ÎNDEMN LA UNITATE ȘI CORESPONSABILITATE BISERICEASCĂ

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE, ne informează:

Referitor la comentariile apărute în mass-media din ultimele zile în legătură cu hotărârile Adunărilor eparhiale ale unor eparhii din Transilvania de revenire sub jurisdicția canonică a Mitropoliei Ardealului, Patriarhia Română face următoarele precizări:

Hotărârile Adunărilor eparhiale respective nu reprezintă destrămarea sau ruperea Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, așa cum eronat s-a afirmat în mass-media, ci au ca scop echilibrarea jurisdicției teritoriale a celor două Mitropolii ortodoxe din Transilvania.

În anul 2005, hotărârea de înființare a Mitropoliei Clujului a fost luată în grabă de către Sfântul Sinod, fără consultarea prealabilă a clerului și credincioșilor din eparhiile desemnate să depindă jurisdicțional de Mitropolia nou înființată.

Intenția actuală de echilibrare teritorială a celor două Mitropolii își are originea în hotărârea comună a Sinoadelor mitropolitane ale Mitropoliei Ardealului și Mitropoliei Clujului, Albei,Crișanei și Maramureșului, reunite în ședință de comună de lucru la mănăstirea Sâmbăta de Sus, județul Brașov, din 16 decembrie 2011, urmată de consultarea membrilor clerici și mireni din Adunările eparhiale ale Arhiepiscopiei Alba-Iuliei și Episcopiei Oradiei, la solicitarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei al Clujului. Celor două Adunări eparhiale dornice de a reveni la Mitropolia Ardealului, li s-a adăugat Adunarea eparhială a Episcopiei Devei și Hunedoarei care a primit în acest sens aprobarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Banatului.

Prin urmare, modificarea apartenenței canonice la cele două Mitropolii reprezintă dorința ierarhilor, clerului și credincioșilor din eparhiile respective de care Sfântul Sinod trebuie să țină cont atunci când va analiza propunerea înscrisă pe ordinea de zi a ședinței de lucru din 16-17 februarie 2012.

Din punct de vedere bisericesc, cele două Mitropolii au aceeași importanță pentru că, pe de o parte Mitropolia Clujului își are reședința în municipiul Cluj-Napoca, cel mai însemnat oraș din punct de vedere numeric, economic și cultural din Transilvania, unde funcționează cea mai prestigioasă Universitate din acestă regiune a țării, iar pe de altă parte Mitropolia Ardealului, a marilor ierarhi ardeleni apărători ai demnității naționale, își păstrează importanța sa istorică de mitropolie mamă din care s-a desprins în anul 2005 Mitropolia Clujului. În orice caz, totdeauna modificările de jurisdicție teritorială și înființare de noi eparhii trebuie să fie mai întâi discutate și acceptate de către Adunările eparhiale și de Sinoadele mitropolitane din zona respectivă și apoi prezentate Sfântului Sinod spre aprobare.

Ca atare, Patriarhia Română prețuiește în același timp ambele Mitropolii și îndeamnă ierarhii, preoții, mirenii și jurnaliștii din Transilvania să nu agite spiritele în mod alarmist și nejustificat, acum când societatea românească este destul de tulburată, ci să coopereze practic, în duh de frățietate și unitate, la nivel pastoral-misionar, social și cultural pentru binele comun al credincioșilor ortodocși români din Transilvania.

Comentarii Facebook


Știri recente