„Luminătorul Cezareei a fost cu adevărat mare în cuvânt și în viață”

Cuvânt de salut adresat participanților la Congresul Teologic Internațional „Sfântul Vasile cel Mare, Părinte și Învățător al Bisericii”, de către Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și a toată Grecia

Manifestările sărbătorești ale Bisericii soră a României în cinstea celui întru sfinți Părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, cu prilejul împlinirii a 1.630 de ani de la slăvita sa trecere la Domnul ne-au bucurat și pe Noi personal și Biserica Greciei, deoarece Luminătorul Cezareei a fost cu adevărat mare în cuvânt și în viață, în educație și reflecție teologică, pentru că însuma deosebite calități intelectuale, viață sfântă și teologia sa pastorală.

Am acceptat cu bucurie să trimitem mâna izvorâtoare de har a acestui Mare Părinte, care se păstrează în Palatul Sinodal al Bisericii Greciei, spre binecuvântarea clericilor și mirenilor, deoarece, așa cum este cunoscut, moaștele sfinților constituie semne ale prezenței lor în har printre noi. Harul lui Dumnezeu se răspândește prin sufletul omului în trupul lui, și atunci când sufletul iese din trup harul dumnezeiesc rămâne în moaștele sfinților și, prin acestea, sfințește pe credincioși.

Congresul care se organizează de preaiubitul nostru frate, Preafericitul Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, constituie un eveniment teologic și bisericesc de cea mai mare însemnătate pentru pliroma Bisericii creștine din România. Acest lucru reiese din faptul că, așa cum va arăta congresul, Sfântul Vasile cel Mare a fost o mare personalitate, în care s-au concentrat harisme deosebite, viață ascetică și ofrandă teologică, cultură greacă și experiență duhovnicească, slujirea socială și lucrare bisericească, protejarea celor slabi și înfruntarea celor puternici, iubire și vocație de conducător, viață duhovnicească și etos eclesial-euharistic, iubire pentru frații suferinzi și dor puternic pentru Dumnezeu, trup slab și suflet curajos. Într-un cuvânt, a fost o personalitate mare și plurivalentă.

Se minunează oricine studiază opera sa și cine cercetează viața sa. Se pleacă în fața personalități sale, atunci când vede că este cinstită de mărturisitorul credinței ortodoxe, Sfântul Atanasie cel Mare, și primește titlu de Cel Mare de la vulturul teologiei, Sfântul Grigorie Teologul. De altfel, este cunoscut stihul Sfântului Grigorie Teologul către Sfântul Vasile cel Mare „Cuvântul tău este tunet și viața ta este fulger!” Este caracteristic faptul că Sfântul Grigorie, în prologul necrologului pe care l-a rostit la moartea tatălui său, s-a adresat prietenului său, episcopul Cezareii Capadociei, Vasile, și i-a adresat următoarele cuvinte: „Omule al lui Dumnezeu, slujitor credincios și iconom al tainelor lui Dumnezeu și bărbat al doririlor Duhului, căci așa numește Scriptura pe cei care s-au dovedit a fi mai presus de cele văzute. Stâlp și temelia Bisericii, vrere a Domnului și luminător al lumii, care ai cuvântul vieții și tăria credinței, lăcaș al Duhului.”

Și numai aceste cuvinte ale marelui teolog Grigorie, arhiepiscop al Constantinopolului, ne ajută să înțelegem înălțimea și mărimea personalității Sfântului Vasile cel Mare.

Dincolo de toate, Sfântul Fotie a spus că cei care iubesc retorica nu au nevoie să meargă la Demostene și la Platon, ci la Sf. Vasile cel Mare. Chiar și Erasmus a susținut că Marele Vasile întrece pe toți retorii Antichității.

Sunt sigur că distinșii participanți la congresul pe care-l organizează Patriarhia Română și iubitul frate întru Hristos, Preafericitul Daniel, cu simțul său teologic și interesul pastoral, cu ajutorul distinșilor săi colaboratori, vor adânci studiul personalității Sfântului Vasile. Mă bucur că între participanții la congres se numără și IPS Mitropolit Hierotheos de Naupactos și Agios Vlasios, precum și bine-cunoscutul profesor Stylianos Papadopoulos de la Universitatea din Atena, care s-au ocupat cu studiul vieții și operei acestui mare Părinte al Bisericii.

Doresc din toată inima ca lucrările congresului să-și împlinească scopul, așa încât viața și opera acestui mare ierarh al Bisericii să devină exemplu de viață pentru noi toți, într-o epocă în care domină individualismul, trufia, mentalitatea și comportarea antibisericească.

Comentarii Facebook


Știri recente