Întrunirea Cercului Pastoral Misionar din Municipiul Caransebeș

Astăzi, 10 martie 2009, în cadrul Protopopiatului Caransebeș, s-au desfășurat lucrările Cercului Misionar Pastoral din Municipiul Caransebeș, la biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. La acest Cerc Pastoral Misionar au participat: Pr. Cons. Marius Alba, delegatul Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, Întâistătătorul Episcopiei Caransebeșului, 28 de preoți, inclusiv slujitorii celor două Catedrale: „Sf. M. Mc. Gheorghe” și „Învierea Domnului”, precum și cei 13 profesori de Religie din Municipiul Caransebeș.

La ora 9:00 s-a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, slujbă ofiicată de către preoții Tat Gabriel de la parohia „Schimbarea la Față și Sf. Ier. Nicolae” din Caransebeș, Pr. Nuță Nicolae, de la biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”- Caransebeș, care a susținut și predica duminicii a II-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama), precum și Pr. Munteanu Liviu de la parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, care a susținut cateheza cu subiectul „Cinstirea icoanelor”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de preoții și profesorii de Religie prezenți.

După Sfânta Liturghie a avut loc o agapă frățească la Centrul Social „Arhiereul Filaret Musta” de pe lângă parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Programul zilei a continuat cu susținerea a două referate de către doamnele profesoare de Religie Dorina Coste, despre opera caritativă a Sfântului Vasile cel Mare și d-na Oltea Fontul, despre opera dogmatică a Sf. Grigorie de Nazianz și a Sf. Grigorie de Nissa. După susținerea referatelor s-au dezbătut teme legate de cateheză, predică și slujire liturgico-tipiconală, după care fiecare preot a raportat problemele parohiei pe care o păstorește.

În cadrul întâlnirii s-a mai discutat despre continuarea colaborării între preoții parohi din Caransebeș și profesorii de Religie din cuprinsul parohiilor pe care le păstoresc, precum și despre intensificarea misiunii de de catehizare a copiilor prin intermediul proiectului Patriarhiei Române „Hristos împărtășit copiilor” dar și prin promovarea activităților cu tinerii, în scop social-filantropic.

Biroul de Presă al Episcopiei Caransebeșului

Comentarii Facebook


Știri recente