Informare corectă fără constrângeri din interes – Comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române

În legătură cu opiniile exprimate de domnul arhitect Șerban Sturza, Președintele Ordinului Arhitecților din România, în conferința de presă organizată astăzi, 23 februarie 2009, facem următoarele precizări:

Constatăm cu surprindere faptul că domnul Președinte al Ordinului Arhitecților din România, deși a fost informat de către Patriarhia Română în data de 15 decembrie 2008, nu cunoaște stadiul actual al procesului de elaborare al proiectului viitoarei Catedrale a Mânturii Neamului, care urmează a fi construită pe Dealul Arsenalului în apropierea Palatului Parlamentului. Până în prezent, au fost realizate la amplasament studii tehnice de specialitate (măsurătoarea TOPO în sistem stereo 70 și cel geotehnic) și s-a definitivat proiectul pentru realizarea utilităților (rețele pentru alimentarea cu apă, canalizare, gaze, curent electric, alte rețele edilitare) care este supus verificării pe specialități de către ingineri cu înaltă calificare în domeniu.

În acest sens, au mai fost consultați și arhitectul șef al Primăriei Capitalei, arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu din București, precum și Inspecția de Stat pentru Calitatea în Constucții București, urmând să fie solicitată consultanța de specialitate și din partea altor autorități abilitate.

Referitor la proiectul propriu-zis al viitoarei Catedrale Patriarhale (arhitectură, rezistență și instalații electrice, termice, ventilație, radioficare etc), de mai mult timp au loc discuții preliminarii la tema de proiectare propusă de către beneficiar, Patriarhia Română. La aceste discuții au participat numeroși arhitecți din București și din țară, care, în marea lor majoritate, au proiectat, după anul 1990, biserici de mari dimensiuni în mediul urban. În acest context, Patriarhia Română a organizat – în data de 15 decembrie 2008 – simpozionul tematic consultativ intitulat Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală și culturală, la care a participat inclusiv domnul arhitect Șerban Sturza. Scopul acestor discuții preliminare este acela de a definitiva tema și soluția de proiectare a edificiului Catedralei în acord cu cerințele solicitate de către beneficiar și în corelare cu soluția proiectului pentru utilități și anexe.

După finalizarea temei de proiectare, Patriarhia Română va oferi posibilitatea arhitecților, care doresc să-și aducă contribuția la realizarea proiectului de arhitectură, de a fi cooptați în echipa de proiectare, dacă au mai construit catedrale, iar celorlalți li se oferă șansa de a contribui cu idei, fără remunerație.

Precizăm că la cele două concursuri anterioare cu premii în bani organizate de către Patriarhia Română ca tematică pentru construirea Catedralei pe alte amplasamente s-au cheltuit peste 200.000 USD, fără un rezultat final concludent. Plecând de la această experiență negativă, Patriarhia Română a hotărât să nu se mai ofere premii în bani, ci distincții de onoare acelor arhitecți merituoși care vor contribui cu idei remarcabile la finalizarea proiectului de arhitectură al viitoarei Catedrale Patriarhale.

Ținând cont și de criza economică actuală, fondurile deja existente, cât și cele alocate de la bugetul de Stat, precum și cele ce vor fi adunate din donațiile credincioșilor trebuie folosite cu multă grijă și responsabilitate pentru lucrările de execuție a viitoarei Catedrale Patriarhale.

Considerăm că Patriarhia Română, în calitate de beneficiar, având responsabilitatea de a decide în final asupra temei de proiectare, funcțiunilor liturgice și practice ale edificiului, nu trebuie supusă constrângerilor exterioare din motive de interes particular.

În continuare, asigurăm opinia publică asupra transparenței tuturor demersurilor și etapelor procesului de proiectare și construire a Catedralei Mânturii Neamului, inclusiv în ceea ce privește utilizarea corectă a fondurilor dobândite, indiferent de sursa lor de proveniență.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente