Închisorile unde au pătimit Sfinții Brâncoveni

Yedikule poate să devină pentru mulți turiști europeni o amintire sau un loc de agrement, însă pentru noi, românii, acest muzeu este mult mai mult. Yedikule face parte dintre locurile sfințite de jertfa familiei Sfinților Brâncoveni, care sunt un simbol al jertfei întregului neam în istorie. Yedikule este o golgotă a eroismului, a demnității, a credinței și a martirajului care ne însuflețește pe noi, românii de pretutindeni, să ne iubim Țara și Credința. Orice român adevărat poate deveni prin viața lui un brâncovean, când se jertfește pentru credință și pentru neam.

Constantinopolul, în istoria poporului nostru, s-a dovedit a fi o cetate cu două peceți: Constantinopolul bizantin creștin, pecetluit ca Cetatea Ortodoxiei a Sfintelor Sinoade și a Sfinților Părinți, iar după 1453 Constantinopolul otoman, care s-a dovedit a fi fortăreața tumultuoasă ce ne-a frământat aprig istoria neamului.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente