La Vânători-Neamț clopotele au bătut pentru Mihai Eminescu

Manifestările de la Vânători-Neamț dedicate lui Mihai Eminescu s-au dorit a fi o floare a recunoștinței sădită în memoria celui mai mare poet plămădit pe acest pământ străbun.

Ample manifestări dedicate poetului național Mihai Eminescu s-au desfășurat anul acesta pentru prima dată și în comuna Vânători-Neamț, la inițiativa doamnei primar Adriana Petrariu și a Consiliului Local, în zilele de 14 și 15 ianuarie, informează „Ziarul Lumina”. Această acțiune a fost motivată de faptul că poetul nepereche a stat în comuna Vânători-Neamț aproape jumătate de an. Sâmbătă, la ora 10:00, la sediul administrației Parcului Natural Vânători-Neamț, a avut loc slujba Parastasului pentru pomenirea lui Mihai Eminescu și a familiei sale. Au participat mai mulți stareți și preoți de pe raza comunei, dintre care amintim pe arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, pr. prof. Ioan Mihoc, directorul Seminarului Teologic ‘Veniamin Costachi’ de la Mănăstirea Neamț, arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia, pr. Viorel Irina din Vânători-Neamț. După îndătinatele cântări și dezlegări, părintele stareț Benedict a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre personalitatea poetului național Mihai Eminescu și despre datoria morală a tuturor românilor de a-i păstra vie amintirea, căci Eminescu a fost un înflăcărat iubitor al nației române, dar și al Bisericii strămoșești pe care a numit-o, cum numai el putea să o facă, ‘maica spirituală a neamului nostru românesc’. A urmat apoi cuvântul de deschidere al doamnei primar Maria Petrariu, care a mulțumit tuturor invitaților, participanților, dar și celor care s-au implicat și au pus suflet în desfășurarea acestei acțiuni.

Sesiunea de comunicări a fost deschisă de cuvântul bogat și plin de noutate al renumitului eminescolog, autor a nu mai puțin de 20 de cărți dedicate vieții și operei scriitorului evocat, profesorul universitar dr. Nicolae Georgescu de la Universitatea ‘Spiru Haret’ din București, care a vorbit asistenței despre importanța operei jurnalistice a poetului. Scriitorul Gheorghe Neagu, directorul revistei ‘Oglinda literară’, a susținut comunicarea ‘Eminescu văzut de contemporanii săi’. Laurian Stănchescu, poet, eseist și istoric literar, a prezentat o inedită paralelă între opera lui Mihai Eminescu și cea a lui Nichita Stănescu. În continuare, arhim. Mihail Daniliuc a arătat legăturile lui Eminescu cu monahismul moldav, făcând și referiri la șederea poetului la Vânători-Neamț, mai exact în bolnița Mănăstirii Neamț, precum și o paralelă între viața lui Mihai Eminescu și cea a lui Ciprian Porumbescu. După prezentarea celorlalte comunicări, s-a trecut la partea a doua a activității. Asistența a fost poftită să se înscrie la un concurs de recitare din opera eminesciană. Câștigătorilor li s-au înmânat diplome de participare.

Prima a zi a manifestărilor a fost continuată de un consistent program artistic la care au participat: Ansamblul Folcloric ‘Șezătoarea’, corul Schitului Vovidenia și Corul ‘Dor Vânătorean’. Participanții au audiat la finalul primei zile filmul documentar ‘Un boț de humă’ în regia lui Mircea Radu Iacoban, oferit de Televiziunea Vânători-Neamț. După-amiază invitații au vizitat Mănăstirea Neamț și Seminarul Teologic ‘Veniamin Costachi’, acolo unde a fost vechea bolniță a mănăstirii.

A doua zi, 15 ianuarie, manifestările au început la Biblioteca comunală ‘Arhimandrit Chiriac Nicolau’, unde a fost inaugurat un stand permanent ‘Eminescu’ și s-a aprins o candelă care va arde în amintirea Luceafărului literaturii române. După aceasta, întreaga asistență a pornit într-un marș către Mănăstirea Văratec.

Comentarii Facebook


Știri recente