Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității ‘Aurel Vlaicu’ din Arad

Joi, 4 martie, în Sala Festivă a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc festivitatea decernării celui mai înalt titlu academic, acela de Doctor Honoris Cauza, Înalt Preasfinției Sale Prof. Univ. Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

La acest moment solemn au participat părinții consilieri de la Centrul eparhial din Arad, care l-au însoțit de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, numeroși preoți ai Eparhiei Aradului, dar și din alte Eparhii, precum: Sibiu, Timișoara și Caransebeș. Sala festivă a Facultății de Teologie Ortodoxă s-a dovedit neîncăpătoare, la manifestare luând parte și un număr impresionant de studenți teologi, elevi ai Seminarului Teologic din Arad, dar și credincioși, care au dorit să se împărtășească de bucuria revederii și ascultării Părintelui Mitropolit, trăind alături de Înalt Preasfinția Sa solemnitatea și emoția unui astfel de moment.

La prezidiu s-au aflat Doamna Rector a Universității „Aurel Vlaicu”, Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuț, Înalt Preasfințitul Prof. Univ. Dr. Laurențiu Streza, oaspetele Universității de Stat arădene, Înalt Preasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Prea Sfințitul Părinte Andrei Făgărășanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului și Brașovului, Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu și Prof. Univ. Dr. Alina Zamfir, cele două Doamne Prorector ale Universității noastre, Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă și de asemenea Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Rus, șeful de catedră al aceleiași Facultăți.

Festivitatea a început prin intonarea imnului arhieresc, apoi a celui academic Gaudeamus igitur și a rugăciunii Tatăl nostru, de către corul bărbătesc al Facultății, sub conducerea profesorului de Muzică, Conf. Univ. Dr. Mircea Buta.

Cuvântul inaugural a fost deschis de către Doamna Rector, Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuț, care în cuvinte emoționante creionat personalitatea Părintelui Mitropolit Laurențiu Streza, pe care l-a definit ca fiind „profesorul prin excelență, cu o deosebită rigoare științifică, sobru și în același timp știind să destindă o atmosferă încărcată, printr-o vorbă spusă cu mult duh”. Doamna rector s-a referit la câteva elemente din biografia Mitropolitului Laurențiu, pentru ca apoi să evoce foarte succint personalitatea sa teologică, domnia sa referindu-se la cele 23 de cărți pe care Părintele Mitropolit le-a scris, unele ca autor, iar altele într-un colectiv de autori. Nu au lipsit din evocarea Doamnei Rector nici referirile la prezența Mitropolitului Ardealului ca membru în diferite comisii și asociații naționale și internaționale. Pentru toate aceste merite, Rectorul, Senatul Universității și întreg corpul profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”, demonstrând aprecierea și recunoașterea cercetării teologice, pe care o socotește „regina științelor”, a decis în unanimitate decernarea celui mai înalt titlu academic Înalt Preasfințitului Prof. Univ. Dr. Laurențiu Streza.

A urmat rostirea cuvântului de Laudatio, care a fost alcătuit și susținut de Părintele Decan, Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan. Acesta a arătat faptul că Părintele Mitropolit Laurențiu continuă o tradiție teologică bine înrădăcinată la Sibiu, fiind continuatorul unor importante personalități a vieții noastre bisericești, Mitropoliții Ardealului de vie memorie. Părintele Decan arătat de asemenea faptul că „Înalt Preasfinția Sa continuă în chip fericit disicplina Liturgică, dezvoltată de marii noștri liturgiști: Badea Cireșanu, Petre Vintilescu, Spiridon Cândea și Ene Braniște, îmbinând-o însă cu importantele valențe teologice, de o mare valoare și profunzime revelate de teologul rus din diaspora, Alexander Schmemann”. Părintele Mitropolit Laurențiu, a fost numit de către Părintele Profesor Ioan Tulcan, într-o sintagmă inspirată „teolog al Sfintelor Taine”. Opera sa teologică însumează peste 20 de volume, precum și sute de studii și articole.

Încercând o sintetizare a gândirii teologice a Mitropolitului Laurențiu, Părintele Decan a arătat că acesta este un continuator al teologiei lui Alexander Schmemann. Direcția sa de cercetare a avut în vedere cu prioritate revalorizarea Tainei Sfântului Botez, privind-o nu în chip simplist, ci într-un context mai larg, teologic și eclesiologic. O altă direcție a cercetării Înalt Preasfinției Sale o constituie aplecarea asupra studiului Tainelor de inițiere: Botez, Mirungere, Euharistie, pe care le-a privit într-o dimensiune unitară, ca Taine ale încorporării noastre în organismul eclesial. Teologia pe care acesta o promovează nu este una ermetică, sterilă, pentru că ea este integrată într-un context pastoral-misionar. Nu în ultimul rând, părintele Decan a subliniat faptul că Înalt Preasfinția Sa a creat o școală teologică. „Toate aceste aprecieri – a arătat părintele Decan în încheierea prezentării sale – întăresc afirmația de la începutul cuvântului de Laudatio, că Mitropolitul Ardealului este „un teolog vizionar la Sfintelor Taine”.

A urmat cuvântul Înalt Preasfințitului Părinte Dr. Timotei, Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care într-un cuvânt deosebit cald și de sensibil a subliniat semnificația momentului pentru Biserica locală din părțile Aradului, arătând din această perspectivă faptul că Aradul a păstrat peste vremi legătura sa specială cu Sibiul. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei a arătat că Mitropolitul Laurențiu, ca fost episcop al Caransebeșului este succesor al primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, care a fost și el mai înainte episcop al acestei Eparhii. Nu în ultimul rând, Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei a evocat contribuțiile Mitropolitului Laurențiu la formarea preoților eparhiei arădene, în cadrul cursurilor de îndrumare preoțească, pe care Înalt Preasfinția Sa le-a susținut cu perseverență la Arad.

A urmat momentul solemn al decernării înaltului titlu academic, în aplauzele prelungite ale auditoriului din sală. Corul a interpretat Mulți ani trăiască!

Disertația Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu cu acest prilej a fost intitulată „Pelerini cu Hristos către Înviere, prin Postul Mare”. În conținutul ei, Înalt Preasfinția Sa a analizat tematica și semnificația teologică, precum și mesajul duhovnicesc al fiecăreia dintre cele șase duminici ale Postului Mare și a celor patru pregătitoare, apreciind că ritmul liturgic al vieții Bisericii urmărește tocmai să ne pună pe noi în evenimentul celebrat, făcându-ne martori ai evenimentelor pe care le descrie. În finalul disertației, Părintele Mitropolit Laurențiu a adresat mulțumiri tuturor celor ce la-u cinstit în acest mod, apreciind că acest moment înălțător, departe de se constitui într-un prilej de afirmare personală, se constituie într-un real prilej de smerenie, înțelegând că lauda se cuvine a fi a lui Dumnezeu, care lucrează toate în toți. „Tot ceea ce am făcut și nădăjduim că voi mai face a fost și este pentru propășirea Bisericii lui Hristos”, a încheiat Părintele Laurențiu Streza cuvântul său.

După încheierea ceremoniei de desemnare a titlului științific, Înaltpreasfințitul Părinte a oferit informații pentru TRINITAS TV: „Este o zi deosebită, o zi aleasă, în care am simțit că Biserica Ortodoxă este prețuită și dacă noi am contribuit și am făcut ceva prin activitatea noastră pentru învățământul teologic și învățământul teologic a fost apreciat de Universitatea din Arad”.

Corul Facultății a interpretat în cinstea înaltului oaspete trei piese corale, festivitatea încheindu-se prin imnul Cu noi este Dumnezeu și interpretarea imnului arhieresc. (a consemnat Părintele Lector Univ. Drd. Lucian Farcașiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad)

Comentarii Facebook


Știri recente