Întâlnire de lucru între Episcopia Caransebeșului și Episcopia Severinului și Strehaiei

La Drobeta-Turnu Severin, a avut loc miercuri, 9 februarie, o nouă întâlnire de lucru între două instituții partenere, deosebit de importante pentru viața religioasă, socială, dar mai ales culturală din sud-vestul României: Episcopia Caransebeșului și Episcopia Severinului și Strehaiei, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Banat.

Cele două eparhii dezvoltă de mai mulți ani proiecte și organizează evenimente comune, meritul pentru aceasta aparținând în primul rând celor doi chiriarhi, Preasfințitul Părinte Lucian și Preasfințitul Părinte Nicodim.

De la mijlocul anului trecut, în cele două eparhii partenere a demarat un proiect european strategic, de mare importanță, respectiv ‘Pregătirea resurselor Umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național’. Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pe Axa Prioritară 3 ‘Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor’, proiectul este dezvoltat pe lângă cele două eparhii cu aportul Muzeului Regiunii ‘Porțile de Fier’ din Drobeta-Turnu Severin și al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Presov, Slovacia. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de adaptabilitate a angajaților din cele două eparhii, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă și promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare și noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural național din sud-vestul țării, respectiv din județele Caraș-Severin și Mehedinți. Între obiectivele specifice, proiectul are în vedere creșterea gradului de pregătire profesională a personalului angajat prin intermediul cursurilor de formare profesională specifice muncii de evaluare, conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural și a cursurilor de inițiere în utilizarea tehnologiei informatice. În acest sens, se vor constitui 11 centre de lucru interregionale ce vor pregăti specialiști în domeniu, dezvoltându-se totodată o rețea informatică și o platformă online cu două baze de date electronice și două muzee virtuale, câte unul pentru fiecare eparhie parteneră. Două dintre centrele menționate, cu rol în coordonare, vor fi autorizate ca furnizori de formare profesională în cele două regiuni (vest și sud-vest), existând astfel posibilitatea accesului la formare continuă și a altor grupuri țintă. Platforma de colaborare și grupul de lucru ce se vor forma vor constitui o bază permanentă de transfer a rezultatelor, dar și a experienței între parteneri, instituții din domeniu și autorități. Fiind un proiect-pilot, ce poate fi replicat și de alte instituții din țară, se poate astfel realiza la nivel național un sistem electronic de evidență și gestiune a bunurilor de patrimoniu. Bazele de date vor fi puse și la dispoziția direcțiilor județene pentru cultură și patrimoniu, a Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ și a Inspectoratului Poliției de Frontieră, în vederea evidenței și prevenirii exportului ilicit al bunurilor culturale. De asemenea, atât platforma de colaborare, cât și bazele de date pot fi integrate în strategia Ministerului Culturii și Cultelor. Valoarea totală a proiectului, ce se desfășoară pe o perioadă de 33 de luni, respectiv până la finele lunii martie 2013, este de 6.865.135 lei, dintre care 6.200.211, 21 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.

În prezent, în perioada 10-24 februarie 2011, în cele două eparhii partenere, se desfășoară procesul de selecție a grupului-țintă pentru cursul de formare profesională pentru ocupația de muzeograf, din cadrul personalului angajat cu pregătire superioară, una dintre etapele proiectului strategic european. Mai multe informații pot fi obținute de pe cele două site-uri ale partenerilor, respectiv patrimoniuepiscopiacaransebesului.ro și www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente