Lacasurile de cult pot fi sprijinite prin contributia 2% din impozitul pe venit

Lacasurile de cult pot fi sprijinite prin contributia reprezentand pana la 2% din impozitul pe veniturile obtinute in anul 2006, indiferent de perioada desfasurarii activitatii si de numarul angajatorilor la care au lucrat, informeaza crestinortodox.ro. Astfel, dupa data de 28 februarie 2007, data limita de depunere a fiselor fiscale de catre platitorii de venituri din salarii la organul fiscal, contribuabilii pot solicita acestora un exemplar al fisei fiscale pe anul 2006. Pentru sponsorizare, contribuabilii vor depune o copie a fisei fiscale, impreuna cu formularul 230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual, al carui model si continut a fost aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2017/2006. Cererea va fi depusa la organul fiscal de domiciliu, pana la data limita de depunere a declaratiilor de venit, respectiv pana la data de 15 mai 2007. Contribuabilii care obtin alte venituri decat cele din salarii, pentru care exista obligatia declararii in anul 2007, care doresc in acelasi timp sa sponsorizeze o entitate nonprofit, vor completa formularul 200 – Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul 2006, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III. Va reamintim prevederile legale astfel: potrivit art. 57 alin (4) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabil veniturilor realizate in anul 2006, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venit, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii. Cultele religioase sunt entitati cu personalitate juridica conform art. 28 din Decretul – Lege nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor religioase, constituite in baza dispozitiilor art. 13 – 14 din acelasi act normativ. Avand in vedere rolul cultelor, conform art. 29 din Constitutia Romaniei, fara echivoc, acestea sunt persoane juridice fara scop lucrativ (nonprofit), care sunt exceptate in mod expres de la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, conform art. 1 alin. 3, insa functioneaza in baza unei legi speciale – in cazul de fata – Decretul – Lege nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor religioase. De altfel, cultele religioase sunt regasite ca atare si in legislatia financiar-contabila, respectiv la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul Oficial nr. 66/27.01.2004. Prin urmare, cultele religioase recunoscute in Romania se incadreaza in sintagma ‘entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii’ regasita in cuprinsul textului de la art. 57 alin. (4) si la art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In noul Cod Fiscal care se aplica de la 1 ianuarie 2007 unitatile de cult apar explicit in textul Legii.

Comentarii Facebook


Știri recente