, prin rugăciune sfântă și lucrare practică.

Marea poruncă a iubirii față de aproapele ne solicită astăzi datoria și responsabilitatea de a ne „purta sarcinile unii altora” (Galateni 6, 2), de „a ne îndemna la dragoste și la fapte bune”, de a menține neclintită „mărturisirea speranței”, „cu inimă curată, în plinătatea credinței” (Evrei 10, 22 – 24).

Slujirea smerită, dar concretă, pe care o oferă Biserica în societatea actuală, predispusă să devină surdă la suferințele fizice, spirituale și morale ale oamenilor, nu vrea să se substituie și, cu atât mai puțin, să adoarmă conștiința colectivă a coresponsabilității, ci, mai ales, dorește stimularea aflării de noi modalități de promovare a solidarității umane, a cooperării practice, pentru a depăși greutățile crizei economice și spirituale.

Mulțumim tuturor celor care au ajutat și ajută Biserica noastră în lucrarea ei misionară.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ne ajute să continuăm și să intensificăm lucrarea noastră pastorală, misionară și filantropică pentru a aduce în sufletele oamenilor și mai mult lumina și bucuria Evangheliei iubirii lui Hristos!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente