Încheierea lucrărilor celui de-al III-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din România

Astăzi, 13 noiembrie 2008, când Biserica noastră prăznuiește pe Sf. Ioan Gură de Aur, s-au încheiat lucrările celui de-al III-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din România. Evenimentul a fost organizat de către Facultatea de Teologie din Craiova la Mănăstirea Tismana, cu sprijinul Mitropoliei Olteniei.

Întâlnirea s-a dovedit un succes prin numărul mare de participanți, modul de lucru abordat și bineînțeles prin hotărârile adoptate. Susținerea referatelor și problematica vizată în sesiunile de lucru au impus un nivel înalt de reflecție asupra problemelor teologice actuale ale învățământului universitar.

Pentru prima dată, participanții au lucrat pe echipe, au analizat în detaliu situația actuală și oportunitățile de eficientizare a învățământului teologic universitar și au propus strategii didactice viabile la nivelul fiecărei specializări în domeniul de cercetare.

Concluziile lucrărilor au fost formulate într-un document final, care va fi înaintat spre aprobare Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cuvântul de încheiere a lucrărilor, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru mesajul de binecuvântare adresat participanților, precum și tuturor reprezentanților Facultăților de Teologie din țară.

Următoarea întrunire a Congresului Național al Facultăților de Teologie din Românie va fi organizată peste doi ani de Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din București.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei

Comentarii Facebook


Știri recente