Întrunirea Cercului pastoral-misionar Bălcești

Pentru intensificarea activității pastoral-misionare din Protopopiatul Drăgășani, clericii arondați cercului pastoral misionar Bălcești s-au întâlnit, joi, 22 august 2013, în biserica cu hramul „Sfinții Voievozi” din orașul Bălcești, județul Vâlcea, potrivit arhiram.ro. Cu această ocazie s-au dezbătut probleme culturale, misionare, sociale și probleme de actualitate în scopul comunicării mai bine a realităților din fiecare parohie și a identificării metodelor de pastorație specifice mediului urban sau rural în care preotul își desfășoară activitatea.

Astfel, întâlnirea a debutat la orele 09.00 cu Taina Sfântului Maslu și a continuat cu prezentarea unei comunicări științifice, sub titlul „Logodna civilăși religioasă: prevederi legale și acte normative”, susținută de către preotul Bogheanu Petre de la Parohia Otetelișu.

La final au avut loc discuții libere referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură și echivalent, a imobilelor preluate abuziv de regimul comunist din România, respectiv Legea nr.165/2013, despre prevederile H.G.nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe – art1., alin.1 si art.2- în care se face referire la faptul că începând cu data de 1 iulie 2013 valoarea minim de intrare a mijloacelor fixe a fost majorată de la suma de 1.800 lei la suma de 2.500 lei, despre modalitatea obținerii avizelor necesare eliberării autorizației de construcție precum și despre importanta implementării proiectului catehetic „Calea”.

„Preoții prezenți la cerc au fost informați despre prevederile Legii nr.165/2013 referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură și echivalent , a imobilelor preluate abuziv de regimul comunist din România,despre necesitate implicarii parohiilor în activitatea filantropică a bisericii prin acordarea de ajutoare copiilor ce provin din familii defavorizate, despre colaborarea dintre parohii și Liga Femeilor Crestin-Ortodoxe în ceea ce privește identificarea tinerilor ce urmează a primi Taina Cununii; despre necesitatea urgentării intabulării terenurilor bisericilor, despre ultimele reglementari legale privind valoarea mijloacelor fixe,precum și despre necesitate implementării proiectului catehetic „Calea „, a spus Părintele Iulian Mădălin Bușagă, Protopop de Drăgășani.

Manifestarea se încadrează în rândul evenimentelor dedicate „Anului Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena în Patriarhia Română”.

Comentarii Facebook


Știri recente