Inițiative importante în cercetarea teologică românească

Joi, 25 februarie 2010, în Sala Sinodală din Reședința patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Permanenței Consiliului Național Bisericesc, în cadrul căreia s-a hotărât elaborarea unui Dicționar de Teologie Ortodoxă și a unui Dicționar Biblic Ortodox dar și înființarea în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a unui Centru de Cercetare și Dialog în Teologie, Științe și Filosofie, informează cotidianul Ziarul Lumina.

Realizarea acestor noi dicționare reprezintă o necesitate de ordin pastoral, misionar și mediatic, având justificare în zona instrumentelor de studiu istoric-teologic, cultural-educațional și jurnalistic.

Dicționarul de Teologie Ortodoxă va fi elaborat de un colectiv de profesori de la mai multe facultăți de teologie din țară, sub coordonarea părintelui prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, și a părintelui prof. univ. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.

Chiar dacă în străinătate au mai fost editate dicționare de acest gen, în acestea nu se regăsește gândirea patristică sau specific ortodoxă. De aceea, Dicționarul de Teologie Ortodoxă va fi o noutate în domeniu din perspectiva abordării teologice. „La noi în țară, primul dicționar de teologie ortodoxă și singurul în prezent este cel elaborat de părintele profesor Ion Bria, publicat în 1980 și apoi reediat. Acesta era doar un dicționar de teologie dogmatică, așadar, unul restrâns ca sferă de abordare. Din acest motiv, se impunea acum ca o necesitate elaborarea unui dicționar mai amplu decât acela, în care să se regăsească întreaga teologie ortodoxă, nu numai cea românească”, ne-a spus părintele decan Ștefan Buchiu.

Dicționarul va avea patru secțiuni. Prima secțiune, Terminologie teologică ortodoxă, va cuprinde explicarea unor termeni de teologie biblică, teologie istorică, teologie liturgică și pastorală și teologie sistematică. Această cunoaștere a termenilor este absolut necesară pentru elevii seminariști, pentru studenți, preoți și, nu în ultimul rând, pentru mass-media bisericească și mass-media în general. În cea de-a doua secțiune, Curente teologice ortodoxe, vor fi prezentate, începând cu perioada patristică și până în prezent, cele mai reprezentative curente care s-au afirmat în domeniul teologiei ortodoxe. Se vor urmări pentru prezentarea fiecărui curent teologic mai multe aspecte: contextul cultural și istoric, motivația și finalitatea lui și, îndeosebi, efectele pe care le-a avut pentru teologie în general și pentru viața Bisericii Ortodoxe. A treia secțiune se va intitula Personalități teologice și își propune să surprindă cele mai importante informații legate de viața, opera și activitatea acelor personalități care au marcat pozitiv evoluția teologiei ortodoxe. Astfel, dicționarul va cuprinde toți teologii ortodocși, din Antichitate, începând cu Sfinții Părinți, și până în contemporaneitate. A patra secțiune, Școli teologice, va oferi informații despre evoluția învățământului teologic, începând de la primele școli de teologie, din primele veacuri creștine (școlile din Alexandria, Antiohia, Edessa, Constantinopol), continuând cu cele din Evul Mediu și încheindu-se cu prezentarea acelor școli care reprezintă Ortodoxia în diferitele Biserici autocefale, în prezent.

Referitor la necesitatea redactării și publicării acestui dicționar, părintele decan Ștefan Buchiu a adăugat: „Elaborarea acestui dicționar de teologie ortodoxă va fi o realizare reprezentativă a teologiei românești. El este necesar nu numai pentru specialiștii în teologie, chiar dacă va fi și un instrument de lucru, ci și pentru mediul cultural românesc, fiindcă la noi în țară se fac vizibile apropierea și interesul multor intelectuali față de tezaurul de credință al Bisericii Ortodoxe. Pentru ca ei să poată cunoaște, de exemplu, opera părintelui Dumitru Stăniloae, au nevoie și de o introducere în gândirea lui, iar dicționarul acesta de teologie ortodoxă va îndeplini și acest rol. De aceea, pentru lumea culturală ortodoxă românească credem că astfel de dicționare sunt bine-venite, pentru că prin intermediul lor ea poate avea acces atât la limbajul teologic și cât și la înțelegerea specificului gândirii ortodoxe românești și al Ortodoxiei în general. Dicționarele acestea se înscriu, astfel, în dialogul dintre teologie și cultură. Un exemplu relevant în acest sens este Academia Română, care se interesează tot mai mult de conținutul teologiei și al spiritualității ortodoxe.”

Dată fiind amploarea unei astfel de lucrări și domeniile vaste de cercetat, finalizarea dicționarului se va realiza, după estimările părintelui Ștefan Buchiu, în aproximativ doi ani.

Realizarea unui dicționar biblic ortodox se va desfășura sub coordonarea părintelui prof. univ. dr. Petre Semen de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, cu scopul de a oferi, în special profesorilor de teologie, preoților și jurnaliștilor creștini, un instrument de lucru în abordarea exegetică, omiletică și catehetică a textelor biblice. Mai multe detalii despre elaborarea acestui dicționar, în ediția de mâine a Ziarului Lumina.

Tot în ședința de lucru a Permanenței Consiliului Național Bisericesc s-a hotărât înființarea, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a unui Centru de Cercetare și Dialog în Teologie, Științe și Filosofie. Noul centru de cercetare are obiectivele oferirii de suport în activitatea profesorilor de religie din mediul preuniversitar, precum și în buna desfășurare a proiectului „Hristos împărtășit copiilor”, derulat de Patriarhia Română la nivel național, și evidențierii punctelor de convergență și a temelor cu potențial de dialog dintre teologia ortodoxă, științele recente și filosofie.

Acest centru va fi coordonat de domnul prof. dr. Adrian Lemeni, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Culte.Vor fi cooptați profesori de teologie, oameni de știință și filosofi angrenați în cercetarea interdisciplinară.

„Necesitatea înființării unui astfel de centru se regăsește în problema învățământului religios. Elevii din învățământul preuniversitar se confruntă cu o anumită tensiune între cunoștințele de religie pe care le primesc și cunoștințele celorlalte discipline, în special biologie, fizică ș.a. Din dialogul acesta și din cercetarea pe care o vor face în comun teologi, oameni de știință și filosofi, se va face vizibilă complementaritatea dintre teologie și științele exacte sau științele naturii. O astfel de viziune a avut-o și Sfântul Vasile cel Mare, când a scris Hexaimeronul și a arătat că toate cuceririle științei pot fi integrate într-o viziune teologică sau cosmologică a teologiei ortodoxe. Pe de altă parte, și proiectul «Hristos împărtășit copiilor», care se desfășoară în prezent la nivelul Patriarhiei Române, va beneficia de cercetările acestui dialog. Noi sperăm că vor fi elaborate materiale și instrumente de lucru eficiente, care să ofere abordări specifice teologiei ortodoxe și conexiuni cu știința și filosofia. Prin toate acestea, urmărim să punem în evidență posibilitatea cooperării între teologie, știință și sistemele filosofice actuale într-o așa manieră încât elevii noștri să aibă o viziune integrativă asupra cunoașterii lumii și a omului. Rezultatele acestor cercetări se vor transmite, așadar, nu numai în mediile universitare și către nivelele de studii inferioare și chiar către preoți, pentru că și ei, în misiunea lor din parohie, trebuie să fie abili în întreținerea unui dialog cu oamenii de știință, cu profesorii în general și să demonstreze că nu există un antagonism între știință și cultură, așa cum se afirma cu decenii în urmă”, ne-a declarat părintele Buchiu.

Rezultatele Centrului de Cercetare și Dialog în Teologie, Științe și Filosofie se vor concretiza și în editarea unui periodic sau a unui jurnal despre cercetarea interdisciplnară, cu studii în limbile română, germană, franceză și spaniolă. Facultatea de Teologie din București va asigura baza materială și grupul de cercetare, urmând ca în scurt timp să fie înființat efectiv acest centru.

Un Centru de Cercetare Interdisciplinară similar funcționează din anul 2006 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are două departamente: Departamentul Studii Interdisciplinare, orientat spre seminare interdisciplinare periodice destinate studenților si profesorilor din mediu liceal, și Departamentul Proiectelor de Publicizare, direcție axată pe promovarea dialogului interdisciplinar la nivelul publicului larg.

În cadrul primului departament există trei secțiuni de lucru: Teologia și Științele Naturii, Antropologia Creștină si Științele Umaniste, Teologia Morală și Științele Sociale.

În cadrul Departamentului Proiectelor de Publicizare sunt alcătuite materiale pentru presa scrisă și audio-vizuală.

În prezent, activitatea se desfășoară cu 15 voluntari iar beneficiarii sunt studenții, profesorii de religie, profesorii de liceu și elevii.

Comentarii Facebook


Știri recente