Întreită bucurie la Râmnic

În Eparhia Râmnicului, sâmbătă, a fost triplă sărbătoare. În primul rând a fost hirotonit un nou arhiereu-vicar în persoana arhim. Emilian Nică, care a primit titulatura de Lovișteanul. În al doilea rând, la sfârșitul Sfintei Liturghii, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu 21 de ierarhi ai Sfântului Sinod al BOR, Întâistătătorul Bisericii noastre a săvârșit ceremonia de ridicare în rang a IPS Gherasim și a PS Emilian Lovișteanul. Iar cel de-al treilea eveniment a constat în binecuvântarea și inaugurarea de către Patriarhul României a Așezământului religios-cultural „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, de la Centrul eparhial al Râmnicului. La acestea se adaugă și împlinirea vârstei de 95 de ani a IPS Arhiepiscop Gherasim, dintre care 34 i-a petrecut ca arhiereu-vicar și apoi episcop titular la Râmnic, informează cotidianul „Ziarul Lumina”.

Sâmbătă, 14 noiembrie, într-o dimineață friguroasă de toamnă caracteristică munților vâlceni, câteva mii de credincioși și-au întâmpinat ierarhii. Noul arhiereu-vicar ales, arhim. Emilian Nică, a fost prezentat mulțimii, dar și ierarhilor Sfântului Sinod de către arhim. Timotei Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și de către arhim. Paisie Teodorescu, slujitor al Catedralei patriarhale din București. Încadrat de cei doi călugări, arhim. Emilian Nică a rostit mărturisirea de credință ortodoxă, în fața Preafericitului Părinte Daniel și a celorlalți membri ai Sfântului Sinod, în cadrul unui ceremonial, marcat de întrebări și răspunsuri, prin care acesta și-a dovedit ortodoxia credinței. Această declarație a fost parafată prin semnarea unui act de către candidat.

A urmat Sfânta Liturghie. A fost săvârșită de Părintele Patriarh Daniel, alături de 21 de ierarhi, printre care și IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, dar și IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei. Până la momentul când s-a cântat „Sfinte Dumnezeule”, atunci când se săvârșește hirotonia întru episcop, arhim. Emilian Nică a fost protos peste toți preoții, pentru ca după hirotonie, să fie protos peste toți episcopii, deoarece în ziua hirotoniei este singura dată când un episcop de rang inferior poate să fie mai mare peste superiorii săi, spune rânduiala din Arhieraticon. Sfânta Taină a Hirotoniei întru episcop se săvârșește de minimum trei ierarhi. În această situație, săvârșitorii au fost Patriarhul României, Mitropolitul Olteniei și Arhiepiscopul Râmnicului, cărora li s-au alăturat și ceilalți episcopi prezenți. „Arhiereul are o legătură directă cu Hristos, pe care îl reprezintă, ca arhiereu veșnic – a spus PF Părinte Patriarh – în cuvântul rostit după citirea Sfintei Evanghelii. De aceea există acestă precizare că, în timpul hirotoniei unei persoane care devine arhiereu, pe capul său stă Sfânta Evanghelie deschisă”.

„Înfricoșătoare răspunderea, mare demnitatea, îmbucurătoare lucrarea sfântă”

Însemnele, care se oferă după hirotonie, au diferite semnificații. „Sacosul, care este o haină distinctă de felonul preotului și care simbolizează pe Hristos Arhiereul, face legătura între preînchipuirea lui Hristos din Vechiul Testament, prin arhiereul legii vechi, și Hristos Arhiereul cel Veșnic, care acum însă trimite în lume arhierei, așa cum a trimis pe apostoli, ca să-L reprezinte și să săvârșească prin harul Lui, cu mâinile lor lucrarea sfințitoare din Biserică. Arhiereul singur poate săvârși toate sfintele taine, inclusiv hirotonia diaconilor, preoților, dar când hirotonește un arhiereu, nu poate singur, ci împreună cu cel puțin alți doi”, a explicat PF Daniel.

