Loc de instruire pentru 1.600 de studenți

Ultimii 20 de ani din istoria Facultății de Teologie Ortodoxă din București stau sub semnul perfecționării continue a actului educațional și al diversificării ofertei didactice la toate cele trei nivele: licență, masterat și doctorat. Dacă vechiul Institut Teologic de grad universitar din București avea doar specializarea Teologie pastorală, facultatea de astăzi oferă tinerilor posibilitatea de a se înscrie într-una din cele patru specializări pentru studii de licență: Pastorală, Didactică, Socială, Artă sacră, informează „Ziarul Lumina”.

În facultatea bucureșteană de teologie ortodoxă studiază astăzi aproape 1.600 de studenți, îndrumați de un colectiv de 70 de cadre didactice, în care se îmbină experiența celor vârstnici cu entuziasmul celor tineri.

‘La inițiativa Bisericii, au fost înființate, pe lângă specializarea tradițională de Teologie pastorală, și specializarea Teologie didactică, care pregătește profesorii de religie, apoi specializarea Teologie socială, care și-a arătat prin promoțiile pe care le-a pregătit rolul și rostul în asistența socială a Bisericii, dar și a Statului, precum și specializarea Artă sacră, care pregătește pictori și restauratori, un lucru benefic pentru activitatea Bisericii deoarece în grija ei se află 80% din patrimoniul nostru național. Facultatea este interesată să pregătească specialiști buni în toate aceste domenii și cred că suntem printre puținele facultăți ortodoxe din lume cu atâtea specializări’, ne-a declarat părintele decan Ștefan Buchiu.

Absolvenții studiilor de licență pot opta pentru unul din cele 8 programe de master (Exegeză și ermeneutică biblică, Is-torie și tradiție, Doctrină și cultură, Pastorație și viață liturgică, Arta sacră în contemporaneitate, Studii religioase și educație creștină, Comunicare și comuniune eclesială în spațiul ortodox, Teologia și misiunea socială a Bisericii), iar pentru cei care vor să aprofundeze studiul și după master, facultatea organizează cursuri de doctorat. Facultatea are o activitate bogată nu numai în ceea ce privește procesul propriu-zis de învățământ, ci și prin cursurile de perfecționare continuă pe care le organizează pentru clericii care doresc obținerea gradelor profesionale în preoție și pentru profesorii de religie care doresc obținerea definitivatului sau a gradului II didactic.

‘În cei 20 de ani de când a fost reintegrată în universitate, Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’ din București și-a afirmat locul său distinct, specificul său, și credem că s-a impus mai ales prin calitatea învățământului, a profesorilor și a studenților.

Și-a consolidat locul ei în universitate și este apreciată atât de conducerea universității, cât și de celelalte facultăți cu care colaborăm. Mă refer aici în special la Facultatea de Psihologie, prin modulul psiho-pedagogic, și la Facultatea de Sociologie, prin specialiștii la care apelăm pentru specializarea Teologie socială. Fiind parte integrantă din universitate, ne-am străduit permanent să aducem și noi un plus de calitate în învățământul universitar’, ne-a spus pr. prof. Ștefan Buchiu.

Pentru a concentra forțele și resursele programelor de licență, master și școală doctorală în vederea îmbunătățirii actului educațional, facultatea a reorganizat recent, potrivit noii legi a educației, cele șase catedre în cadrul a două departamente: Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie și Departamentul de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră. Tot în cadrul facultății funcționează și 3 centre de cercetare bogate în activități: Centrul de Studii și Documentare ‘Societate, Drept, Religie’, coordonat de lect. Laurențiu Tănase, Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare, coordonat de pr. prof. dr. Adrian Gabor, și Centrul de Dialog și Cercetare Teologie, Filosofie și Știință, coordonat de conf. Adrian Lemeni.

Parteneriate cu facultăți din străinătate

În ultimii patru ani, facultatea a încheiat parteneriate cu facultăți de teologie ortodoxă din mai multe țări. ‘Primul parteneriat încheiat a fost cel cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Veliko Târnovo – Bulgaria, care are ca obiect în special colaborarea la nivelul specializării Artă sacră. În baza acestui protocol, am făcut schimburi de profesori și studenți, am organizat expoziții comune de icoane la București și la Veliko Târnovo și sunt șanse ca această activitate să se amplifice pe viitor. Un al doilea parteneriat a fost stabilit cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Balamand, din Liban, o facultate care datorează foarte mult fostului Institut Teologic de grad universitar din București, deoarece primii profesori de la Balamand din anii ’70 – ’80 au studiat la București. Un alt parteneriat de dată recentă este cel încheiat cu Academia Duhovnicească din Kiev, Ucraina, care oferă de asemenea posibilități multiple pentru schimbul de profesori și studenți. Am început prin a schimba reviste și cărți de teologie, iar ei s-au arătat interesați de modul în care noi ne-am înscris în programul Bologna. Astfel, le-am arătat profesorilor din Kiev cum facultatea noastră, rămânând o școală de teologie a Bisericii, poate face parte și din universitate, fără riscul de a se seculariza. Avem relații și cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Thesalonic, acolo unde foarte mulți studenți au mers și au făcut doctorate și intenționăm să inițiem un parteneriat și cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad, așa încât să contribuim și noi la crearea unui sistem teologic universitar complementar în întreaga Ortodoxie, în scopul declarat ca teologia ortodoxă să vorbească cu o singură voce’, a mai spus părintele decan. În afara schimburilor de experiență prevăzute în aceste parteneriate, studenții au posibilitatea să studieze teologia în alte țări ortodoxe sau din Occident, prin intermediul Universității din București, în cadrul programului de burse Erasmus. Întrucât facultatea primește la studii de masterat și doctorat tot mai mulți studenți străini, facultatea își propune să înființeze în viitor un master internațional, cu predare într-o limbă de circulație internațională.

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să efectueze cercetări aprofundate în domeniul teologiei, facultatea a făcut în ultimul timp demersuri susținute pentru modernizarea și informatizarea bibliotecii, care are un fond de 120.000 de volume. În același timp, facultatea se preocupă și de valorificarea cărților vechi, prin colaborarea cu specialiști de la Biblioteca Sfântului Sinod.

Procesul didactic de calitate se împletește cu programul liturgic

Un aspect specific al activității didactice din Facultatea de Teologie este dat de faptul că studenții aprofundează cunoștințele primite la cursuri prin rugăciune și prin participarea la slujbele din paraclisul facultății. ‘Este tradiția noastră, a facultății, de a le oferi studenților nu numai un proces didactic de calitate, ci și o viață liturgică. Avem un program liturgic zilnic, care până la finalizarea lucrărilor la Biserica ‘Sfânta Ecaterina’ – paraclisul facultății, se desfășoară în Catedrala mitropolitană ‘Sfântul Spiridon’. Studenții merg pe grupe la slujbe, unde participă prin cântare la strană. Noi îi îndemnăm pe studenții noștri să participe mai profund la viața duhovnicească și să-și găsească duhovnici buni în timpul studiilor, să se spovedească și să se împărtășească pentru ca, în paralel cu adâncirea teologiei, să fie și o adâncire a vieții spirituale. Doar așa se pot pregăti realmente complet și complex pentru a face față rigorilor vieții preoțești și exigențelor pe care Biserica le pune în fața slujitorilor sfintelor altare’, spune părintele decan Ștefan Buchiu. Viața studențească din facultate este dinamizată mult în ultimul timp și de activitățile tot mai frecvente organizate de Asociația Studenților Teologi Ortodocși, care mobilizează interesul studenților, dezvoltarea activității lor în niște coordonate care să le permită o pregătire cât mai bună pentru slujirea la care au fost chemați.

Comentarii Facebook


Știri recente