Lucrare dedicată martirilor Ortodoxiei românești

Pe 2 martie 2012, în cadrul Târgului ‘Caravana Gaudeamus, Craiova 2012’, a fost lansat al doilea volum din lucrarea ‘Clerici ortodocși în închisorile comuniste, Județul Dolj. Litera C’, semnată de Ana-Maria Rădulescu, cercetător în cadrul Institutului de Studiu asupra Totalitarismului din București, după cum ne-au precizat Pr. Diacon Ioniță Apostolache și Gheorghe Cioiu. Evenimentul a avut loc în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu”.

Au participat mai mulți preoți și credincioși, unii dintre ei chiar rude sau cunoscuți ai clericilor prezentați în carte. Au luat cuvântul pentru a prezenta lucrarea și pe autoare: prof. univ. dr. Sorin Deaconu de la Facultatea de Teologie, Istorie și Științe ale Educației din Craiova, Nicolae Marinescu, directorul Editurii „Aius” și părintele Marcel Răduț Seliște.

Tânăra cercetătoare Ana-Maria Rădulescu, fiică duhovnicească a Arhiepiscopiei Craiovei, oferă un frumos dar, un adevărat martirologiu, intitulat generic: ‘Clerici ortodocși în închisorile comuniste. Județul Dolj. Litera C’. Lucrarea constituie piatra de temelie într-o temerară încercare de a scoate la lumină identitatea celor care au pătimit pentru Hristos și Biserică în iadul dezlănțuit de prigoana comunistă. Anunțată de lucrarea ‘Clerici ortodocși în închisorile comuniste. Județul Olt’ și de primul volum ‘Clerici ortodocși în închisorile comuniste. Județul Dolj. Literele A-B’, publicate de Editura Aius în anii trecuți, cartea Mariei Rădulescu deschide drumul spre universul mărturisitorilor, spre lumea ‘ocărâților și prigoniților’ pentru Hristos și Biserică.

Un prinos de recunoștință adus Bisericii din Oltenia

Necesitatea unei astfel de lucrări a fost arătată de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care a binecuvântat apariția ei și a alcătuit ‘Cuvântul înainte’ la cel dintâi volum: ‘Lucrarea d-rei Ana-Maria Rădulescu prezintă patimile părinților, fraților și surorilor noastre care au mărturisit pe Mântuitorul Hristos în temnițele comuniste. Acești martiri au trăit unirea cu Dumnezeu după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care ne spune: ‘M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește întru mine. Și viața mea de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine’ (Galateni 2, 20). Ei au slujit la altarul credinței ortodoxe și al patriei străbune și au primit pentru aceasta puterea de a-L mărturisi pe Domnul Hristos prin harul Duhului Sfânt. Această lucrare reprezintă prinosul de recunoștință pe care tânăra cercetătoare îl aduce Bisericii noastre Ortodoxe și Părintelui Ceresc Care ne-a dat asemenea diamante ale răbdării și ale mărturisirii Fiului Său Înomenit. Ea a arătat că acești martiri n-au insultat și n-au batjocorit pe nimeni, ci, neîncetat, s-au rugat pentru asupritorii lor și pentru întreaga omenire, pentru ca toți să cunoască adevărul, pentru ca întunericul să dispară și lumina să triumfe. Considerăm că prin jertfa lor acești fericiți mărturisitori au prelungit iubirea Domnului Hristos peste întreaga omenire, într-o mișcare extatică, atrăgând lumea la o deschidere liberă și conștientă spre lucrarea terapeutică a harului. Momentele mărturisirii și morții lor au fost marcate de nașterea duhovnicească în Hristos Domnul. În acele clipe de suferință erau plini de Dumnezeu, reunificând în ei lumea despărțită de patimi și împăcând-o cu întreg cosmosul care-i înconjura. Asemenea Sfântului Ignatie Teoforul, și aceștia își așteptau cu nerăbdare sfârșitul, rugându-se fierbinte ca ‘focul, crucea, mulțimea fiarelor, tăierile, împărțirile, risipirea oaselor, strivirea membrelor, sfărâmările trupului să vină asupra lor, numai să ajungă la Hristos” (Sfântul Ignatie Teoforul, ‘Epistola către Romani’, IV, Cuvânt înainte, p. 5).

În toate aspectele ei, lucrarea d-rei Ana Maria Rădulescu constituie o dovadă mărturisitoare a credinței noastre ortodoxe. Cu precizie aproape chirurgicală, reușește să scoată de sub colbul istoriei chipurile luminoase ale martirilor de altădată. După o epocă în care ignoranța și uitarea au făcut scoarță peste adevăr și dreptate, testamentul multicolor al credinței izvorâte din faptele vrednice de laudă ale înaintașilor noștri, arhierei, clerici sau simpli credincioși, poate sta în sfârșit la loc de cinste, așezat cu grijă în paginile unei lucrări pilduitoare.

Comentarii Facebook


Știri recente