Lumină peste timp – Colegiul buzoian „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. cu prilejul aniversării a 145 de ani de la înființarea Colegiului Național Bogdan Petriceicu Hașdeu din Buzău, 6 decembrie 2012.

Aniversarea a 145 de ani de la înființarea Colegiului Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău este un moment deosebit pentru învățământul buzoian, care are un trecut rodnic și îndelungat.

Marile personalități formate inițial în acest Colegiu arată valoarea dascălilor care au onorat prin activitatea lor această școală. La loc de cinste se află marele om de știință George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel, de la a cărui naștere s-au împlinit anul acesta o sută de ani,.

Evenimentele culturale organizate în cadrul acestei aniversări sunt prilej de recunoaștere și afirmare a valorilor culturale și spirituale care trebuie să caracterizeze învățământul românesc.

Buzăul este o veche vatră de cultură și spiritualitate românească, avându-l ocrotitor pe Sfântul Mucenic Sava, martir creștin din secolul al IV-lea (†371). Data cea mai probabilă a înființării Episcopiei Buzăului este considerată anul 1500, în timpul domniei lui Radu cel Mare. În anul 1571, Andronic Cantacuzino a ctitorit aici Mănăstirea Banului, donatoarea terenului pe care a fost construită prima clădire a actualului colegiu.

Tradiția culturală la Buzău a fost cultivată de ierarhi precum Episcopul Mitrofan al Buzăului, care a tipărit aici, în anul 1698, pentru prima dată, o lucrare monumentală, și anume – cele 12 „Mineie”, în limba slavonă. Frumoasele prefețe, versurile alăturate stemei episcopale, precum și forma grafică a tipăriturilor ni-l prezintă pe episcopul Mitrofan ca fiind un om de cultură, cu talent literar și cu un doesebit gust artistic. Efortul acestui episcop pentru traducerea slujbelor liturgice în limba română a fost continuat și desăvârșit de unul dintre ucenicii săi, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești (†1716).

Un alt ierarh al Buzăului, cu preocupări culturale, a fost Episcopul Filotei, care între anii 1854-1856, retipărește Biblia de la Blaj, în cinci volume, precum și numeroase cărți de cult și de muzică bisericească în limba română.

La jumătatea sec. al XIX-lea Episcopia Buzăului a deschis o școală de pictori de biserici și iconari, condusă de Nicolae Teodorescu, unde a studiat și renumitul pictor Gheorghe Tattarescu. Episcopul Dionisie Romano al Buzăului a deschis apoi Școala Normală (școală de învățători), unde erau pregătiți învățători pentru școlile generale din oraș și pentru școlile sătești. Seminarul teologic ortodox din Buzău, înființat în anul 1836, a fost a doua școală teologică din Țara Românească, după Seminarul din București, înființat în același an (1836). Primul liceu laic din Buzău a fost Gimnasiul „Tudor Vladimirescu”, inaugurat în 1867, care mai târziu a devenit Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Astfel, vedem că Biserica Ortodoxă, prin eparhiile, școlile, parohiile și mănăstirile sale a fost factor de cultură și spiritualitate. Locașul de cult a avut și o funcție culturală indiscutabilă, atât sub raportul estetic al artei liturgice, cât și sub raportul tematicii spirituale. Picturile murale au cultivat gustul pentru frumos, iar viețile sfinților au oferit modele de desăvârșire morală și spirituală.

De aici înțelegem că Biserica a promovat o educație a valorilor perene-tradiționale, care plămădeau personalități erudite și creatoare de cultură. Și astăzi, Biserica noastră se străduiește să așeze educația copiilor și tinerilor în lumina virtuților și valorilor izvorâte din Evanghelia iubirii lui Hristos. Ea se roagă lui Dumnezeu să caute cu milostivire asupra copiilor și tinerilor, să le trimită în inimi, în minte și în grai duhul înțelepciunii, al adevărului și al evlaviei. Numai relația vie a omului cu Dumnezeu ca Persoană eternă și nelimitată îi descoperă omului taina profundă a existenței sale personale, sensul ultim al vieții sale, ca participare la iubirea și fericirea Preasfintei Treimi.

O cunoaștere fără credința în Dumnezeu și în viața eternă îl reduce pe om la aspectul material – efemer al existenței sale pământești. Ca urmare, învățământul, cultura și relațiile de familie devin tot mai mult influențate de materialismul și individualismul societății de consum. De aceea este necesar să unim știința cu credința și informarea intelectuală cu formarea spirituală.

Ne alăturăm sufletește tuturor participanților la evenimentele culturale din cadrul aniversării a 145 de ani de la înființarea Colegiului Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și îi felicităm pe profesorii și elevii acestuia, pentru rezultatele frumoase obținute de-a lungul timpului la olimpiadele naționale și internaționale, precum și pentru aportul adus la formarea unor personalități care au studiat în acest colegiu.

Ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, întru mulți și fericiți ani, pentru a dobândi bucuria creșterii spirituale, prin promovarea prieteniei și respectului față de semeni, a libertății și responsabilității, hărniciei și dărniciei, a demnității și solidarității, spre slava lui Dumnezeu, bucuria Bisericii și binele poporului nostru!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente