Încep înscrierile la seminariile teologice

În perioada 27-31 mai, seminariile teologice organizează înscrieri pentru probele de aptitudini, desfășurarea probelor eliminatorii, în funcție de profil, urmând să aibă loc între 1 și 3 iunie. Absolvenții de clasa a VIII-a pot opta pentru una dintre specializările celor șase instituții liceale cu profil teologic din Arhiepiscopia Iașilor: Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Vasile cel Mare’ Iași, Seminarul Teologic Liceal ‘Veniamin Costachi’ de la Mănăstirea Neamț, Seminarul Teologic Liceal ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ Piatra Neamț, Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Gheorghe’ Botoșani, Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Ioan Iacob’ Dorohoi și Liceul Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’ – Mănăstirea Agapia, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Moldova. Ca o noutate, la Agapia sunt disponibile 30 de locuri la specializarea ‘ghid turism religios’.

Absolvenții de gimnaziu care doresc să se formeze într-un cadru educațional în care sunt îmbinate valorile moral-creștine cu excelență și performanță pot urma cursurile liceale la unul dintre cele șase seminarii din Arhiepiscopia Iașilor – Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Vasile cel Mare’ Iași, Seminarul Teologic Liceal ‘Veniamin Costachi’ de la Mănăstirea Neamț, Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Împ. Constantin și Elena’ Piatra Neamț, Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Gheorghe’ Botoșani, Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Ioan Iacob’ Dorohoi și Liceul Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’ – Mănăstirea Agapia.

Calendarul admiterii și tematica probelor eliminatorii

Potrivit Calendarului admiterii pentru instituțiile de învățământ vocațional, aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în perioada 27 mai-31 mai 2011 se fac înscrierile pentru probele de aptitudini, urmând ca între 1 și 3 iunie să se desfășoare probele de aptitudini, în funcție de profil. În data de 4 iunie vor fi afișate rezultatele la probele considerate eliminatorii, iar în cazurile unde metodologia permite acest lucru vor putea fi depuse și contestații.

Pentru admiterea în seminariile teologice secția Teologie pastorală, se organizează probe de aptitudini eliminatorii orale și scrise.

Probele orale vor consta în verificarea dicției prin rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă. De asemenea, aptitudinile muzicale vor fi verificate prin intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, Colinde cu conținut religios, prin intonarea unui cântec patriotic (Deșteaptă-te române, Limba noastră – Al. Cristea, Țara Mea – D. G. Chiriac, Imnul eroilor – I. Brătianu, Pui de lei – I. Brătianu) și prin verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă; verificarea simțului ritmic.

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie, subiectele pentru acest examen scris elaborându-se din programa școlară de Religie, clasele VII-VIII.

Elevii vor trebui să cunoască următoarele conținuturi: ‘Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție’, ‘Crearea lumii’, ‘Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere’, ‘Rugăciunea în viața creștinului’, ‘Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos’, ‘Legea cea nouă – Fericirile’, ‘Crezul – sinteza învățăturii de credință’, ‘Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu’, ‘Biserica, locaș de închinare’, ‘Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov’.

La specializarea Patrimoniu cultural, probele de aptitudini vor consta în evaluarea scrisă a cunoștințelor religioase din conținuturile enumerate mai sus și în evaluarea aptitudinilor artistice: proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură și proba practică pentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatică în compoziție.

Conținuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa școlară de educație plastică pentru gimnaziu.

O nouă specializare – ‘ghid turism religios’, la Seminarul de la Agapia

Liceul Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’ Agapia întâmpină în acest an absolvenții de gimnaziu cu o noutate, instituția de învățământ liceal organizând concurs de admitere pentru 30 de locuri la specializarea ‘ghid turism religios’. ‘Prin noua calificare ne-am propus să trezim interesul elevilor în alegerea acestei oferte, ce răspunde unei nevoi punctuale a învățământului liceal, forma vocațională, profil teologic, în vederea profesionalizării tinerilor absolvenți care să fie capabili să susțină segmentul de turism religios românesc deficitar din acest punct de vedere’, ne-a declarat monahia prof. Eustochia Volmer, directorul Liceului Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’.

Elevele vor studia intensiv două limbi străine, respectiv limba engleză și limba franceză, Geografia turismului religios ortodox, Itinerariile turistice religioase ortodoxe în țară și străinătate, Tehnologia activității în turism, Marketing și practică în turism, Istoria culturii și spiritualității artei monahale, la acestea adăugându-se și alte materii care le vor completa cultura generală.

La această disciplină, elevilor le vor fi verificate dicția (oral) și cunoștințele religioase (scris) și vor susține un interviu în fața comisiei de examinare în care se vor prezenta și vor argumenta alegerea Liceului Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’ Agapia.

La finalizarea cursurilor Liceului Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’, elevele vor obține atât diploma de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu care se vor putea înscrie la orice facultate, cât și un certificat de atestare a competențelor profesionale în specializarea ‘ghid turism religios’, dar mai ales ‘o cultură profesională’.

Specializare Filologie – Bilingv, română-engleză, la Seminarul Dorohoi

Pentru anul școlar 2011-2012, Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Ioan Iacob’ Dorohoi organizează concurs de admitere pentru 30 de locuri ‘Teologie pastorală – băieți’ și 60 de locuri (2 clase) Filologie Bilingv, română-engleză.

Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Ioan Iacob’ Dorohoi are deschisă, din anul școlar 2010-2011, și filieră teoretică, profil Filologie, specializare Bilingv, Română-Engleză – clasă mixtă, pentru băieți și fete. Absolvenții care doresc să urmeze cursurile la acest profil trebuie să susțină probe de aptitudini în cadrul cărora le vor fi verificate cunoștințele de limbă modernă: o probă scrisă (verificarea cunoștințelor de gramatică și vocabular, conform programei clasei a VIII-a pentru limba modernă I de studiu) și o probă orală (vocabular și elemente de comunicare).

‘Din anul școlar 2010-2011, pe lângă clasa de Teologie pastorală, Seminarul a deschis cu avizul ARACIP și al MECI o clasă pe filieră teoretică, profil Filologie, specializare Bilingv – română-engleză, clasă mixtă – băieți și fete. Ne alăturăm astfel Colegiilor Naționale ‘A. T. Laurian’ și ‘Mihai Eminescu’ din municipiul Botoșani, care mai au acest profil la nivel de județ, din dorința de a nu mai fi nevoiți elevii din zonă să plece departe de casă pentru a accesa acest profil, făcând astfel un profil elegant și sigur, cu investiții minime. O clasă este pentru doritorii de acest profil din arealul de sud-est al județului, respectiv Dorohoi-Darabani și comunele învecinate, iar o clasă este pentru copiii înscriși în programul SCAN (Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare), derulat de MECTS în colaborare cu Universitatea ‘A. I. Cuza’ din Iași și Curtea Regală a Danemarcei, seminarul dorohoian fiind unitate școlară integrată proiectului, alături de alte 3 unități din județul Botoșani’, a declarat pr. prof. Constantin Muha, directorul Seminarului din Dorohoi.

Potrivit conducerii instituției de învățământ dorohoian, elevii cu posibilități financiare reduse sunt sprijiniți și prin reducerea cuantumului lunar cantină-internat, dar și prin sistemul de burse susținut din fonduri proprii și cu sprijinul unor ONG-uri locale. De asemenea, pentru anul școlar viitor elevilor defavorizați le va fi asigurată uniforma școlară.

Teologie pastorală și Patrimoniu cultural la Iași și Botoșani

Pentru anul școlar 2011-2012, Seminarul Teologic Liceal ‘Sf. Vasile cel Mare’ Iași organizează concurs de admitere în clasa a IX-a la următoarele specializări:

Teologie pastorală (30 de locuri) și Teologie Patrimoniu cultural (30 de locuri). Această instituție de învățământ, înființată în anul 1995 și aflată în firească continuitate cu tradiția învățământului teologic ieșean, reprezentat de Seminarul ‘Veniamin Costachi’, creează o atmosferă ideală de studiu, oferind elevilor un loc de rugăciune – Capela ‘Sf. Împărați Constantin și Elena’, cadre didactice cu experiență și pregătite din punct de vedere profesional, laboratoare specializate, bibliotecă, dar și internat și cantină, într-o clădire nou-construită, una dintre cele mai moderne din țară.

În toate promoțiile de absolvenți procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost de 100%, în fiecare an elevii seminariști ieșeni ocupând primele locuri la Olimpiadele școlare de discipline teologice, greacă veche, pictură icoană și limba rusă.

Oferta școlară a Seminarului Teologic Liceal Ortodox ‘Sf. Gheorghe’ Botoșani pentru anul 2011-2012 cuprinde 28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie pastorală (filiera vocațională) și 28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie patrimoniu (filiera vocațională – clasă mixtă de băieți și fete). Probele orale vor fi apreciate cu calificativul ‘Admis/Respins’, probele scrise și cele practice vor fi evaluate cu note, iar vizita medicală este obligatorie și eliminatorie. ‘Elevii absolvenți fie ai specializării Teologie pastorală, fie ai specializării Teologie patrimoniu cultural au posibilitatea de a se înscrie la orice instituție de învățământ superior, nu doar la Facultatea de Teologie. Un avantaj oferit de această instituție este siguranța elevilor, garanția unei conduite morale și performanța școlară, dovadă fiind numeroasele premii obținute de elevii noștri la olimpiadele și concursurile școlare’, a spus pr. prof. Grigore Diaconu, directorul Seminarului din Botoșani.

Oferta educațională a Seminariilor de la Mănăstirea Neamț și Piatra Neamț

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ‘Veniamin Costachi’ de la Mănăstirea Neamț organizează în acest an concurs de admitere pentru clasa a IX-a la specializările Teologie pastorală – cursuri de zi, 30 de locuri (băieți) și Teologie Patrimoniu cultural (desen și pictură) – cursuri de zi, 30 de locuri (clasă mixtă). Calificările profesionale dobândite la absolvirea seminarului sunt preot cu studii medii, respectiv tehnician pentru lucrări artistice – patrimoniu (desen, pictură, sculptură, restaurare etc.)

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț reprezintă un punct de reper în învățământul teologic liceal, printre absolvenți numărându-se nume de seamă pentru Biserica Ortodoxă Română. Printre acestea amintim pe PF Teoctist, Patriarh al BOR, Mitropolitul Nestor al Olteniei, IPS Pimen – Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, PS Corneliu al Episcopiei Hușilor, PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, preoți profesori universitari, preoți consilieri și inspectori, părinți arhimandriți și stareți de mănăstiri.

Seminarul Teologic ‘Sf. Împărați Constatin și Elena’ Piatra Neamț, înființat în anul 1996, pune la dispoziția absolvenților de gimnaziu un număr de 30 de locuri la secția Teologie pastorală, un loc fiind destinat elevilor de etnie romă. Și aici, la Piatra Neamț, elevii seminariști se remarcă prin seriozitate, dobândind o conduită morală temeinică și obținând an de an rezultate școlare deosebite la concursuri naționale de muzică și limba română, olimpiadele pe discipline religioase. Seminariștii din Piatra Neamț au obținut numeroase distincții și la concursurile de reviste școlare, cu publicația școlii – ‘Lumină lină’.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

1) certificat de botez (ortodox) – original și copie xerox, legalizată de preotul paroh prin aplicarea ștampilei parohiei și înscrisul: ‘conform cu originalul’;

2) certificat de naștere – copie legalizată;

3) fișa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;

4) adeverință (în original) care să cuprindă mediile generale la învățătură și purtare pentru clasele V-VII, iar pentru clasa a VIII-a (semestrul I), conf. adeverinței model;

5) recomandarea Consiliului parohial și a preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului și al familiei sale;

6) binecuvântarea chiriarhului locului, care se obține la seminar;

7) adeverința medicală de la medicul școlar sau de familie – clinic sănătos și fișa cu vaccinările 0-14 ani;

Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Comentarii Facebook


Știri recente