Informații incomplete și comparații tendențioase

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE ne informează:

Referitor la articolul intitulat Patriarhia Română, profit mai mare decât McDonald`s România, publicat sub semnătura domnului Valentin Vioreanu în săptămânalul Capital din 17 iulie 2012, precizăm:

Din dorința de a se remarca cu orice preț, autorul articolului prezintă datele financiare depuse conform legii de Administrația patriarhală la Ministerul Finanțelor Publice, fără însă a corela veniturile cu cheltuielile și investițiile Patriarhiei Române. Mai mult, jurnalistul de la Capital dezinformează în ceea ce privește cheltuielile Patriarhiei Române din anul 2010, care au fost de peste 61 de milioane de lei, conform bilanțului contabil, iar nu de aproape 35 milioane de lei, așa cum se menționează în articol. De altfel, domnul Valentin Vioreanu nu a manifestat nici măcar minima curiozitate profesională de a întreba Patriarhia Română despre destinația sau felul în care au fost cheltuite sumele menționate.

Dacă ar fi avut decența impusă de deontologia profesională, jurnalistul săptămânalului Capital ar fi aflat că veniturile menționate nu se găsesc într-un cont special și nu au intrat în buzunarele cuiva, ci au fost folosite pentru plata salariilor integrale din fonduri proprii a două treimi din angajații Patriarhiei Române și a utilităților din ce în ce mai costisitoare, pentru întreținerea și restaurarea imobilelor aflate în patrimoniul Patriarhiei și pentru susținerea multiplelor activități social-filantropice, cultural-misionare și educaționale desfășurate permanent. În acest sens, doar constatăm faptul că domnul Valentin Vioreanu nu a manifestat același interes profesional pentru informațiile statistice date publicității la începutul acestui an de Patriarhia Română în legătură cu opera social-filantropică a Bisericii, publicate de principalele agenții de presă din România. Dacă ar fi acordat atenția cuvenită acelor informații statistice, ar fi aflat că în cuprinsul Patriarhiei Române funcționează peste 700 instituții social-filantropice destinate tuturor categoriile sociale defavorizate pentru susținerea cărora în anul 2011 au fost cheltuiți peste 54.000.000 lei. De aceea, termenul profit este impropriu cultelor religioase, deoarece la sfârșitul fiecărui an sumele rămase necheltuite sunt transferate pentru susținerea activității, proiectelor și programelor Bisericii aflate în derulare pe anul următor. Ca atare, comparația cu McDonald`s România este ridicolă și tendențioasă.

În același timp, menționăm faptul că Centrul de Presă BASILICA a Patriarhiei Române (Televiziunea și Radioul TRINITAS, publicațiile LUMINA și agenția de știri BASILICA) nu sunt susținute financiar de la bugetul de stat sau din publicitate ca instituțiile media publice și particulare, ci din donații ale Arhiepiscopiei Bucureștilor și ale altor eparhii, precum și din venituri ale Patriarhiei Române. Între acestea menționăm pe cele realizate de Agenția de pelerinaje BASILICA TRAVEL, care în mod semnificativ poartă același nume ca și Centrul de Presă BASILICA.

Precizările menționate mai sus sunt valabile și în cazul Arhiepiscopiei Bucureștilor, ca de altfel și al celorlalte eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române. Menționăm în mod special că o parte din veniturile acestora sunt reprezentate de stocurile de lumânări și alte obiecte religioase încă nevândute la parohii și mănăstiri pentru care există facturi neîncasate, dar care sunt considerate venit în evidențele contabile ale Ministerului Finanțelor Publice.

În concluzie, recomandăm domnului Valentin Vioreanu mai multă documentare când abordează astfel de subiecte care prezentate în mod incomplet și tendențios contribuie la inducerea unei atitudini ostile față de Biserică, instituția poporului român care se bucură constant de cea mai mare încredere din partea românilor din țară și străinătate.

Comentarii Facebook


Știri recente