Liturghie de Bobotează la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătorește astăzi, 6 ianuarie, Botezul Domnului. Sărbătoarea amintește de Botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos și de recunoașterea Lui ca Mesia de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși.

În cuvântul de învățătură rostit în Catedrala Patriarhală, după citirea pericopei evanghelice, Preafericirea Sa a arătat importanța arătării Sfintei Treimi pentru toți oamenii.

„Prin această descoperire a Sfintei Treimi se dă sens ultim vieții noastre și anume, că destinația omului este iubirea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi. Deci, noi când ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh devenim fii iubiți ai lui Dumnezeu după har prin credința în Dumnezeu-Fiul Care S-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Așadar, vedem că deodată cu Botezul Domnului se deschide calea spre botezul creștin, calea spre înfierea prin har a oamenilor ca să devină fii ai lui Dumnezeu după har. Astăzi, noi serbăm această Sfântă și Mare Sărbătoare cu multă bucurie pentru că vedem iubirea nesfârșită și mai presus de înțelegere a Preasfintei Treimi pentru neamul omenesc. Vedem cât de mult ne iubește Dumnezeu Care a trimis pe Fiul Său în lume ca să ne deschidă nouă calea spre fericirea și viața veșnică din Împărăția Preasfintei Treimi”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după cum ne informează Radio TRINITAS.

De asemenea, Preafericirea Sa a vorbit despre botezul pocăinței și despre botezul creștin.

„Mântuitorul Iisus Hristos, Cel fără de păcat, primește botezul pocăinței pentru a ne arăta și că nu există mântuire fără pocăință. Pocăința este pregătirea pentru iertarea păcatelor. Însă, botezul lui Ioan spre pocăință nu era botezul deplin și botezul adevărat; el pregătea pe oameni spre a primi adevăratul botez și anume, botezul creștin. Botezul lui Ioan este doar botezul pocăinței prin care omul conștientizează starea de păcat a vieții sale și exprimă dorința de îndreptare, dar el rămâne doar un botez al pocăinței ca pregătire pentru botezul credinței în Hristos, sau botezul creștin. Deci, iertarea păcatelor se dobândește prin botezul săvârșit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, când, pe lângă iertarea păcatelor, primim și harul înfierii, adică primim darul de a deveni fii ai lui Dumnezeu după har. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare, referindu-se la botezul Sfântului Ioan Botezătorul spune Acesta era la începutul botezului, adică pregătire pentru adevăratul botez, iar Botezul lui Hristos, botezul creștin, pe care îl avem noi de la Mântuitorul Iisus Hristos, în numele Preasfintei Treimi este adevăratul, deplinul și desăvârșitul botez. Acest botez al pocăinței ca pregătire pentru botezul credinței în Iisus Hristos este o etapă de conștientizare a faptului că lumea are nevoie de iertare a păcatelor pentru a dobândi viața veșnică”, a mai spus Preafericirea Sa.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat, după Sfânta Liturghie, Sfințirea cea Mare a Apei (aghiasma mare) în fața Reședinței Patriarhale, începând cu ora 11:30.

Comentarii Facebook


Știri recente