Liturghii arhierești în Arhiepiscopia Craiovei

Sărbătorile închinate Nașterii Maicii Domnului și Sfinților Părinți Ioachim și Ana, prăznuite la sfârșitul săptămânii trecute, au adunat sute de credincioși în bisericile și așezămintele monahale din Arhiepiscopia Craiovei. Cu acest prilej, Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a slujit la hramurile mănăstirilor Maglavit și Târgu Logrești, din județele Dolj și Gorj.

Primele două mari sărbători de la începutul noului an bisericesc sunt închinate, după rânduiala Bisericii noastre Ortodoxe, Nașterii Maicii Domnului și Sfinților Ioachim și Ana, prăznuite la data de 8 și respectiv 9 septembrie. Cu acest prilej, după tradiția Bisericii Oltene, pașii pelerinilor caută spre mănăstirile Maglavit și Logrești, două dintre cele mai importante așezăminte monahale din Arhiepiscopia Craiovei.

Hramul Mănăstirii Logrești

Praznicul Sfinților Ioachim și Ana, cinstit anul aceasta în prima Duminică de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, a adunat câteva sute de credincioși la hramul Mănăstirii Logrești. Sărbătoarea a început din seara zilei de 8 septembrie, prin slujba Vecerniei, Litia și Privegherea. În cea de a doua zi, la primele ore ale dimineții, preoții slujitori au oficiat Acatistul Sfinților. Programul liturgic a continuat prin slujba de resfințire a bisericii mănăstirii, oficiată de IPS Irineu, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. A urmat Sfânta Liturghie, săvârșită în altarul de vară al mănăstirii.

‘Sărbătoarea familiei creștine’

La final, Mitropolitul Irineu a vorbit despre viața curată și plină de har a Sfinților Ioachim și Ana, arătându-i ca pilde de urmat în existența celor care nădăjduiesc spre dobândirea Împărăției celei veșnice. ‘Prăznuirea Sfinților Ioachim și Ana este sărbătoarea familiei creștine. Ei sunt modele pentru toți cei de astăzi, pentru tați, mame și copii laolaltă. De la ei învățăm despre felul cum trebuie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. La ei aleargă cei ce sunt proaspăt căsătoriți, rugându-i să dobândească prunci sănătoși și bunăstare în familie. În Sfântul Ioachim, bărbații își găsesc reazimul, pe cel care se poate ruga pentru ei. El este cel care insistă înaintea lui Dumnezeu, luptându-se cu propria fire pentru dobândirea de urmași. Dumnezeu nu-i împlinește deîndată rugăciunea, nu pentru că ar fi nevrednic, ci pentru a-l arăta ca exemplu desăvârșit de stăruință și sfințenie. Pe de altă parte, Sfânta Ana arată cum trebuie să fie o soție înaintea soțului ei, în consens și armonie de cuvânt și faptă. Ea este aceea care, împreună cu Sfântul Ioachim, crede că Dumnezeu este Atotputernic și făcător al tuturor lucrurilor, la El nimic neputând fi cu neputință’, a spus IPS Irineu.

În cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a hirotonit întru preot pe diaconul Marin Băjău, pe seama Parohiei Rasnic, din Protoieria Craiova Nord, județul Dolj, și întru diacon pe tânărul teolog Dumitru Bița.

Pentru osteneala depusă la lucrările de restaurare a sfântului lăcaș de închinare, monahia Fevronia, stareța Mănăstirii Logrești, a fost ridicată la rangul de stavroforă. Colaboratorii și toți cei care s-au implicat în finalizarea proiectului au primit gramate de mulțumire din partea IPS Mitropolit Irineu.

Hramul Bisericii Harșu din Craiova

La Craiova, hramul Sfinților Ioachim și Ana a fost cinstit în Parohia Harșu de peste 400 de credincioși. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu Viorel Dică, paroh al bisericii și consilier pentru patrimoniu și construcții la Centrul eparhial. În cadrul Sfintei Liturghii, preoții slujitori au făcut pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul. Ca în fiecare an, credincioșii prezenți au primit daruri din partea parohiei și au participat la tradiționala agapă frățească. De asemenea, au fost împărțite pachete cu prinoase Căminului de copii ‘Norocel’, aflat în vecinătatea bisericii.

Biserica Harșu se numără printre cele mai vechi lăcașuri de închinare din Cetatea Băniei. Sfinții Ioachim și Ana sunt cinstiți ca ocrotitori principali ai parohiei, cel de al doilea hram fiind închinat Sfântului Haralambie. Biserica a fost construită în anii 1802-1806. La data de 7 septembrie 2008, a fost resfințită de IPS Mitropolit Irineu. Actualmente, se apropie de finalizare lucrările la ansamblul bisericesc (capelă, bibliotecă, arhivă, cancelarie) construit în curtea parohială, după relatarea părintelui paroh.

‘Suntem fii ai Maicii Domnului’

În ziua de prăznuire a Nașterii Maicii Domnului, IPS Irineu a fost prezent în mijlocul obștii maicilor de la Mănăstirea Maglavit, unde a luat parte la hramul cinstitului așezământ. La Sfânta Liturghie, oficiată la altarul de vară al mănăstirii, au participat peste 2.000 de credincioși din întreaga țară.

Cuvântul de învățătură al IPS Mitropolit Irineu a fost centrat pe explicarea rolului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în iconomia mântuirii neamului omenesc. În acest sens, Arhiepiscopul Craiovei a subliniat faptul că Sfânta Fecioară este Maica tuturor credincioșilor, rugându-se permanent pentru ei înaintea Mântuitorului Hristos. ‘Maica Domnului se roagă totdeauna pentru noi pentru că ne este mamă. Aplecarea ei spre nevoile noastre izvorăște din iubirea pe care ne-o poartă. Toți cei botezați în numele Preasfintei Treimi sunt cu adevărat copii ai Tatălui Ceresc și fii ai Maicii Domnului. În iconografia noastră Maica Domnului este reprezentată cu mantie lungă sub care se adăpostesc toți cei aflați în nevoie, întristare sau suspinare’, a conchis Mitropolitul Olteniei.

Comentarii Facebook


Știri recente