Jurnalism misionar în lumina Sfintei Treimi – Dialog cu pr. consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul Centrului de Presă Basilica

În fiecare an, sărbătoarea Sfintei Treimi este momentul în care jurnaliștii și angajații Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române evadează puțin din ritmul trepidant al vieții de comunicator pentru a sorbi împreună un strop de comuniune în Catedrala patriarhală, unde își umplu din nou candelele inimilor de lumina rugăciunii, lumină pe care o împrăștie în casele românilor de aproape cinci ani. Despre misiunea Centrului de Presă și despre proiectele sale de viitor ne-a vorbit părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul coordonator al Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Părinte consilier, care este rolul Centrului de Presă Basilica în societatea contemporană?

Centrul de Presă Basilica are drept vocație promovarea valorilor creștin-ortodoxe prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare. Așadar, în calitatea sa de instituție media care funcționează sub directa îndrumare a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Centrul de Presă Basilica se dezvoltă organic, în interiorul corpului eclezial, prin îmbinarea dintre tradiție și înnoire, corelându-și activitatea specifică, îndreptată către societate, în armonie cu duhul vieții bisericești. Ca prelungire în lume a experienței ecleziale, instituția noastră lucrează la stabilirea unor conexiuni spirituale de durată între viața liturgică și contextul social-cultural în care trăiesc oamenii din zilele noastre, într-o societate românească integrată în Europa, cu o majoritate ortodoxă covârșitoare (87%, conform statisticilor). Structura cvintuplă a CPB arată, de fapt, paradigma noastră de funcționare. Degetele de la mâini se deosebesc unele de altele, însă își coordonează unitar mișcările pentru activitățile de fiecare zi. Și cea mai sublimă mișcare a degetelor mâinii se vede în semnul de binecuvântare al sfințiților slujitori. Tot așa, componentele CPB au propria lor autonomie editorială, dar rămân îngemănate prin slujirea lor misionară comună și își împlinesc lucrarea atunci când publicul primește, prin intermediul lor, binecuvântarea Bisericii.

Orice instituție media trebuie să-și regândească permanent viziunea editorială și organizațională în funcție de dinamismul schimbărilor sociale. Care ar fi principalele direcții de dezvoltare ale Centrului de Presă al Patriarhiei Române?

Centrul de Presă Basilica este, dintr-odată, o instituție bisericească, dar și o instituție media care trebuie să răspundă provocărilor timpului nostru prin mărturie creștină și profesionalism, astfel încât să nu neglijeze aspecte care preocupă managementul oricărei instituții media: fidelizarea publicului dobândit, dorința de a lărgi cât mai mult cercul audienței, stabilirea unui flux bidirecțional între polii comunicării (emițător și receptor), asigurarea unor surse constante de finanțare pentru retehnologizare periodică și dezvoltare. Prin urmare, direcțiile generale de dezvoltare a activităților CPB se subordonează coordonatelor prioritare din orice instituție media, cu respectarea dimensiunilor specifice, de format și infrastructură: strategiile (liniile) editoriale; resursele umane; resursele și mijloacele economico-financiare. Din practică se constată că toate acestea trebuie avute în vedere, iar minimalizarea uneia sau alteia dintre ele poate provoca perturbații și în buna rânduială a celorlalte două.

Care sunt principiile pe care se fundamentează strategia editorială?

În privința liniilor editoriale generale ale tuturor componentelor Centrului de Presă, noi avem ca fundamente principiile formulate în Statutul de organizare și funcționare, elaborat și aprobat de conducerea superioară bisericească în anul 2008. De asemenea, există un proces dinamic de adaptare la exigențele misionare ale Bisericii dintr-o anumită perioadă de timp și pentru contexte geografice, culturale și sociale deosebite.

Formatul mediatic pe care îl promovăm cu consecvență este, firește, unul tematic religios, însă există întotdeauna o flexibilitate editorială dată nu numai de căutări, ci și de dorința de a fi mereu aproape de publicul nostru. Astfel, postul de Radio Trinitas preia unele accente din formatul radiourilor generaliste (mai ales prin programele de știri), Televiziunea Trinitas și Agenția de știri Basilica acordă un spațiu major tematicii religioase, cu tendința de a se încadra în categoria posturilor ‘de nișă’, iar publicațiile ‘Lumina’ s-au constituit ca punte de împreună-lucrare între cler și laicat, proiectele editoriale fiind structurate pe direcția presei ‘de frontieră’, prin interpretarea faptelor și a evenimentelor în cheie spirituală și prin preocuparea de a promova modele și de a cultiva speranța, iubirea și solidaritatea între oameni. Periodic, la evaluarea activităților componentelor CPB, sunt luate în considerare două aspecte principale: în primul rând, legătura cu ierarhia bisericească, pentru întărirea rolului misionar al CPB și o mai bună cooperare cu instituțiile bisericești (educative, culturale, social-caritative); și, în al doilea rând, analiza feed-back-ului primit de public în vederea receptării unor comentarii, observații și sugestii.

Ce mijloace și metode sunt folosite pentru evaluarea nevoilor audienței?

Presa pe care dorim să o cultivăm este una de responsabilitate bisericească și, în aceeași măsură, de responsabilitate socială. De aceea, pentru a evalua cât mai obiectiv și mai constructiv nevoile audienței, utilizăm mai multe mijloace și metode, dintre care menționez aici: convorbiri cu preoții de parohie, cu monahi și mireni din diferite regiuni ale țării, privind eficacitatea actului mediatic concret în slujirea pastoral-misionară; creșterea gradului de interactivitate cu publicul și analiza comentariilor la articole și emisiuni, transmise prin rețeaua Internet, nu numai când acestea sunt elogioase, dar și atunci când conțin observații critice; efectuarea unor sondaje de opinie și studii de piață privind așteptările publicului. Toate acestea contribuie la o evaluare cât mai apropiată de realitate a activității componentelor CPB, ne stimulează creativitatea și ne îndeamnă la găsirea unor noi formule de exprimare jurnalistică, iar, pe termen lung, la regândirea strategiilor editoriale.

Prin ce se diferențiază munca unui jurnalist bisericesc de cea a unui jurnalist din presa laică?

Profilul psihosocial al jurnalistului, în general, cuprinde o activitate complexă, desfășurată sub presiunea timpului și cu o agendă cotidiană variabilă. Deși ocupă un loc bine definit în cadrul instituției de presă, jurnalistul nu este doar un simplu executant, beneficiind de un spațiu privilegiat al libertății de exprimare. De el depinde reușita lucrării sale, de modul cum împletește cultura cu sensibilitatea spirituală, smerenia cu îndrăzneala de a studia cauzele și consecințele anumitor evenimente sau comportamente, deontologia și emoția participării, în direct, la decizii istorice sau la fapte care nu ies din sfera vieții obișnuite. În alcătuirea resurselor umane de la Centrul de Presă Basilica avem deja o generație de jurnaliști cu experiență, care constituie temelia cea mai de preț a instituției. Prin munca acestora, publicul nostru beneficiază de produse mediatice de calitate. În același timp, ei sunt modele și stimuli pentru tânăra generație, știind că jurnalismul este o profesie dinamică, deschisă mereu către nou, dar și cu câteva deprinderi ale ‘meșteșugului gazetăresc’ ce trebuie însușite și puse în lucrare. Există, așadar, o ucenicie ‘naturală’ în echipele de jurnaliști, prin care, în mod colegial și prietenesc, se stabilește un raport informal între ‘maestru’ și ‘discipol’, benefic pentru ambele părți, folositor instituției de presă.

(Interviu publicat în Ziarul Lumina, Ediția din data de 2 iunie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente