Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos

La Centrul Eparhial din Galați s-au desfășurat, sâmbătă, 12 februarie 2011, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, lucrările Adunării eparhiale. Evenimentul a debutat prin participarea membrilor acestui organism bisericesc, la slujba Sfintei Liturghii săvârșite în Catedrala arhiepiscopală, de către un sobor de preoți și diaconi. La finalul acesteia, chiriarhul Dunării de Jos a prezidat slujba de Te-Deum, în cadrul căreia s-au înălțat rugăciuni de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru roadele slujirii bisericești din această Eparhie, în anul 2010.

Ședința forului deliberativ eparhial s-a desfășurat în sala de conferințe „Episcop Melchisedec Ștefănescu”, debutînd cu rugăciunea și cuvântul de deschidere al chiriarhului Dunării de Jos, care a subliniat faptul că întâlnirea reprezintă un bilanț obiectiv al activității eparhiale din anul 2010, dar și o încurajare a lucrării comune a slujitorilor și credincioșilor din această zonă, pentru propășirea Bisericii, după cum ne informează părintele Adrian Portase, redactor al periodicului eparhial „Călăuză ortodoxă” și părintele diacon Marian Pătrașcu de la Biroul de Presă și Comunicare al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

În cadrul comisiilor de lucru permanente, s-a luat act de rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial și ale celorlalte subunități bisericești. Ședința a continuat în plen, deputații eparhiali aprobând întreaga activitate liturgică, pastoral-misionară, cultural-educațională, social-filantropică și edilitară din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în acest context constatându-se că aceasta s-a desfășurat în conformitate cu normele canonice, statutare și regulamentare, precum și cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ale organismelor eparhiale.

Din rapoartele prezentate în plenul ședinței, se remarcă următoarele aspecte:

1. Sectorul Administrativ-bisericesc:

În Eparhie funcționează 423 de parohii (99 urbane și 324 rurale) și 21 filiale (toate rurale). Slujirea liturgică, pastoral-misionară, culturală și filantropică a ierarhului Dunării de Jos s-a concretizat în anul 2010 și prin vizitarea a peste 100 de comunități parohiale, precum și a tuturor obștilor monahale din eparhie, cu diverse ocazii: sfințiri (8) și re-sfințiri de biserici (13), sfințiri de locuri pentru noi sfinte lăcașuri (5), hramuri și evenimente misionare, activități culturale sau inaugurări de centre și așezăminte sociale. De asemenea, în cursul anului 2010, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian a hirotonit 17 noi slujitori (14 preoți, 2 diaconi și 1 ierodiacon).

2. Viața monahală:

În cuprinsul Eparhiei există 14 așezăminte monahale, toate cu viață de obște, dintre care 6 de monahi și 8 de monahii (7 mănăstiri și 1 schit), cu un număr de 241 viețuitori

3. Activitatea pastoral-misionară:

Pc protoierei au efectuat la toate cele 8 protopopiate ale Eparhiei, un număr de 343 asistențe la slujbă. De un real folos s-a dovedit activitatea celor 44 de misionari protopopești, care au coordonat 1456 de activități misionare. În toate parohiile din Eparhie au fost derulate unul sau mai multe programe pastoral-misionare. Din datele furnizate de parohii, rezultă că pe parcursul anului 2010, au fost organizate, în medie, un număr de 12272 de activități, la care au participat aproximativ 39.819 credincioși.

4. Educația religioasă și învățământul teologic:

Învățământul teologic. Seminarul Teologic a funcționat cu 34 cadre didactice, clerici (5) și laici (29), având înmatriculați 201 elevi. La specializările Teologie-Didactică și Teologie-Asistență socială, cât și la cursurile de masterat în teologie din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie – Galați sunt înscriși 191 de studenți și masteranzi. La Departamentul Teologic activează 12 cadre universitare. Se remarcă înființarea și funcționarea, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Casian, a Centrului de Studii Interdisciplinare „Sf. Ioan Damaschin” și a Centrului de Studii Teologice „Sfîntul Grigorie Teologul”.

Învățământul religios. În școlile de stat din cuprinsul Eparhiei au predat Religia 339 profesori. În cadrul Cercurilor pedagogice, profesorii au reflectat la temele „Anul 2010, anul Crezului ortodox” și „Dobândirea Autocefaliei, moment de referință în istoria Bisericii Ortodoxe Române”.

Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” în 335 de parohii, la proiect participînd peste 5.300 de copii. 475 dintre copiii înscriși la acest program au participat la Concursul Național de Retorică Creștină „Crezul meu”. La Programul „Alege Școala!” sunt înscrise 190 de parohii, din care 1.710 copii vor beneficia de acest proiect.

