Lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei

Astăzi, 5 iunie 2009, se vor desfășura lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Ședința va fi prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Lucrările vor fi deschise cu o slujbă de Te Deum săvârșită în Paraclisul „Sf. Mare Mc. Gheorghe” din Reședința patriarhală. Mitropolia Munteniei și Dobrogei cuprinde Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Târgoviștei, Episcopia Argeșului și Muscelului, Episcopia Buzăului și Vrancei, Episcopia Dunării de Jos, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Episcopia Alexan-driei și Teleormanului, Episcopia Giurgiului și Episcopia Tulcii.

Tot în această zi, în jurul orei 13 va avea loc o ședință consultativă cu Adunarea Eparhială a Sloboziei și Călărașilor, în vederea desemnării candidaturilor pentru scaunul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, rămas vacant după trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Episcop Damaschin. Propunerile pentru alegerea unui nou episcop al Sloboziei și Călărașilor vor fi făcute conform art. 130, alineatele 1, 2, 3 și 4 din „Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române”: „Art. 130 – (1) Eligibil pentru slujirea, vrednicia și răspunderea de arhiepiscop și episcop eparhiot este oricare ierarh membru al Sfântului Sinod, începând de la eparhia vacantă, precum și oricare arhimandrit ori preot văduv prin deces, care îndeplinește condițiile canonice, este doctor sau licențiat în Teologie și s-a distins prin viață curată, cultură teologică, demnitate eclezială, zel misionar și simț gospodăresc. Lista ierarhilor eligibili se întocmește în ordinea dipticelor, descrescător, începând de la eparhia vacantă.

(2) Pentru alegerea arhiepiscopului și episcopului eparhiot, Sinodul Mitropolitan, prezidat de mitropolitul locului, stabilește, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, o listă de 2 candidați, ierarhi eligibili sau alte persoane care întrunesc condițiile prevăzute la aliniatul precedent, cu motivarea fiecărei propuneri.

(3) Sinodul Mitropolitan se consultă, într-o ședință specială, cu membrii clerici și mireni ai Adunării Eparhiale a eparhiei vacante, la care participă un decan și un director de la instituțiile de învățământ teologic din cuprinsul eparhiei, desemnați de mitropolit. Consultarea are loc la sediul mitropoliei, la data stabilită de mitropolit în acord cu ierarhii din mitropolia respectivă, informând despre aceasta pe Patriarhul României.

(4) Lista de candidați pentru alegerea arhiepiscopului și episcopului eparhiot, întocmită de Sinodul Mitropolitan, poate fi completată, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, cu două nume dintre ierarhii eligibili sau alte persoane care întrunesc condițiile prevăzute la alin. (1) și au obținut cele mai multe voturi. Lista întocmită de Sinodul Mitropolitan, completată în urma consultării cu clerul și mirenii menționați la alineatul precedent, va fi înaintată Sfântului Sinod cu proces-verbal”.

Întrunit în data de 18 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române primește lista candidaților pentru alegerea episcopului eparhiot al Sloboziei și Călărașilor și, conform alineatului 5 al aceluiași articol din „Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române”, „poate dispune completarea acesteia cu alți 2 candidați, ierarhi eligibili sau clerici care nu sunt arhierei, desemnați de către plenul său, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, dintre cei ce au obținut cele mai multe voturi”. Apoi, se va trece la alegerea prin vot secret a noului episcop al Sloboziei și Călărașilor.

Ceremonia de întronizare a viitorului ierarh titular va avea loc în Catedrala episcopală din Slobozia, în ziua de duminică, 28 iunie 2009. Preasfințitul Părinte Damaschin, Episcop al Sloboziei și Călărașilor în perioada 2000-2009, a trecut la Domnul în seara zilei de 23 aprilie. Locotenența scaunului Sloboziei și Călărașilor, până la alegerea și instalarea unui nou chiriarh (episcop titular), este asigurată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în calitatea Sa de Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, deoarece Episcopia Sloboziei și Călărașilor face parte din această Mitropolie.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente