Lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeșului din data de 12 decembrie 2009

Azi, sâmbătă 12 decembrie 2009, începând cu orele 9 au avut loc lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeșului, sub președinția Prea Sfințitului Lucian Episcopul Caransebeșului, în sala Elie Miron Cristea (1910-1919) a Centrului Eparhial.

Ședința Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeșului a început la orele 9 când o delegație a Adunării l-a invitat pe Prea Sfințitul Lucian să prezideze lucrările. Deschiderea sesiunii s-a făcut prin săvârșirea slujbei de Te-Deum specifice, de către un sobor de preoți.

După oficierea Te-Deum-ului, Prea Sfințitul Lucian a rostit cuvântul de deschidere, cu un îndemn către membrii Adunării de a evalua și cumpăni dările de seamă ce vor fi prezentate și de a lua cele mai bune decizii pentru interesul Bisericii locale.

În continuare au fost desemnați trei secretari ai Adunării: Prot. Ion Văran – secretar cleric și domnii Marcel Vela și Dr. Gheorghe Borcean – secretari mireni. Secretarul cleric a făcut apelul nominal în urma căruia a reieșit că întrunirea Adunării este statutară și poate lua decizii valide întrucât este reunește mai mult de jumătate din membrii.

La îndemnul Prea Sfinției Sale, P. On. Pr. Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc, a dat citire Raportului General pentru anul 2009 care a prezentat toate aspectele esențiale ale vieții bisericești din Eparhie, pe anul 2009.

După citirea raportului președintele Adunării a împărțit celor cinci comisii de lucru mai sus amintite rapoartele sectoarelor administrației eparhiale spre a fi dezbătute și elaborate procesele-verbale cu propuneri pentru anul 2008. Comisiile de lucru s-au retras pentru dezbateri iar Prea Sfințitul Lucian a suspendat ședința și s-a întreținut cu invitații în acest timp.

Președintele Adunării a supus la vot toate cele discutate precum și deciziile consemnate în scris pe care Adunarea le-a votat în unanimitate.

S-a stabilit o comisie formată din cei trei secretari ai Adunării plus încă doi delegați care vor elabora procesul-verbal al lucrărilor, cu toate propunerile făcute de comisii, invitați și de către cei care au luat cuvântul.

Prea Sfințitul Lucian Mic a rostit cuvântul de încheiere în care a mulțumit tuturor celor prezenți pentru osteneala lor în slujba Bisericii strămoșești și exprimat nădejdea ca anul 2008 să fie tot un an bun pentru Episcopia Caransebeșului, cu multe realizări pe toate planurile, un an în care toate obiectivele propuse de Adunare să fie duse la îndeplinire.

Lucrările Adunării s-au încheiat prin intonarea unei colinde de toți cei prezenți și participarea la agapa frățească oferită de Centrul Eparhial.

Comentarii Facebook


Știri recente