Întâlniri catehetice pentru tineri, la Huși

Parohia ‘Sfântul Gheorghe’ din Huși organizează, în fiecare joi seara, o masă rotundă pentru tineri, informează „Ziarul Lumina”. În cadrul acestor întâlniri catehetice sunt discutate teme care au un caracter religios-moral.

În amfiteatrul Școlii Generale ‘Mihail Sadoveanu’ din Huși sunt organizate, în fiecare joi seara, întâlniri pentru tinerii de toate vârstele. Acest proiect a fost inițiat de pr. Ioan Radu de la parohia ‘Sfântul Gheorghe’ din Huși. În urmă cu două zile, elevii au abordat ca de obicei o temă cu un caracter religios-moral. La întâlnirea moderată de pr. Ioan Radu au participat prof. de religie Irina Bostan și prof. de religie Elena Miron. ‘Într-un cadru deosebit, educația religioasă a tineretului reprezintă un mare avantaj, deoarece ea se raportează la tineri, dându-le un nou sens vieții. Timpul tinereții este cel mai potrivit pentru îndrumarea religioasă și morală. Tinerețea este timpul când vlăstarul omenesc caută să afle adevărul și să-l înțeleagă. Scopul educației tineretului este de a-l duce la valori obiective, intangibile de timp și spațiu, pe care să le caute de la sine, fără a fi constrâns. La vârsta tinereții un mare rol îl joacă ideea de libertate. Educația și libertatea își au originea în Dumnezeu. Tinerețea este timpul bucuriilor curate. În ea se decide viața și prețul vieții fiecăruia. Tineretul trebuie hrănit în interiorul Bisericii cu instrucție creștină adevărată. Tinerii trebuie să cerceteze Biserica, să ia parte la sfintele slujbe, să cânte în cor, să se spovedească și să se împărtășească cu Sfintele Taine, iar părinții, în familie, sunt datori de a respecta personalitatea copilului, contribuind prin aceasta foarte mult la dezvoltarea mintală și spirituală a acestuia’, a subliniat pr. Ioan Radu.

‘Tinerii se bucură din plin că li se acordă atenția cuvenită’

Tema aleasă pentru seara zilei de joi, 16 februarie, a fost ‘Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii’. Părintele Ioan Radu a explicat celor prezenți că ‘mulți tineri nu au curajul de a se exprima liber, de a cerceta cărți de valoare și de a frecventa cu regularitate Biserica lui Hristos’. ‘Tinerii trebuie să cunoască realitatea vieții lui Iisus, cum S-a născut în Betleem, că a locuit în Nazaret, a învățat, a făcut bine oamenilor, a vindecat pe cei bolnavi, a înviat pe cei morți, a așezat Sfintele Taine, a suferit, a murit, a înviat și S-a înălțat la ceruri. Tinerii trebuie să alerge mereu la Hristos, pentru că El este totul pentru ei. La Iisus se poate ajunge numai prin rugăciune. Mijlocul cel mai eficient de educație religioasă și morală a tineretului îl constituie Taina Spovedaniei. Ca factor educativ al tinerilor, Spovedania este cel mai mare pedagog spre smerenie. Conștient fiind, ca păstor de suflete, de rolul major al tinerilor în societate, flacăra credinței va putea fi ținută aprinsă în ei dacă vom ști să sădim în inimile lor iubirea de Dumnezeu, de aproapele și de sine, drept catalizator care dă sens vieții de mâine Bisericii și neamului. Tinerii se bucură din plin că li se acordă atenția cuvenită, că are cine să-i învețe și cine să le asculte glasul inimii și al științei conștiinței. De aceea, întâlnirile noastre se desfășoară într-un mod prietenesc având drept scop cunoașterea și trăirea lucrurilor divine și umane. Sper că lor li se vor alătura liber și alți tineri, devenind misionari ai Cuvântului vieții, ai faptei și ai credinței’, a spus pr. Ioan Radu.

Comentarii Facebook


Știri recente