Οι σχέσεις του Πατριαρχείου Ρουμανίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ι. Συνόδου της Ρουμανικής Εκκλ.

Το γÏαφείο Ï„Ïπου του ÎατÏιαÏχείου Ρουμανίας μας πληÏοφοÏεί:

Σχετικά με το ανακοινωθέν που δημοσιεÏτηκε τη 9η ΜαÎου 2011 στο επίσημο σίτε του ÎατÏιαÏχείου ΙεÏοσολÏμων με τον τίτλο: „Το ÎατÏιαÏχείο ΙεÏοσολÏμων διέκοψε την κοινωνία με το ÎατÏιαÏχείο Ρουμανίας” διευκÏινίζουμε:

ÎαÏόλο που μετά την επίσκεψη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου κ. ΚυπÏÎ¹Î±Î½Î¿Ï Câmpineanul, ΑÏχιγÏαμματέα της ΙεÏάς Συνόδου της ΟÏθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας τη 15η ΑπÏίλιου 2011 στο ÎατÏιαÏχείο ΙεÏοσολÏμων, συμφωνήθηκε η έναÏξη διμεÏοÏÏ‚ Î±Î´ÎµÎ»Ï†Î¹ÎºÎ¿Ï Î´Î¹Î±Î»ÏŒÎ³Î¿Ï… Î¼ÎµÏ„Î±Î¾Ï Ï„Ï‰Î½ δυο Εκκλησιών για την ανέβÏεση λÏσης σ΄ότι αφοÏά την ÏπαÏξη Î¡Î¿Î¼Î±Î½Î¹ÎºÎ¿Ï Î™Î´ÏÏματος στην πόλη ΙεÏιχώ, το ÎατÏιαÏχείο Ρουμανίας διαπιστώνει με έκπληξη και λÏπη ότι το ÎατÏιαÏχείο ΙεÏοσολÏμων έλαβε μονομεÏή απόφαση.

Το Ï€Ïόβλημα της στάσης του ÎατÏιαÏχείου ΙεÏοσολÏμων απέναντι στο ίδÏυμα της πόλης ΙεÏιχώ, οικοτÏοφείο δια τους Ïουμάνους Ï€Ïοσκυνητές που επισκέπτονται την Αγία Δη, όπως και οι σχέσεις του ÎατÏιαÏχείου Ρουμανίας με το ÎατÏιαÏχείο ΙεÏοσολÏμων θα συζητηθοÏν στη συνεδÏίαση της ΙεÏάς Συνόδου της ΟÏθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας Î¼ÎµÏ„Î±Î¾Ï Ï„Ï‰Î½ ημεÏών 19 και 20 ΜαÎου 2011.

Comentarii Facebook


Știri recente