Lansarea volumului Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici și cultură românească

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat volumul de studii intitulat Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici și cultură românească (484 p.). Volumul va fi lansat, marți, 25 septembrie 2012, în cadrul Sinaxei stareților și starețelor, egumenilor, egumenelor și duhovnicilor mănăstirilor și schiturilor din cuprinsul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, desfășurată în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României va prezenta lucrarea și va înmâna celor șaisprezece autori ai studiilor acestui volum diploma omagială și medalia 500 de ani de la întronizarea Sfântului Neagoe Basarab ca domnitor al Țării Românești.

Această apariție editorială de excepție este legată de sărbătorirea împlinirii a 500 de ani de la întronizarea Sfântului Neagoe Basarab ca domnitor al Țării Românești, anul 2012 fiind proclamat An comemorativ al voievodului isihast și cărturar în Mitropolia Munteniei și Dobrogei.

În „Cuvântul înainte” al volumului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel notează: „În contextul aniversării a 500 de ani de la înscăunarea sa ca domn al Țării Românești, apariția volumului de față, intitulat Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici și cultura românească, la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, se constituie într-un act de omagiere a memoriei lui Neagoe Basarab, fiu credincios al Bisericii strămoșești care a devenit un ocrotitor al Bisericii ortodoxe universale, domn iubitor de cultură, evlavios, înțelept și drept. Exprimăm recunoștința și prețuirea noastră față de cei 16 oameni de știință care au acceptat invitația de a face cunoscute rezultatele cercetărilor și reflecțiile lor privind personalitatea marelui domnitor român. Lucrarea rezultată din înmănuncherea studiilor acestor specialiști recunoscuți din mai multe discipline – istorici, teologi, istorici ai literaturii și ai artei – are o structură echilibrată: atât de utilele priviri de sinteză alternează cu studii care tratează teme circumscrise. Deși orizontul cercetării s-a mărit în ultimele decenii grație progreselor făcute, valorificarea teologică și filosofică a Învățăturilor [către fiul său Theodosie] trebuie să continue, ca un prinos adus Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Prezentul volum colectiv, a cărui apariție o binecuvântăm, credem că slujește acestui scop, oferind noi premise de cercetare, precum și o edificare spirituală și culturală a cititorilor” (pp. 8-9).

Despre personalitatea domnitorului muntean, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel menționează: „Între rugătorii fierbinți ai neamului românesc către Dumnezeu se înscrie și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, cea mai de seamă personalitate a spiritualității și culturii ortodoxe românești din secolul al XVI-lea, voievod-teolog și ctitor de biserici. Înscrierea sa în ceata sfinților s-a făcut la începutul arhipăstoririi noastre, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa solemnă din data de 8-9 iulie 2008, a hotărât ca binecredinciosul domnitor muntean să se numere cu sfinții și să se cinstească după pravilă ca mijlocitor și rugător pentru neamul românesc în fața Preasfintei Treimi. Proclamarea generală a canonizării acestui domn cucernic și cărturar a avut loc în cursul aceluiași an, cu prilejul resfințirii Catedralei patriarhale din București (26 octombrie 2008). […] Urcat în scaunul domnesc la 23 ianuarie 1512, în jurul vârstei de 30 de ani, a avut tot restul vieții sale pământești conștiința alegerii divine și a responsabilității imense pe care o incumbă această demnitate: «Iar Tu fiind […] cel nescris, cel fără de început și negrăit cu mila Ta cea nespusă, m-ai ridicat pre mine, săracul, din gunoi […] și m-ai pus păstorul și învățătorul turmei Tale»”.

În ordinea dispunerii în volum, studiile sunt semnate de: Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan Vergatti, Prof. Univ. Dr. Dan Ioan Mureșan, Pr. Conf. Univ. Dr. Mihai Săsăujan, Prof. Univ. Dr. Florin Marinescu, Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Moldoveanu, Pr. Prof. Dr. Nicolae Moraru,Prof. Univ. Dr. Tudor Teoteoi, Prof. Univ. Dr. Tereza Sinigalia, Monahia Dr. Atanasia Văetiși, Arhim. Dr. Policarp Chițulescu,Prof. Univ. Dr. Dan Zamfirescu, Pr. Prof. Univ. Dr. Florin Șerbănescu, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu Dumitrașcu, Prof. Univ. Dr. Nicolae-Șerban Tanașoca, C.S. Dr. Alexandru Simon, Prof. Univ. Dr. Manole Neagoe, ne informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comentarii Facebook


Știri recente