La Catedrala Patriarhală Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul

Sute de credincioși au participat în această duminică, a doua din Postului Mare, la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Patriarhală, de Preasfințitul Episcop Vicar, Varsanufie Prahoveanul. Duminica aceasta a fost închinată Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

Părinții Bisericii au hotărât ca, în toată această perioadă a Postului Mare, slujbele și viața ecclezială în general să se desfășoare după rânduieli speciale. Fiecare zi a Păresimilor este, în acest sens, un popas spiritual închinat rugăciunii intense și pocăinței. Duminicile Postului sunt și ele repere ale drumului pe care creștinul îl parcurge spre luminatul Praznic al Învierii. Despre acest urcuș duhovnicesc a vorbit Preasfinția Sa: „Pentru că postul reprezintă un urcuș și urcușul Postului Mare este cel spre Golgota și apoi spre Înviere, fiecare Duminică este închinată fie unui eveniment important din istoria mântuirii, fie unei personalități care a influențat viața Bisericii. Dacă în prima Duminică ne amintim de biruința ortodoxiei asupra iconoclasmului, iată, în a doua Duminică se amintește viața și învățătura unui dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii, Sfântul Ierarh Grigore Palama, care și-a sfințit viața sa prin multă postire și prin multe rugăciuni” informează TRINITAS TV.

Profunzimea teologiei și curajul mărturisirii au făcut din arhipăstorul Tesalonicului imaginea și modelul teologului adevărat. Vederea „Luminii Nezidite”, împărtășirea harului Dumnezeiesc și unirea personală cu Dumnezeu sunt numai câteva din mărturiile pe care Sfântul Grigorie Palama, în special, și isihasmul, în general, le-au oferit lumii: „Sfântului Grigorie Palama este cunoscut ca fiind cel care a vorbit și a mărturisit despre lumina cea necreată a lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu care îndumnezeiește pe om. De asemenea, a vorbit despre faptul că omul săvârșind fapte bune, având credință și fiind înveșmântat în harurile pe care le primește prin Sfintele Taine, ajunge să fie el însuși lumină, cum Dumnezeu este Lumină, așa cum mărturisesc Evangheliile. Lumină care nu este o lumină creată, ci este o lumină interioară care izvorăște din harul lui Dumnezeu. Harul este una din condițiile necesare mântuirii fiecărui dintre oameni”, a mai spus Preasfinția Sa.

În această zi a fost citită Evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum, Evanghelie bogată în semnificații duhovnicești, după cum a arătat în cuvântul de învățătură Preasfinția Sa: „Mai întâi de toate vedem cât de importantă este credința, ce roade minunate are credința care, iată, aduce peste om iertarea păcatelor și vindecarea de boala cea trupească. Vedem apoi cât de important este ca noi să ne rugăm unii pentru alții așa cum acești prieteni ai slăbănogului L-au rugat pe Hristos. Au venit și au mărturisit, pe de-o parte, credința lor dar și dragostea lor față de acest om, care se afla în această neputință mare și nu se putea ridica din patul său. Pe de altă parte, vedem din această minune că atunci când ne pocăim, când ne pare rău de ceea ce am făcut, când mărturisim păcatul nostru, Dumnezeu aduce peste noi vindecare pentru suflet și vindecare pentru trup”, informează Radio TRINITAS.

Comentarii Facebook


Știri recente