La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul din Reședința Patriarhală cu hramul „Sfântul Grigorie Luminătorul”

În ziua Praznicului Schimbării la Față a Domnului ieri, 6 august, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul patriarhal „Sfântul Grigorie Luminătorul”, explicând semnificația acestui Praznic Împărătesc și importanța lui în iconomia mântuirii noastre, informează Ziarul Lumina.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că Schimbarea la Față a Mântuitorului are patru mari semnificații.

„Schimbarea la Față a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o sărbătoare care adună în ea înțelesurile duhovnicești ale Crucii și ale Învierii, ale timpului de față și ale timpului sfârșitului lumii, la a doua venire în Slava Mântuitorului Iisus Hristos. Slava aceasta mai arată și Slava iubirii Preasfintei Treimi din Împărăția Cerurilor, chipul bunătăților viitoare. În al patrulea rând, Slava Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos arată Taina Taborului ca fiind Taina Bisericii”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh.

Referitor la înțelesurile duhovnicești ale Crucii și ale Învierii, Preafericirea Sa a arătat că acest eveniment a avut loc cu puțin timp înainte de Patimile Sale, pentru a-i întări pe Apostoli în credința că Iisus din Nazaret nu este un om obișnuit, ci este Fiul lui Dumnezeu Cel Veșnic care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. „Mântuitorul a voit să întărească credința ucenicilor, pentru că văzându-L pătimind pe Cruce să înțeleagă că El de bunăvoie face aceasta, nu pentru că ar fi silit, și să înțeleagă că El este raza Tatălui, adică Fiul lui Dumnezeu Cel Veșnic”, a explicat Patriarhul României.

Schimbarea la Față arată Slava Sfintei Treimi

De asemenea, Schimbarea la Față arată și Slava Sfintei Treimi. „Această slavă ca arătare a Dumnezeirii sale prin firea sa omenească este și Slava Tatălui și a Duhului Sfânt pentru că Fiul este nedespărțit de Tatăl și de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a arătat sub chip de nor luminos. Evangheliile ne arată că norul a venit deasupra și din el s-a auzit un glas care a zis: ‘Acesta este Fiul Meu iubit întru care am binevoit. Pe El să-L ascultați’.’, a arătat în cuvântul de învățătură Preafericitul Părinte Daniel.

Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat că slava celei de-a doua veniri este arătată în mod anticipat prin Schimbarea la Față.

O altă semnificație a sărbătorii Schimbării la Față se referă la Taina Taborului ca Taină a Bisericii. „Slava Taborului este o preînchipuire a vieții Bisericii. Ea este plină de Slava Preasfintei Treimi, slava iubirii care există în Preasfânta Treime. În Biserică se află harul, lumina neînserată a Împărăției Sfintei Treimi. De aceea noi, permanent în rugăciunile noastre, văzând prin credință Slava Preasfintei Treimi, preaslăvim prin cântare, prin rugăciune, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Dacă mulțumim lui Dumnezeu pentru slava pe care ne-a arătat-o nouă și la care ne cheamă pe noi, acum și în veci, înseamnă că noi suntem chemați să ne împărtășim veșnic din ea”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente