IUBIREA ÎN FAMILIE – LUMINA VIEȚII FERICITE

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica Părinților și Copiilor (5 iunie 2011):

Copiii ca persoane umane în creștere sunt darurile cele mai scumpe ale lui Dumnezeu pentru părinți și pentru umanitatea întreagă, care fără copii nu-și mai poate continua existența. Însă aceste daruri minunate, pentru istorie și veșnicie, trebuie cultivate cu multă atenție, multă iubire și multă răbdare. Nașterea, creșterea și educația copiilor este o lucrare sfântă de împlinire a omului prin iubirea față de cei mai apropiați semeni ai săi: soția, copiii, rudele, prietenii, vecinii, colegii ș.a. Creșterea copiilor în plan biologic și spiritual este și o maturizare a părinților în iubirea lor darnică, harnică și responsabilă.

Modelând spiritual caracterul copiilor, părinții cultivă totodată bunătatea și noblețea lor părintească, astfel încât copii buni devin fericire pentru părinți, iar părinții buni fericire pentru copii.

În familie se crește și se educă spiritul comuniunii, se formează personalitatea. După cum tatăl sau mama nu sunt în familie ființe impersonale, tot astfel nici copilul nu este în familie o ființă impersonală, ci o persoană unică și irepetabilă. El are un chip și un nume, iar sufletul său este chemat la viață pe pământ și în ceruri, omul fiind creat după chipul lui Dumnezeu Cel veșnic viu (Cf. Facere 1, 26-27).

Cu ajutorul părinților și al celorlalți membri ai mediului familial și social, copilul își formează prima imagine despre lume și societate, își cultivă dragostea de părinți și frați, respectul față de aproapele și de locurile natale.

Caracterul copiilor nu se formează numai prin cuvinte și activități, ci și prin modul de viața al părinților, prin exemplul dat de aceștia. Legătura armonioasă și afectivă cu părinții, care este mai intensă la vârsta copilăriei, este componenta principală a formării sale. Tendința copiilor de a-i imita pe părinți se menține chiar și atunci când aceștia își formează propriile familii. Îndeosebi legătura armonioasă dintre părinți și a copiilor cu părinții lor constituie cea mai bună temelie pentru dezvoltarea morală și spirituală a copiilor. Dimpotrivă, lipsa armoniei în relațiile dintre părinți influențează negativ întreaga viață a copiilor.

Autoritatea părinților nu trebuie să se întemeieze pe asuprire și constrângere, ci pe iubire, dialog și ajutor. Exercitarea ei ca putere opresivă sau violentă dă naștere unor stări negative, conștientizate mai ales în epoca noastră. Îndeosebi în societatea contemporană, care exercită o presiune irezistibilă asupra copilului cu multiple posibilități și tentații, dialogul părinților cu fiul sau fiica lor în vederea înțelegerii corecte a lucrurilor este deosebit de necesar. Copilul nu este chemat să urmeze în viață un drum întâmplător, ci trebuie să-și aleagă propriul drum dintr-o mulțime de posibilități care i se oferă.

În vremea noastră cauzele nefericirii copiilor și tinerilor – precum sărăcia, deruta profesională, drogurile, alcoolismul, nesiguranța vieții de mâine, deprimarea etc. – s-au înmulțit într-un mod alarmant. În aceste condiții sporirea atenției și a iubirii părintești, în lucrarea de creștere a copiilor constituie o nevoie vitală.

De aceea, îi îndemnăm pe părinți să acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute să nu-și piardă sănătatea și mântuirea, să cultive libertatea de a face binele și de a aduce bucurie celor din jurul lor.

Pe copii îi îndemnăm să iubească mai mult pe părinții lor și să se roage pentru ei, întrucât prin ei Dumnezeu le-a dăruit viața și tot prin ei îi ajută, spre a-și împlini vocația lor de ființe raționale, binevoitoare și iubitoare, create după chipul lui Dumnezeu Cel Bun și Sfânt.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu, Părintele luminilor, să dăruiască părinților și copiilor „toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit” (Cf. Iacob 1, 17), pace, sănătate, bucurie și ajutor pe calea credinței luminate și a faptelor bune, spre bucuria Familiei, Bisericii și Poporului nostru.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți!

†DANIEL

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente