Lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Dunării de Jos

La Centrul Eparhial din Galați, s-au desfășurat sâmbătă, 7 februarie 2009, lucrările Adunării Eparhiale a Dunării de Jos, sub președinția ierarhului locului, Preasfințitul Părinte Casian. Ședința a fost precedată de săvârșirea, la Catedrala episcopală, a Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum, în cadrul căreia s-au înălțat rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru toate darurile revărsate, în anul ce a trecut, asupra credincioșilor și slujitorilor Eparhiei Dunării de Jos.

În cadrul ședinței propriu-zise, comisiile de lucru au luat act și au aprobat activitățile pastoral-liturgice, cultural-misionare, educaționale și social-filantropice, desfășurate de parohiile, mănăstirile și așezămintele bisericești de la Dunărea de Jos, pe parcursul anului 2008.

Alături de membrii acestui for au participat, ca invitați, protoiereii din eparhie, stareții mănăstirilor, reprezentanți ai asociațiilor și așezămintelor social-filantropice din eparhie, precum și alte personalități ale vieții administrative, culturale și economice din cele două județe ale eparhiei, Galați și Brăila.

Din rapoartele prezentate, privind viața bisericească la Dunărea de Jos în anul 2008, remarcăm că datele Sectorului administrativ-bisericesc au înregistrat existența a 8 protoierii, 407 parohii, 20 de filiale, 10 mănăstiri, un schit și 24 de capele în unitățile bugetare și așezăminte . De asemenea, în cursul anului, Preasfințitul Părinte Episcop Casian a sfințit 9 biserici și pictura la alte trei, a hirotonit 7 preoți, 3 ieromonahi, 3 diaconi și un ierodiacon.

În ceea ce privește viața monahală, în cuprinsul eparhiei există 10 mănăstiri, toate cu viață de obște, dintre care 4 sunt de monahi, iar 6 de monahii, numărându-se 274 de viețuitori (31 călugări și 243 călugărițe). În anul 2008 a fost înființat Schitul Zimbru, aflat sub conducerea Mănăstirii Adam, în localitatea natală a Sfântului Rafail de la Bursucani. La cele mai importante evenimente misionare și în cadrul sfintelor slujbe au participat peste 36.000 de pelerini, dintre aceștia circa 12.000 au primit ospitalitate și hrană în mănăstiri. Din numărul total de 45 de monahi si monahii aflați în curs de școlarizare, 26 sunt înscriși la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați și alți 6 urmează studiile de master ale aceluiași departament, iar 13 sunt cursanți la clasa monahală a seminarului gălățean.

În plan pastoral-misionar, slujitorii eparhiei, sub coordonarea celor 45 de misionari protopopopești, au desfășurat 1.340 de activități pastoral-misionare și catehetice. În conformitate cu rânduielile tradiționale ale Bisericii noastre, au avut loc întruniri și dezbateri specifice, din care menționăm cu precădere cele două mari conferințe având ca teme „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”, respectiv „Preotul și comunitatea credincioșilor din parohie astăzi: între conștiința și provocările contemporane. Aspecte concrete din viața Eparhiei Dunării de Jos”. Deopotrivă, proclamarea anului 2008 ca An Jubiliar al Sfintei Scripturi și Sfintei Liturghii: a fost marcat în Episcopia Dunării de Jos prin derularea la parohii a unor programe săptămânale vizând persoanele care nu participă în mod regulat la slujbele Bisericii, precum și pentru lectură și exegeză biblică. De asemenea, au fost oferite în școli, spitale, aziluri și penitenciare peste 5.000 de exemplare din Sfânta Scriptură și Noul Testament cu Psalmii.

În anul precedent, Seminarul Teologic eparhial a sărbătorit un secol de când a primit ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Andrei, moment celebrat prin ample manifestări liturgice, culturale și misionare. Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a organizat numeroase activități științifice, dintre acestea distingându-se cel mai important, Simpozionul Național „Biblia de la București, monument de limbă, cultură și spiritualitate românească” dedicat anului jubiliar al Sf. Scripturi și al Sf. Liturghii. În cadrul aceluiași departament s-a înființat programul de studiu „Istorie și spiritualitate filocalică”- master acreditat în Teologie – unde sunt înscriși 51 de cursanți. Episcopia Dunării de Jos are și 157 de fii duhovnicești – studenți la alte facultăți de teologie din Patriarhie, 12 bursieri în străinătate, 10 doctori în teologie, 24 de doctoranzi, în total 614 tineri care studiază Teologia. În învățământul religios, în școlile de stat funcționează 331 de profesori, dintre care 103 sunt titulari, iar 153 au grade didactice I, II sau definitiv.

În Episcopia Dunării de Jos activează 33 de centre de asistență socială, din care evidențiem două așezăminte social-filantropice, care oferă și beneficii medicale, 3 centre medicale în județul Galați și două în Brăila, două grădinițe parohiale cu 69 de asistați, 20 de cantine sociale și 4 centre sociale în curs de organizare – trei destinate copiilor, iar unul bătrânilor. Cifra totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2008 a fost de 3.559.854 de lei, iar 62.700 de persoane au beneficiat de serviciile sociale prin intermediul cantinelor, cabinetelor, grădinițelor și așezămintelor filantropice bisericești. Activitatea socială derulată pe tot parcursul anului recent a fost intensificată prin 18 programe sociale, trei proiecte din Galați cu finanțare europeană primind avizul; asistența religioasă în instituțiile bugetare a fost asigurată de un număr de 18 preoți capelani. În ceea ce privește activitatea întreprinsă de asociațiile misionare ale Bisericii, aceasta s-a putut realiza prin intermediul a 4 asociații sau filiale. De asemenea, s-au oferit ajutoare financiare în valoare de 320.000 de lei pentru sinistrații din nordul Moldovei și Maramureș.

Eparhia Dunării de Jos a cunoscut în anul care a trecut una dintre cele mai active perioade în ceea ce privește implicarea parohiilor în lucrarea de restaurare și construire din nou a lăcașurilor de cult, desfășurându-se un număr de 335 de șantiere, din care 186 de construcție din nou, 112 de reparații și consolidări, 9 șantiere mănăstirești și 48 de șantiere de pictură. Suma totală a lucrărilor executate în cursul anului 2008 la respectivele șantiere se ridică la 20.703.886 lei.

În ceea ce privește activitatea Departamentului de Presă, Comunicare și Relații Bisericești Internaționale din cadrul Episcopiei Dunării de Jos, s-a înregistrat o deosebită eficientizare a colaborării cu Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române prin transmiterea de comunicate radio, știri de actualitate, documentare, reportaje. S-au intensificat, deopotrivă, și cooperarea cu principalele instituții mass-media din orașele Galați și Brăila (TV Galați, RTV Galați, Viața Liberă, Antena 1 Brăila, „Monitorul de Brăila”, Obiectiv-vocea Brăila).

Totodată, membrii Adunării Eparhiale au aprobat proiectele eparhiale pentru anul 2009, după cum urmează:

Liturgice și pastoral-misionare:

– Organizarea evenimentului proclamării Sfântului Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, ca sfânt cu cinstire în Biserica Ortodoxă Română (2-3 mai 2009), și aniversarea a 650 de ani de la recunoașterea Mitropoliei Munteniei și Dobrogei de către Patriarhia de Constantinopol;

– Studierea și prezentarea vieții și operei Sfântului Vasile cel Mare și a Sfinților Capadocieni în cadrul slujbelor și întrunirilor cercurilor misionare preoțești; utilizarea și popularizarea, prin predici și cateheze, a exemplelor din viața și învățătura acestor sfinți;

– Generalizarea săvârșirii unei Sfinte Liturghii în timpul săptămânii, la toate parohiile;

– Identificarea de candidați pentru școlarizare și completarea posturilor vacante de cântăreți bisericești de la parohii;

Cultural-educaționale:

– Organizarea la parohii, în colaborare cu unitățile școlare, a unor evenimente cultural-misionare legate de cinstirea în anul 2009 a Sfântului Vasile cel Mare și a Sfinților Capadocieni;

– Implementarea și generalizarea la parohii a proiectului catehetic „Hristos împărtășit copiilor”;

– Înființarea în cadrul bibliotecilor parohiale a unei secțiuni dedicate familiei și educației creștine a tineretului; identificarea în cadrul acestor biblioteci a titlurilor privitoare la viața și lucrarea Sf. Vasile cel Mare;

– Organizarea unui Simpozion național dedicat vieții și învățăturii Sfinților Capadocieni, de către Departamentul teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați;

– Editarea unui volum de studii teologice privind spiritualitatea Sfinților Capadocieni, prin contribuția monahilor și monahiilor din eparhie;

– Editarea volumului „Creștinismul la Dunărea de Jos din primul secol până în prezent”;

– Editarea de monografii pentru fiecare protoierie, precum și pentru sfintele lăcașuri și edificiile bisericești de patrimoniu;

Social-filantropice:

– Organizarea de evenimente dedicate rolului și importanței familiei creștine în societate, la toate nivelurile, pornind de la întruniri ale familiilor preoțești din eparhie;

– Derularea unor proiecte de asistență și servicii sociale pentru copii și vârstnici la Așezământul filantropic eparhial „Sfântul Vasile cel Mare” și la trei dintre parohiile municipiului Galați, finanțate de la bugetul de stat și prin programele europene;

– Generalizarea programului eparhial de construcție și amenajare, acolo unde nu există, a caselor și centrelor filantropice parohiale; impulsionarea activității filantropice de la parohii prin urmarea modelului „Vasiliadei”, organizate de Sfântul Vasile cel Mare.

– Monitorizarea, analiza și abordarea cu realism a fenomenului migrației și impactul acestuia, în mod deosebit, asupra copiilor și tinerilor.

Biroul de Presă al Episcopiei Dunării de Jos

Comentarii Facebook


Știri recente