Înființarea Centrului cultural ortodox „Catedrala cu Lună”, în Oradea

În conformitate cu articolul 98 lit. i) și articolul 102 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei, s-a înființat, prin Decizia Chiriarhală cu numărul 2183 din 1 septembrie 2009, Centrul Cultural Ortodox „Catedrala cu Lună” Oradea, informează Episcopia Oradiei prin comunicatul 2720/23.10.2009. Necesitatea fondării acestui centru cultural derivă din importanța cultural-bisericească pe care Catedrala cu Lună, ca și catedrală episcopală, o are atât în municipiul Oradea, cât și în județul Bihor.

Bijuterie arhitecturală, înzestrată cu o valoroasă pictură realizată de pictorul Ieremia Profeta, cu un iconostas de o valoare inestimabilă, unul din cele mai valoroase din această zonă a Europei, având o bogată colecție de obiecte vechi bisericești, dar și dependințe care se pretează la găzduirea unor manifestări culturale, prezența mecanismului ce arată fazele lunii în turnul bisericii, și, mai ales, locul unde au fost întronizați episcopii Oradiei, unde au fost hirotoniți mai mulți arhierei, și care este totodată necropolă episcopală și, de asemenea, loc de veci pentru ctitori, Biserica cu Lună are prestigiul unui monument de primă importanță pentru ortodocșii din Bihor și este un punct de atracție cultural-turistic.

Centrul Cultural Ortodox „Catedrala cu Lună” Oradea are ca hram „Soborul Maicii Domnului”, cu prăznuirea la 26 decembrie, ocazie cu care se vor organiza manifestări religioase și culturale, iar conducerea acestuia a fost încredințată unui director, în persoana PC Pr. Dr. Ioan Codorean, numit prin Decizie Chiriarhală și subordonat Chiriarhului.

Noul Centru cultural are ca obiective principale următoarele:

1) Asigurarea activităților de conservare, restaurare și promovare a valorilor patrimoniale – mobile și imobile – cu respectarea prevederilor Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și a tuturor hotărârilor sinodale referitoare la valorile de patrimoniu, cu referire în special la orice fel de lucrări de restaurare a Catedralei.

2) Colaborarea cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, respectiv cu Cancelaria și Oficiul Chiriarhului, sectorul cultural și comunicare, sectorul patrimoniu și construcții bisericești și sectorul învățământ și activități cu tineretul, pe de o parte, și păstrarea unei strânse legături cu Parohia și administrația parohială, pe de altă parte. De asemenea, Centrul are în grijă și celelalte biserici monumente-istorice, care dețin bunuri de patrimoniu național cultural bisericesc de pe aria Municipiului Oradea, prin intermediul oficiilor administrative în a căror grijă se află bunurile respective (biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Oradea-Velența I, bisericile de lemn de la Mânăstirea Sfânta Cruce, din campusul universitar, precum și cele care urmează să mai fie strămutate în Oradea);

3) Promovarea Catedralei cu Lună ca monument, și a imaginii Bisericii Ortodoxe în această parte de țară, prin: organizarea de conferințe, simpozioane, lansări de carte, manifestări cu caracter științific, cultural și muzical (festivaluri de muzică sacră, concerte corale bisericești, concursuri de interpretare a imnografiei bisericești ș.a.); publicarea de buletine informative: revistă, anuar, pliante, ilustrate, în funcție de fondurile disponibile. De asemenea, Centrul va avea în vedere implicarea maximă în manifestările prilejuite, în anul 2009, de împlinirea a 225 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii cu Lună, dar mai ales în organizarea manifestărilor legate de împlinirea, în anul 2010, a 90 de ani de la reînființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

4) Punerea în valoarea a întregului ansamblu monumental al Catedralei cu Lună prin prezentarea adecvată, de specialitate, grupurilor de pelerini, vizitatori și turiști, directorul îndeplinind și însărcinarea de ghid al Catedralei cu Lună.

Comentarii Facebook


Știri recente