Lucrări de restaurare la biserica Mănăstirii Tismana

Biserica Mănăstirii Tismana se află într-un amplu proces de renovare și restaurare, după cum ne informează ‘Ziarul Lumina’. Au fost executate lucrări de restaurare asupra picturii interioare, care are o vechime de aproape 500 de ani. După cum ne-a spus Maria Dumbrăvicean, coordonatoarea echipei de restauratori, probleme deosebite au existat îndeosebi la pictura din pronaos, executată în anul 1564 de pictorul Dobromir din Târgoviște, care a fost ulterior acoperită, în secolul al XVIII-lea, de o altă pictură extrasă de echipa de restauratori și replantată în clădirea ce adăpostește chiliile și muzeul mănăstirii. Greutățile scoaterii la lumină a vechii picturi au fost cauzate și de faptul că, în procesul de extragere a picturii acoperitoare, au apărut în mod inevitabil urme de lovituri, incizii etc. La acestea s-a mai adăugat și refixarea ei, executată în anul 1955 cu ajutorul unor cuie de metal ce au creat în timp exfolieri pe anumite porțiuni. Lucrările de restaurare a picturii sunt executate de o echipă formată din șase specialiști, la care se adaugă, pe perioada vacanțelor, studenți de la Academia de Arte Plastice din București. De asemenea, vor mai fi executate ample lucrări de restaurare și consolidare la exteriorul sfântului lăcaș. Ctitorie a Sfântului Nicodim de la sfârșitul secolului al XIV-lea, biserica Mănăstirii Tismana a cunoscut mai multe distrugeri și renovări pană în secolul al XVI-lea. Întregul ansamblu monahal are o valoare inestimabilă pentru viața bisericească din Arhiepiscopia Craiovei. În muzeul mănăstirii se păstrează numeroase obiecte de artă, unele dintre ele chiar din perioada Sfântului Nicodim.

Comentarii Facebook


Știri recente