5. Activitatea social-filantropică:

În Arhiepiscopia Dunării de Jos funcționează 36 de centre de asistență socială, dintre care două așezăminte filantropice – Asociația „Sf. Vasile cel Mare” din Galați, care oferă servicii de educație și îngrijire pentru 60 de copii și tineri, respectiv Centrul pastoral și social-filantropic „Sf. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat (Brăila), care oferă servicii de cazare, masă și tratamente medicale; 3 centre medicale în județul Galați și 2 în Brăila; 2 grădinițe parohiale cu 72 de asistați; 22 de cantine sociale și 4 noi centre multifuncționale de servicii sociale, destinate copiilor (3) și vârstnicilor (1). Asistența religioasă în instituțiile bugetare este asigurată de 19 preoți capelani-în diverse instituții de stat.

În anul care s-a încheiat un număr de 49.105 persoane au beneficiat de asistență socială, prin centrele de resort și prin cele 20 de programe specifice ale eparhiei, suma care caracterizează exercițiul filantropic fiind de 4.021.118 lei.

6. Aspecte și preocupări privind lăcașurile de cult:

În Eparhie au continuat lucrările pe cele 329 de șantiere, repartizate astfel: 177 construcții din nou (67 biserici, 36 clopotnițe, 37 case parohiale, 21 case de prăznuire, 16 alte lucrări de construcție); 93 șantiere de reparații și consolidări (83 biserici, 2 clopotnițe, 8 case parohiale); 11 șantiere mănăstirești; 48 șantiere de pictură (33 pictură din nou, 15 restaurare pictură).

Din inițiativa și cu binecuvântarea chiriarhului locului, s-au întocmit documentații de accesare a fondurilor europene, pentru trei mari proiecte importante ale Eparhiei noastre: „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Palatului episcopal – Muzeul istoriei, culturii și spiritualității creștine de la Dunărea de Jos”, „Restaurarea, consolidarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Complexului arhitectural medieval al Mănăstirii Măxineni” și „Înființarea Centrului social-medical pentru persoane de vârsta a III-a Sf. Mc. Pantelimon-Lacu Sărat”.

Dintre proiectele pentru anul 2011, stabilite în cadrul Adunării eparhiale, se menționează:

– aplicarea, la nivelul tuturor unităților bisericești din eparhie, a proiectelor sinodale în legătură cu declararea anului 2011 ca „An omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, în Patriarhia Romînă”;

– aprofundarea învățăturii de credință privind cele două Sfinte Taine sus-menționate, în cadrul programelor liturgice și misionare parohiale, precum și la proiectul catehetic „Hristos împărtășit copiilor”;

– intensificarea pastorației familiei, pentru diminuarea procesului de desacralizare a acesteiai; îndrumarea părinților și a nașilor pentru botezarea pruncilor cu nume de sfinți;

– organizarea, la nivelul instituțiilor de educație teologică eparhiale și al școlilor de stat (ora de Religie), a unor simpozioane, colocvii, concursuri și expoziții dedicate temei anului 2011;

– redactarea și publicarea de monografii și documentare foto și iconografice, pentru toate bisericile, mănăstirile și așezămintele din Eparhie;

– promovarea și valorificarea, la nivel local, a tradițiilor și obiceiurilor românești în legătură cu Taina Botezului și Taina Cununiei; înființarea și organizarea, mai ales în parohiile rurale, a unor muzee/colecții cu obiecte și costume tradiționale, precum și a unor ateliere tip „șezătoare”;

– intensificarea activităților de întrajutorare parohială, pentru comunitățile rurale fără potențial economic, precum și dezvoltarea rețelei de unități social-filantropice (cantine, cabinete medicale etc.), care să sprijine persoanele afectate de criza economică;

– extinderea serviciilor din cadrul centrelor sociale pentru copii și la familiile lor, cu implicarea acestora în activități de realizare și susținere a armoniei familiale.

Cu acest prilej, a avut loc lansarea volumului al XI-lea din seria „Biserică. Misiune. Slujire”, care prezintă atât darea de seamă a sectoarelor eparhiale, cât și teme de reflecție teologică pentru anul 2011, precum și a numărului pe luna ianuarie a revistei „Călăuză ortodoxă”.

La lucrările Adunării eparhiale de la Galați au mai participat ca invitați, ppcc protoierei, stareții și starețele mănăstirilor, reprezentanții asociațiilor bisericești din eparhie, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și alte personalități ale vieții culturale, educaționale și economice din cele două județe ale eparhiei, Galați și Brăila.

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopul Oradiei a primit vizita Principelui Radu

Episcopul Sofronie al Oradiei a primit săptămâna trecută vizita Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc vineri după-amiază la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea. Cu ocazia acestei vizite, Episcopul Oradiei…