Libertate în Hristos și responsabilitate eclesială

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la cea de-a XVIII-a ediție a manifestărilor închinate Sfântului Apostol Pavel, Veria, 26-29 iunie 2012:

Cu bucurie, adresăm salutul Nostru Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Panteleimon și tuturor participanților la cea de-a XVIII-a ediție a manifestărilor închinate Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul Bisericii din Veria, cu tema „Libertate și responsabilitate la Sfântul Apostol Pavel„. Seria de conferințe Pavlia de la Veria este un eveniment anual deosebit de important în viața și misiunea Bisericilor Ortodoxe surori, care, prin delegații lor, discută împreună asupra operei teologice și practice din scrierile Sfântului Apostol Pavel, concentrându-se pe o temă de actualitate.

Libertatea și responsabilitatea, care se manifestă atât la nivel individual, al fiecărui membru al Bisericii, cât și la nivel comunitar, al Bisericii locale, își găsesc expresia cea mai înaltă în comuniunea în Duhul slujirii smerite a lui Hristos, după cum ne încredințează Apostolul Pavel când spune „Așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora” (Romani 12,5). Această comuniune eclesială duhovnicească manifestată în lucrarea pastorală și misionară a Bisericii evidențiază prezența sfințitoare a Duhului lui Hristos în membrii Bisericii Sale oricare ar fi slujirea și rangul acestora în Biserică.

Slujirea cu responsabilitate atât în ceea ce privește misiunea pastorală a clerului, cât și misiunea socială a laicilor, înseamnă a lucra permanent pentru a răspunde nevoilor, exigențelor și provocărilor timpului nostru, ca de pildă, secularizarea, criza economică și financiară, slăbirea comuniunii de iubire și a solidarității în familie și în societate, noile probleme pastorale și sociale create de fenomenul migrației ș.a. Pentru a răspunde adecvat acestor probleme este mare nevoie să întărim coresponsabilitatea și cooperarea în Biserică și societate, pentru ca libertatea noastră la care am fost chemați de Hristos Domnul să fie folosită în săvârșirea binelui comun, în apărarea demnității umane și a sfințiri vieții pentru dobândirea mântuirii în iubirea Preasfintei Treimi.

Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Panteleimon pentru că, și în acest an, Ne-a oferit prilejul să transmitem un mesaj, care, din motive cunoscute, nu a putut fi prezentat de către un delegat al Patriarhiei Române.

Felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Panteleimon pentru multele și frumoasele sale activități de intensificare a comuniunii ortodoxe și dorim sănătate, pace și bucurie tuturor participanților la lucrările Congresului teologic internațional, care, în aceste zile sfinte, se află la Veria, pe urmele Sfântului Apostol Pavel, mare păstor al Bisericii lui Hristos.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente