Întrunirea juriului Concursului Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul!, la Palatul Patriarhiei

În sala Dionisie Exiguul din Palatul Patriarhiei a avut loc pe 11 octombrie 2012 întrunirea juriului Concursului Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” pentru evaluarea lucrărilor înscrise în concurs la secțiunea B, Compoziție muzicală.

Concursul Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” se desfășoară pe două secțiuni:

A. Interpretare – vor participa corale preoțești ale protopopiatelor din țară;

B. Compoziție muzicală – vor participa compozitori de muzică psaltică din România.

Juriul este format din: Pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu – Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, compozitor; Pr. lect. univ. dr. Alexăndrel Barnea – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă; Pr. conf. univ. dr. Mihai Brie – Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România; Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu – Universitatea „Babeș-Bolyai”, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; Pr. lect. dr. Ion Bîrnea – Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie, Istorie și Științe ale Educației; D-l conf. univ. dr. Mircea Buta – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”. De asemenea, Președinte de onoare este Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal.

Concurenții au compus muzica pentru slujba Tainei Sfântului Maslu (canonul, luminânda, stihirile de la Laude, troparul Unule, Cel ce ești grabnic spre ajutor…, troparele după rugăciunea de sfințire a untdelemnului și troparul Doamne, armă asupra diavolului…); compozițiile au titlul „Cântări la Taina Sfântului Maslu” și sunt realizate în manieră psaltică, în notație suprapusă (psaltică și liniară), respectând textele și glasurile indicate în Molitfelnic (ediția din 2006, apărută la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române). Compozitorii au trimis formularul de înscriere completat, partitura în 7 exemplare și un CD care conține compoziția interpretată de un psalt sau de un grup de psalți, pe adresa Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române.

Membrii juriului vor stabili maximum 5 criterii de evaluare. Pentru fiecare criteriu un evaluator poate acorda 1-5 puncte (1p – nesatisfăcător, 2p – satisfăcător, 3p – bine, 4p – foarte bine, 5p – excelent), ceea ce înseamnă 25 de puncte în total pentru o lucrare, dacă s-au stabilit 5 criterii.

În perioada 15-19 octombrie, compozitorii clasați pe primele 4 locuri vor fi invitați la spectacolul-concurs ce se va desfășura la Palatul Patriarhiei – Aula Magna Teoctist Patriarhul, în ziua de 27 octombrie 2012, între orele 18.00-20.00.

Concursul Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” – ediția a V-a, 2012 este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, în perioada 18 iunie – 27 octombrie 2012.

Comentarii Facebook


Știri recente