La Facultatea de Teologie din Târgoviște continuă până pe 5 sept. înscrierea la admitere

La Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, continuă până pe 5 Septembrie înscrierea la admitere pentru cursurile universitare 2008-2009. Admiterea constă în concurs de dosare, precedat de un scurt interviu vocațional susținut la momentul înscrierii.

Media de admitere la Facultate se va calcula astfel:

40% – media multianuală la una din următoarele disciplinele: Teologie Dogmatică sau Limba și literatura română, în funcție de opțiunea candidatului.

30% – media generală a anilor de studiu din liceu;

30% – media examenului de bacalaureat.

Depunerea dosarelor se face la sediul Facultății, zilnic, de luni până vineri între orele 09:00-17:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 09:00-12:00. Specializările oferite de Facultatea noastră pe domeniul Teologie, studii de licență, sunt următoarele:

– Teologie Pastorală” curs zi, 4 ani

– Teologie Social〔 curs zi, 3 ani

– Teologie Pastorală” F.R., 4 ani

Numărul de locuri disponibile sunt: 110 cu taxă (inclusiv F.R.). Taxa de înscriere este de 80 RON, iar taxa anuală a unui an de studiu este de 1.800 de RON, care se poate plăti în 3 tranșe. Mai multe detalii se pot afla de la secretariatul Facultății, la numărul de telefon: 0245/640083.

Pentru studiile universitare de master, admiterea pentru anul universitar 2008-2009, la Facultatea de Teologie din Târgoviște, va consta în susținerea unui interviu pe baza unui referat depus odată cu dosarul de admitere, temele pentru acest referat fiind afișate anticipat la avizierul Facultății. Nota de admitere la master este media dintre: nota obținută la interviu și media generală de licență.

Specializările și numărul de locuri oferite de Facultatea noastră sunt:

– Doctrină – Știință – Misiune (Master, 4 semestre) – 20 locuri bugetate, 50 locuri cu taxă;

– Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate (Master, 4 semestre) – 15 locuri bugetate, 30 locuri cu taxăƒ

– Pastorală și misiune în context european (studii postuniversitare de Master, 2 semestre) – 19 locuri bugetate, 40 locuri cu taxă.

Taxa de înscriere este de 90 RON, iar taxa unui semestru este de 900 RON.

Sursa: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște

Comentarii Facebook


Știri recente