Lucrările Conferinței pastoral-misionare semestriale de toamnă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, 3-4 noiembrie 2008

Ieri, 3 noiembrie a.c., în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, s-au desfășurat lucrările Conferinței pastoral-misionare semestriale de toamnă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu tema „Pastorație pentru sănătate și medicină preventivă”. Conferința a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și au participat atât reprezentanți oficiali ai Ministerului Sănătății Publice, ai Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și ai Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cât și preoții din cele 5 protoierii din Capitală și din județul Ilfov. Conferința va continua și astăzi, 4 noiembrie 2008.

După Sfânta Liturghie, oficiată în Paraclisul patriarhal „Sfântul Spiridon” – Nou, lucrările conferinței au fost deschise de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, care a subliniat în cuvântul introductiv faptul că „toate problemele sociale sunt legate între ele și foarte adesea este necesară o abordare interdisciplinară și o cooperare multiplă, pentru a rezolva într-un mod satisfăcător cazurile problematice”.

Teodora Bertzi, secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii Familiei și Egalității de Șanse, a evidențiat activitățile desfășurate în parteneriat de către ministerul pe care îl reprezintă și Biserica Ortodoxă Română, prin slujitorii ei, în cadrul comunităților de credincioși, arătând celor prezenți ceea ce se întâmplă, la nivel local în domeniul asistenței sociale, în încheiere marcând pașii care sunt necesari pentru organizarea și dezvoltarea altor programe comune. Mesajul ministrului Sănătății Publice, Eugen Nicolăescu, a fost transmis de către Adela Neagoe, secretar general în cadrul ministerului, care a evidențiat implicarea activă a Bisericii în viața credincioșilor, cu privire la starea de sănătate a acestora. În continuare, s-a mai subliniat, prin intervenția doamnei Daniela Călugăru, inspector general în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, că „educația pentru sănătate, pentru copii și pentru cei tineri trebuie să fie rezultatul unei colaborări, dezvoltate de-a lungul timpului, împreună cu instituțiile guvernamentale și Patriarhia Română.

Părintele Ionuț Badea, de la Spitalul „I. C. Parhon” din Capitală, a evidențiat în referatul pe care l-a prezentat o serie de probleme ce se nasc din absolutizarea „ideologiei sănătății perpetue” și limitarea existenței exclusiv la viața biologică. Cel de al doilea referent, părintele Iulian Popescu, de la parohia Balotești, a arătat că Biserica Ortodoxă se roagă și lucrează pentru sănătatea, fericirea și mântuirea tuturor credincioșilor, pentru că „este trupul îndumnezeit al Mântuitorului, care se extinde în oameni prin harul tainic al Sfântului Duh și lucrează, aducând în creștini puterile sfinte sau virtuțile creștine care vindecă și sfințește pe toți. Biserica, prin misiunea ei de a vesti Cuvântul Vieții, este „marele spital” al lumii în care cei păcătoși, care vin cu căință și lacrimi pentru păcatele lor, primesc de la Însuși Mântuitorul Hristos iertarea păcatelor și vindecarea bolilor spirituale și trupești”.

În finalul conferinței au avut loc discuții pe marginea referatelor susținute, reliefându-se cooperarea dintre Biserica Ortodoxă Română și ministerele de specialitate, în vederea sprijinirii desfășurării activităților socio-medical-caritative.

( Sursa: Ziarul Lumina Nr. 257/ 4 noiembrie 2008)

Comentarii Facebook


Știri recente