Întrunirea de lucru anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei

În ziua de 12 decembrie s-a desfășurat la Centrul eparhial întrunirea de lucru anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei, în ultima sesiune din actuala legislatură, sub președinția Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae, asistat de Prea Sfințitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

De dimineață s-a oficiat slujba Te-Deumului în biserica din incinta reședinței mitropolitane de către Prea Sfințitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu, în cadrul slujbei având loc și două hirotesii întru „iconom stavrofor”.

Apoi s-a trecut în sala de ședințe unde Înalt Prea Sfințitul Părinte Președinte a rostit cuvântul de deschidere. După constituirea biroului Adunării, P.On. Părinte vicar-administrativ Ionel Popescu a dat citire raportului general de activitate pe anul 2009, apoi membrii Adunării s-au retras pentru deliberările pe comisii de lucru. Între timp ierarhii eparhiei s-au întreținut cu invitații la Adunarea Eparhială (protopopi, stareți și starețe, clerici, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ teologic, ai asociațiilor religioase, mireni, ș.a.). La revenirea membrilor Adunării s-a reluat ședința în plen, iar propunerile comisiilor au devenit hotărâri ale Adunării Eparhiale. Cuvântul de încheiere i-a revenit Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae care a sintetizat cele cuprinse în deciziile adoptate și luările de cuvânt ale invitaților. A urmat agapa tuturor celor prezenți, la reședința mitropolitană.

Comentarii Facebook


Știri recente