Crucea și engolpionul simbolizează jertfelnicia, crucea păstoririi pe calea mântuirii, a credincioșilor, „dăruirea completă a episcopului față de Dumnezeu și față de credincioși. Iubirea jertfelnică arătată față de Dumnezeu în rugăciune și față de păstoriți în fapta cea bună a propovăduirii Evangheliei, a săvârșirii sfintelor taine și a îndrumării pastorale a credincioșilor pe calea mântuirii”.

„Lucrarea de luminare, învățătorească, sfințitoare, pastorală sunt simbolizate prin însuși faptul că arhiereul poartă pe cap mitra, care, în tradiția românească și grecească, are chipurile celor patru evangheliști. Deci, gândirea sa trebuie să fie conformă cu Evanghelia lui Hristos”, a mai spus Preafericirea Sa, care a vorbit și despre omofor. „Este semn al purtării pe umerii săi a oii celei rătăcite pe care a adus-o la comuniunea cu Dumnezeu și a ridicat-o atunci când era căzută. Omoforul reprezintă lucrarea de ridicare a celor căzuți, de vindecare a celor bolnavi de păcate și de ridicarea în demnitatea de fiu a lui Dumnezeu după har, prin sfintele taine ale Bisericii”.

„Este înfricoșătoare răspunderea, este mare demnitatea, dar este îmbucurătoare lucrarea sfântă, pe care Dumnezeu o săvârșește prin slujitorii sfințiți, chemați să aducă poporul la mântuire, în împărăția cerurilor, prin Biserică, care este locul de pregătire, arvuna împărăției cerurilor”, a subliniat Patriarhul.

Râmnicul dăinuie de 507 ani

Ridicarea Episcopiei Râmnicului la rangul de arhiepiscopie a avut loc la finalul Sfintei Liturghii. PS Lucian, Episcopul Caransebeșului, a citit Tomosul patriarhal care subliniază motivele ce stau la baza ridicării în rang: „Cunoscând rolul pe care l-a avut în istoria Bisericii noastre Episcopia Râmnicului, cu o existență neîntreruptă de 507 ani, înființată în vremea Sfântului Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului, organizator al vieții bisericești din Țara Românească și continuatoare a scaunului desființat al străvechii Mitropolii a Severinului, prin titulatura sa de odinioară «Episcopia Râmnicului Noului Severin», ținând seama că Episcopia Râmnicului a fost păstorită de vrednici ierarhi, precum: Varlaam, ctitorul mănăstirilor Trivale și Turnu, apoi mitropolit al Țării Românești, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, cărturar, tipograf, predicator, mitropolit al Țării Românești, Damaschin Dascălul, Chesarie și Filaret, cărturari, tipografi de excepție și dăltuitori de limbă românească, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, ctitorul Catedralei și Reședinței episcopale din Râmnic, înnoitorul tipografiei eparhiale, al Seminarului din Râmnic și înflăcărat susținător al Unirii Principatelor Române, Ghenadie Enăceanu, om de cultură, autor de manuale, editor de carte și profesor de teologie, Athanasie Mironescu, viitor mitropolit primat, și Vartolomeu Stănescu, ierarhi cărturari; din aceeași istorică Episcopie a Râmnicului provenind și Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul. În lumina rânduielilor canonice și pe temeiul statornicirilor bisericești (…), în consultare cu Sinodul Permanent, în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am propus Sfântului Sinod ridicarea la rangul de arhiepiscopie a șase episcopii cu continuitate istorică seculară, între care și Episcopia Râmnicului”. Menționăm că hotărârea de ridicare în rang a Episcopiei Râmnicului s-a luat în cadrul ședinței Sfântului Sinod din 18-19 iunie 2009.

