Liturghie arhiereasca în străvechea Catedrală episcopală din Oradea-Velența

Credincioșii bisericii parohiale Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Oradea-Velența, străvechea Catedrală episcopală a românilor dreptmăritori orădeni, au avut marea bucurie ca, de hramul sfântului lăcaș, să aibă în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în cadrul căreia diaconul Corneliu Florin Pele a fost hirotonit în treapta preoției, ca preot misionar pentru Protopopiatul Beiuș, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din parohia Cociuba Mică, iar tânărul teolog Ioan Toma a fost hirotonit diacon misionar, pentru Protopopiatul Beiuș, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Apostol Andrei” din Beiuș.

Vechea catedrală episcopală, astăzi biserică parohială, este cea mai veche biserică ortodoxă din Oradea, fiind construită între anii 1768-1779 în locul unei vechi biserici de lemn.

După cum ne informează pr. Silviu Dobai, în cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Preasfinția Sa a subliniat importanța rugăciunii noastre către sfinții îngeri, cei care sunt trimiși de Dumnezeu spre a ne fi ocrotitori și călăuzitori permanenți: „Îngerii pe care îi serbăm azi, toate cele nouă cete îngerești, îngerii buni, au fost creați de Dumnezeu ca făpturi raționale, spirituale, spre a fi plini de lumina lui Dumnezeu reflectată peste chipurile lor create și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Îngerii, pe lângă faptul că Îl preamăresc neîncetat pe Dumnezeu în ceruri, sunt și trimiși ai lui Dumnezeu pe pământ, care vin să ne ajute în viața noastră, să ne sprijine în a nu cădea în cursele îngerilor răi, pentru a merge cu demnitate pe calea către mântuire.”

„Dacă astăzi, de ziua sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ne-am adus aminte, prin pericopa evanghelică, cum au căzut îngerii cei răi, ne dăm seama din Sfânta Liturghie și rememorăm, în memorialul liturgic, statornicirea în credință a îngerilor, și cântăm, prin Axion, că Maica Domnului este „mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii”, în fapt noi, astăzi, pe lângă toate cetele îngerești, o serbăm și pe cea care s-a ridicat mai presus decât aceștia, „statornicirea îngerilor”, „Împărăteasă peste îngeri” sau „Crăiasa peste îngeri”, cum a numit-o poetul național Mihai Eminescu. Înțelegând aceste mari taine transmise nouă prin adevărurile de credință, suntem chemați ca și noi, în viața noastră, să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte, pentru ca nu cumva prin păcatele și scăderile noastre să urmăm celui care a căzut ca un fulger din cer, ci să mergem pe calea smereniei, asemenea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și să ne sfințim neîncetat prin legătura tainică, dar puternică, cu Creatorul”, a mai spus Preasfinția Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente