INTRUCȚIUNI PENTRU PELERINII ȘI VIZITATORII MĂNĂSTIRILOR

În cadrul Sinaxei monahale a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei ce s-a desfășurat miercuri, 25 septembrie 2012, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost aprobate mai multe instrucțiuni de conduită pentru pelerinii și vizitatorii mănăstirilor:

1. Mănăstirile și schiturile sunt locuri de rugăciune și muncă, sfințenie și comuniune frățească. În interiorul și în preajma acestora trebuie respectate ordinea și disciplina specifice acestor locașuri.

2. Este interzis pelerinilor (închinătorilor) și vizitatorilor să intre în mănăstire cu ținută vestimentară indecentă, cu animale de companie, cu instrumente sau aparate care ar putea tulbura liniștea mănăstirii. De asemenea în mănăstire fumatul este strict interzis.

3. În timpul șederii lor în mănăstire pelerinii sunt datori să se comporte cu decență, să evite conversațiile zgomotoase și să participe cu evlavie la sfintele slujbe.

4. Sunt interzise: convorbirile telefonice, fotografierea, înregistrarea video și audio în timpul slujbelor liturgice. De asemenea, este interzisă organizarea unor întruniri care tulbură liniștea.

5. Nu este îngăduit pelerinilor și vizitatorilor să atingă picturile, obiectele de

artă, să deterioreze spațiile verzi sau să arunce resturi de alimente în incinta

și împrejurimile mănăstirii.

6. Găzduirea vizitatorilor se face numai la arhondaric, pe baza unui act de identitate și cu obligativitatea respectării curățeniei și disciplinei interne.

7. Sunt interzise cu desăvârșire vizitele pelerinilor și străinilor în chiliile monahilor sau monahiilor.

8. Rudeniile sau oaspeții pot vorbi cu viețuitorii din mănăstire numai la biserică sau în spațiile special amenajate din incinta arhondaricului.

9. Serviciile religioase (rugăciuni, dezlegări, spovedanii, convorbiri duhovnicești, etc.) se fac doar în biserică sau paraclis, nicidecum în chiliile monahilor.

10. Pomelnicele și ofrandele pelerinilor se aduc numai la sfântul altar.

11. Cumpărarea de lumânări, icoane, cărți religioase, pliante și diferite suveniruri se face numai de la pangarul mănăstirii sau schitului.

12. Donațiile importante (obiecte sau bani) se oferă conducerii mănăstirii, care are responsabilitatea administrării bunurilor mănăstirești, nicidecum altor persoane, primindu-se în schimb chitanță sau un act care atestă calitatea de donator (ctitor).

*După cum ne informează Sectorul Exarhat al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comentarii Facebook


Știri recente