După citirea Tomosului patriarhal, au primit însemnele de arhiepiscop IPS Gherasim, și însemnele de episcop-vicar PS Emilian Lovișteanul. La finalul ceremoniei, Preafericitul Părinte Patriarh le-a oferit daruri celor doi ierarhi de Râmnic. Pentru că Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a fost episcop aici, Preafericirea Sa a oferit o icoană a Sfântului, iar „în dreptul engolpionului, care nu este pictat, ci lucrat în aur, am pus ca dar din partea sfintei Patriarhii o părticică din moaștele Sfântului Calinic de la Cernica, moaște care se află în Biserica «Sfântul Gheorghe», a Mănăstirii Cernica, zidită de el”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

„Vă mulțumesc pentru pilda, dragostea și povățuirea Preafericirii Voastre”

IPS Gherasim a adresat un cuvânt de mulțumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, deoarece a venit să recunoască vrednicia Eparhiei Râmnicului: „Preafericirea Voastră, prin acest moment solemn aduceți cinstire marilor ierarhi care au păstorit aici și a sfinților de aici. Vă mulțumesc că mi-ați dat și un toiag al bătrâneților, pe Preasfințitul Emilian Lovișteanul, în care am mare încredere”.

Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a mulțumit pentru darul arhieriei. „În aceste momente sfinte din viața mea, aduc în primul rând mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții și harul arhieriei, pe care l-am primit astăzi prin punerea mâinilor și rugăciunile citite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de către IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, și IPS Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, dar și de ceilalți ierarhi, de față aici, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumesc pentru pilda, dragostea și povățuirea Preafericirii Voastre pe care mi-ați arătat-o, de când m-ați chemat de la Mănăstirea Neamț, la Centrul eparhial din Iași, unde în preajma Preafericirii Voastre am învățat ce înseamnă a fi ierarh în toată frumusețea, complexitatea și greutatea acestei înalte slujiri”.

De aici, cei 22 de ierarhi, alături de preoți și diaconi, au ieșit din Catedrala arhiepiscopală. Afară, soarele dezmorțise de mult credincioșii prezenți în număr foarte mare, care așteptau binecuvântarea arhierească. Evenimentele de la Râmnic s-au încheiat cu binecuvântarea și inaugurarea de către Patriarhul României și ceilalți ierarhi prezenți a Așezământului religios-cultural „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, de la Centrul eparhial al Râmnicului.

„Ne bucurăm împreună cu cei ce se bucură”

Câteva sute de râmniceni l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Bisericii noastre, vineri seara, în curtea Catedralei episcopale din Râmnicu Vâlcea. Primirea a făcut-o IPS Irineu al Craiovei și IPS Gherasim al Râmnicului. După ce tot alaiul a intrat în Catedrală, IPS Irineu i-a mulțumit, în numele tuturor, Preafericitului Părinte pentru această vizită. Apoi, Părintele Patriarh a arătat că „suntem binecuvântați de Dumnezeu ca să ne bucurăm împreună cu cei ce se bucură, și să mulțumim lui Dumnezeu pentru multele daruri pe care ni le dăruiește ca răspuns la credincioșia noastră față de El, dar în primul rând ca expresie a milostivirii lui Dumnezeu față de noi”.

Patriarhul României a vorbit apoi despre Sfântul Apostol Filip, care a fost cinstit sâmbătă. „Așa cum arată profesorul vâlcean, acad. Emilian Popescu, foarte documentat, Sfântul Apostol Filip este alături de Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitor al României și apostol al poporului nostru român”, deoarece cunoscutul profesor de bizantinologie a dovedit că și Sfântul Apostol Filip a predicat pe teritoriul țării noastre Evanghelia lui Hristos.

Vorbind despre ridicarea în rang a eparhiei Râmnicului, a amintit că aceste locuri sunt pline de „istorie, de rugăciune, de sfinți. Aici se vede chipul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, care este, în această eparhie, ctitor de biserici și de cultură, împreună cu un alt mare ierarh și martir, Sfântul Antim Ivireanul, care a pregătit aici limba română a cărților de cult. O mulțime de rugăciuni din Molitfelnicul nostru sunt datorate lui”.

Comentarii Facebook


Știri recente