Liturghie arhierească la Mănăstirea Izbuc în Duminica a doua din Postul Mare

În a doua Duminică din Postul Mare, a Sfântului Grigorie Palama, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, la Sfânta Mănăstire Izbuc, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, după cum ne informează episcopiaoradiei.ro

În cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie, Chiriarhul Oradiei a reliefat pe larg aspecte din viața și, mai cu seamă, teologia Sfântului Grigorie Palama, precum și frumusețea învățăturilor duhovnicești ce se desprind din cele două pericope evanghelice ce s-au citit în această duminică.

Sfântul Grigorie Palama a fost un mare părinte al Bisericii „un călugăr rugător și un om foarte învățat, un om erudit și un mare apărător al credinței ortodoxe”, a spus Preasfinția Sa. În acest context, prin sărbătorirea lui în a doua Duminică din Postul Mare sărbătorim, de fapt, „ortodoxia credinței”, o a doua „Duminică a Ortodoxiei”.

Cât privește învățătura Sfântului Grigorie Palama, aceasta poate fi rezumată, pe scurt, astfel: „Dumnezeu poate fi văzut încă din lumea aceasta. Dumnezeu poate fi cunoscut. Dumnezeu se împărtășește prin harul Său celor care vor să-L cunoască. Pe aceștia îi curăță de păcat și de patimi, îi luminează și îi îndumnezeiește. Ființa dumnezeiască este inaccesibilă nouă oamenilor, dar prin harul Său necreat, prin lumina Sa necreată, experiem bunătatea lui Dumnezeu, frumusețea Lui, iubirea Sa iertătoare, milostivă față de noi, o experiență unică a harului”, a mai adăugat Preasfințitul Părinte Sofronie.

Teologia Sfântului Grigorie Palama, care vorbește despre cunoașterea, vederea și experierea sau trăirea lui Dumnezeu, pornește de la minunea Schimbării la Față a Mântuitorului pe Muntele Tabor, care a avut loc cu puțin timp înainte de Patima cea de bunăvoie a Domnului. Din acestea înțelegem „bogăția iubirii lui Dumnezeu față de noi, Care-L trimite pe Fiul Său să Își ia fire omenească, ca să o vindece de păcat și să o ducă înapoi la Tatăl”.

În cuvântul Său, Preasfinția Sa a subliniat înțelesul tainic al pericopelor evanghelice de la Marcu și de la Ioan, ce s-au citit în duminică a doua din Postul Mare, arătând că cea a vindecării slăbănogului din Capernaum „este o trimitere directă la vindecarea firii omenești, paralizate de păcat, prin venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om, ca pe om să-l mântuiască din păcat și din moarte”, iar în paraliticul vindecat „se ascunde firea omenească cea căzută, vindecată de Hristos, asumată de El în întregime, afară de păcat, care nu este propriu firii omenești, ci un accident rezultat în urma exercitării greșite a libertății de a alege”, a subliniat Preasfinția Sa.

A doua pericopă evanghelică, cea de la Ioan, accentuează profilul Bunului Păstor: „Păstorul cel Bun este Fiul lui Dumnezeu, Care a venit să conducă poporul la pășunile Împărăției Cerurilor. El este și ușa prin care oile cuvântătoare merg, călăuzite de același Păstor, Iisus Hristos, spre fericirea din Împărăția Cerurilor”. Așadar, în Duminica a doua din Postul Mare, Mântuitorul „ni se descoperă ca vindecător, ca Mântuitor al nostru din boală și din păcat, și din moarte, ni se arată ca și Păstor, ca și Arhiereu al nostru, ca și conducător spiritual și, totodată, Îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu inomenit și ca Mielul de Jertfă, sacrificiul pentru viața noastră”.

În cadrul slujbei, Preasfinția Sa a hirotesit întru singhel pe doi dintre ieromonahii Mănăstirii Izbuc, pe Preacuviosul Părinte Serafim Dărăban și pe Preacuviosul Părinte Antonie Vas.

Preacuviosul Părinte arhimandrit Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc și exarh al mănăstirilor din Eparhia Oradiei a mulțumit, în cuvântul său, Preasfințitului Părinte Sofronie, exprimând, totodată, recunoștința pentru prezența Preasfinției Sale în mijlocul obștii și a pelerinilor prezenți la Mănăstirea Izbuc: „Ne bucurăm de prezența Preasfinției Voastre și Vă mulțumim pentru binecuvântarea pe care ne-ați împărtășit-o și în această duminică. Dorim să exprimăm atașamentul și supunerea noastră, a călugărilor din mănăstirea noastră, din eparhia noastră, alături de dragostea și prețuirea pe care v-o arătăm”, a spus Preacuvioșia Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente