Lumină zilnică din viața Bisericii

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu ocazia împlinirii a șase ani de apariție neîntreruptă a ‘Ziarului Lumina’:

– ‘Ziarul Lumina’, la șase ani de la apariție (2005-2011) –

În data de 7 februarie 2011 se împlinesc șase ani de apariție neîntreruptă a ‘Ziarului Lumina’, primul și singurul cotidian creștin consemnat de istoria presei românești. Plămădit și din dorința unor jurnaliști de profesie de a promova informarea misionară, adică de a mediatiza cu prioritate informațiile care contribuie la edificarea cititorului, acest ziar creștin a semănat, cu fiecare ediție a sa, lumina Evangheliei iubirii lui Hristos în ogorul presei scrise.

Înfăptuirea unui ziar creștin adecvat realităților societății românești necesită mult curaj misionar și permanent efort de-a transpune în cotidian mesajul peren al Bisericii. De aceea se pot sesiza, de-a lungul acestor șase ani de apariție, evoluții în structura editorială a acestei publicații, respectiv o pondere diferită acordată, în timp, unor domenii de interes general. Aceste transformări care însoțesc cele 1.834 de numere publicate până acum de ‘Ziarul Lumina’ dau astfel mărturie despre dorința Bisericii de a-și înnoi și adapta continuu forma mesajului al cărui conținut este neschimbat: ‘Hristos, ieri și azi și în veci, este același’ (Evrei 13, 8).

Din acest punct de vedere, lucrarea ostenitorilor de la publicațiile ‘Lumina’ și ‘Lumina de Duminică’ este valoroasă nu doar prin menirea sa directă, de misiune în plan mediatic, ci și prin efortul, reînnoit de la o zi la alta, de a transmite pe înțelesul tuturor Vestea cea Bună aflată în lucrarea credinței, de a identifica și evidenția cu prioritate faptele luminoase din societatea românească.

Din dorința de a reflecta cât mai fidel și cât mai multe dintre activitățile bogate desfășurate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, activități care se amplifică și se diversifică mereu, Patriarhia Română a înființat 4 ediții locale ale ‘Ziarului Lumina’: de Moldova, de Transilvania, de Oltenia și de Banat, conjugând astfel coresponsabilitatea misionară cu bucuria cunoașterii vieții Bisericii în diversitatea ei.

Așadar, publicațiile ‘Lumina’ și-au asumat în cei șase ani de neîntreruptă apariție atât rolul de comunicator al lucrării Bisericii în societate, cât și pe cel de susținător al comuniunii și cooperării frățești intereparhiale în Patriarhia Română.

Tuturor ostenitorilor, susținătorilor și cititorilor acestor publicații le împărtășim multa noastră prețuire pentru bogata lor lucrare misionară pe care o împlinesc spre slava Preasfintei Treimi și spre binele Bisericii și al poporului român.

La mulți ani, pe noi trepte de lumină!

Cu gratitudine și binecuvântare,

†Daniel

Patriarhul Bisericii

Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente