Întrunirea Consiliului Eparhial și a Adunării Eparhiale în Arhiepiscopiei Târgoviștei

În Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței Eparhiale din Târgoviște, s-au desfășurat joi, 26 ianuarie 2012, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, lucrările anuale ale Consiliului și Adunării Eparhiale din Arhiepiscopia Târgoviștei, informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Întrunirea Consiliului Eparhial a deschis, dimineață, manifestările, după care a urmat, în Paraclisul Reședinței Mitropolitane, slujba Te Deum-ului, la care au participat, atât membri Consiliului și ai Adunării Eparhiale, cât și invitații speciali la ședința acestui organ administrativ-bisericesc.

În calitate de președinte, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a inaugurat lucrările sesiunii anuale ale Adunării Eparhiale, și a subliniat, în cuvântul său, importanța momentului întrunirii acestei structuri administrative eparhiale. Înaltpreasfinția Sa a făcut și o scurtă apreciere asupra activității Arhiepiscopiei Târgoviștei în anul 2011, caracterizată prin rezultate mulțumitoare, apoi a prezentat cadrul misionar-pastoral general de activitate al Eparhiei noastre din anul trecut, precum și orientările pentru anul în curs.

Lucrările au continuat, în cadrul comisiilor de specialitate, cu susținerea rapoartelor fiecărui sector eparhial în parte, iar, apoi, au fost prezentate în plenul adunării și adoptate ca hotărâri. În final, înainte de discuțiile libere în legătură cu cele prezentate, s-au dezbătut și aprobat obiectivele pe care Eparhia Târgoviștei și le-a propus pentru anul 2012. Acest an are numeroase rezonanțe simbolice, spirituale și culturale, deoarece, nu doar că marchează sărbătorirea jubiliară a Tainei Sf. Maslu, ci și, așa cum este binecunoscut, întreaga Ortodoxie

românească aniversează 500 de ani de la tipărirea, de către Ieromonahul Macarie, la Târgoviște, a Tetraevangheliarului (1512). Bineînțeles, amintim și de cei 360 de ani de la tipărirea Pravilei celei Mari (1652), important monument de cultură juridică, bisericească și laică, care a călăuzit viața locuitorilor de pe aceste binecuvântate plaiuri pentru multe secole, 500 de ani de la urcarea pe tron a Sf. Voievod Neagoe Basarab, dar și de cei 380 de ani de la urcarea pe tron a Voievodului Matei Basarab.

Din rapoartele sectoriale, amintim câteva din cele mai relevante: existența în cadrul Eparhiei noastre a numeroase șantiere de construcție a unor noi biserici; de numiri de preoți și de diaconi, de resfințiri, târnosiri și puneri de piatră de temelie. Dintre realizările importante ale anului 2011 menționăm: o bogată activitate editorială, din care amintim: „Tetraevangheliarul” lui Macarie, 1512, ediție jubiliară , Broșurile misionare „Anul omagial al Tainei Sf. Botez și al Tainei Sf. Cununii ” „Introducere în Bioetică”, „Dimensiunea religioasă a personalității domnitorului Mihai Viteazul” și Almanahul Bisericesc pe anul 2012; grija pentru restaurarea a numeroase lăcașuri de cult-monumente istorice și, aici, pomenim de efecturarea unor ample lucrări de restaurare și consolidare la mai multe mânăstiri și biserici și finalizarea lucrărilor de restaurare a picturii de la Mânăstirea Stelea; reorganizarea și inaugurarea muzeului de la Mânăstirea Dealu; proiecte filantropice, de asistență și consiliere socială, precum combaterea violenței domestice, a traficului de droguri și de persoane sau ajutorarea populației afectate de calamități naturale.

Comentarii Facebook


Știri recente