Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului

Sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu, la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului se va desfășura la 21 ianuarie, lucrările Adunării Eparhiale. Adunarea eparhială este organul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei, și care va analiza proiectele de hotărâri pregătite de către Consiliul eparhial.

Lucrările Consiliului Eparhial au avut loc, potrivit episcopiaaradului.ro, în data de 2o ianuarie la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. Consiliul eparhial, organism executiv al Adunării eparhiale care are în competență analizarea și soluționarea problemelor bisericești administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale și fundaționale pentru întreaga eparhie, va analiza rapoartele generale de activitate ale sectoarelor eparhiale: sectorul administrativ-bisericesc sectorul cultural, sectorul economic, sectorul asistență socială, pe anul 2011, însoțit de proiectele de hotărâri.

Comentarii Facebook


Știri recente