Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor la Valea lui Mihai

În ziua praznicului Înălțării Domnului la cer, joi, 2 iunie 2011, credincioșii ortodocși din Parohia Valea lui Mihai, Protopopiatul Marghita, au înălțat rugăciuni către Bunul Dumnezeu împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, după cum ne-a relatat părintele Bogdan Pop.

Înconjurat de un sobor de 16 slujitori, preoți și diaconi, Preasfințitul Sofronie a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire făcute în ultimii ani la lăcașul de cult cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească. În cadrul slujbei, tânărul diacon Gabriel Carol Iakab a fost hirotonit întru preot misionar, îmbisericit pe seama paraclisului cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din cadrul Liceului Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuș, iar teologul Ionuț Florin Cosma a fost hirotonit întru diacon, urmând a fi hirotonit întru preot pe seama parohiei Chiraleu. Nu în ultimul rând, și cu totul meritoriu, părintele paroh Marius-Dumitru Popa, vrednicul păstor al credincioșilor ortodocși din orașul Valea lui Mihai, a fost hirotesit întru iconom-stravrofor.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul Oradiei a arătat importanța marelui praznic al Înălțării Domnului și semnificațiile profunde ale sărbătoririi eroilor în această zi:

„Sărbătoarea Înălțării la ceruri și șederea de-a dreapta Tatălui a Fiului lui Dumnezeu înomenit, a Cuvântului, Care, la plinirea vremii, S-a făcut Om din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, a pătimit pe Cruce pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire și a înviat a treia zi, după cum ne învață Sfintele Scripturi, și vreme de patruzeci de zile S-a arătat ucenicilor Săi, purtătoarelor de miruri și celor dragi ai Săi, întărindu-i că El este Cel așteptat și pregătindu-i pentru venirea Duhului Sfânt, iar în a patruzecea zi S-a înălțat la ceruri, este un praznic împărătesc strâns legat atât de praznicul Învierii cât și de Pogorârea Duhului Sfânt, care urmează, sărbătoarea Cincizecimii, când s-a întemeiat pe pământ Biserica creștină și când Sfinții Apostoli, prin venirea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc, au fost întăriți, sfințiți, pecetluiți și împuterniciți să vestească evanghelia mântuitoare și apoi să boteze toate neamurile „în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” până la marginile pământului.

Așadar, aceste trei mari sărbători, Învierea, Înălțarea Domnului la cer și Cincizecimea sunt strâns legate. Primele două, Învierea și Înălțarea Domnului la cer, Îl au în centru și Îl proslăvesc pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar Cincizecimea are în centru cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi – Duhul Sfânt, Mângâietorul – Care din Tatăl purcede, Care peste Fiul se odihnește, Duhul Tatălui, Care este trimis în lume de Fiul ca să împlinească lucrarea Fiului, pentru ca harul îndumnezeitor să fie adus prin Biserică asupra celor ce cred în El ca unui Împărat și Dumnezeu”.

„Toate aceste binecuvântări, pe care Dumnezeu ni le dăruiește în mod gratuit, se desăvârșesc în Sfânta Biserică, însă mai trebuie ca noi să credem și apoi toată viața să ne silim să trăim în afara păcatului după botezul nostru, iar dacă am păcătuit, să ne spovedim și să ne delimităm de păcat. Lucrarea sfântă a refacerii firii omenești, prin țesătura de aur a harului, se săvârșește numai în Sfânta Biserică, începând cu Sfânta Taină a Botezului și continuând întreaga viață, printr-un permanent urcuș duhovnicesc”.

„Astăzi este o zi specială și pentru că noi îi comemorăm pe eroii neamului nostru, legată îndeosebi și de istoria noastră națională, de faptul că în urmă cu peste nouăzeci de ani, românii și-au regăsit unitatea națională. De aceea, Biserica noastră a rânduit ca praznicul Înălțării Domnului la cer să fie, totodată, un prilej de cinstire a eroilor, numindu-se și „Ziua Eroilor”. Eroii noștri sunt cei care și-au dat viața nu numai pentru apărarea identității noastre naționale ci și pentru apărarea identității noastre culturale. Această identitate culturală a românilor, latinii Răsăritului, se conjugă cu Biserica noastră strămoșească, cu spiritualitatea noastră creștin-ortodoxă, bizantină, care țâșnește din izvoarele harului, care a strălucit cu atât de multă frumusețe în cursul istoriei creștine.

Astăzi, în această biserică, unde acum un sfert de veac s-au așezat sfintele moaște în sfânta masă, am venit să binecuvântăm lucrările de înnoire, bucurându-ne de o nouă împlinire. Nu avem voie, însă, să uităm că datoria noastră cea mare este să continuăm și să împlinim visele înaintașilor noștri. Nu trebuie să ne lăsăm umiliți, pentru că toate popoarele au valorile lor, iar noi avem de ce să-I mulțumim lui Dumnezeu și să ne arătăm recunoștința față de cei ce mai înainte de noi L-au mărturisit în pământul străvechii Dacii, cucerită de romani, romanizată, încreștinată și dăruită Bisericii ca să fie „Grădină a Maicii Domnului” pentru tot timpul cât va dura pământul acesta, pentru ca toți cei care s-au născut, se nasc și se vor mai naște din nou „din apă și din duh”, fii și fiice ai neamului românesc, să poată ajunge la vederea luminii neînserate a Mântuitorului Hristos Iisus”.

După cuvântul de bun venit adresat Preasfințitului Sofronie de către părintele Ioan Șugar, protopopul Marghitei, părintele paroh Marius-Dumitru Popa a adus mulțumiri: „Bine ați revenit în familia noastră, în mijlocul credincioșilor ortodocși din Valea lui Mihai, făcându-ne o mare bucurie, mai ales că astăzi îi comemorăm și pe eroii neamului, iar prezența Preasfinției voastre aici la hotarele de nord-vest ale patriei, este pentru noi o binecuvântare și un motiv în plus spre a ne întări în legea noastră străbună ortodoxă”.

Așa cum se cuvenea să fie marcată această zi de pioasă amintire a eroilor neamului, s-a săvârșit în biserică slujba de pomenire pentru eroii și martirii neamului românesc, iar apoi, întregul sobor, în frunte cu Preasfințitul Sofronie, și mulțimea de credincioși, au participat la festivitățile prilejuite de „Ziua Eroilor”, alături de oficialitățile locale, la monumentul eroilor din parcul central al orașului, unde s-au așezat coroane de flori, s-au rostit cuvântări, iar elevii școlii generale din Valea lui Mihai au prezentat un moment artistic.

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopia Canadei: Conferințele Postului Mare, online

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei vă invită la seria de întâlniri duhovnicești „Conferințele Postului Mare 2021 – «Prin ușile pocăinței spre bucuria Învierii»”. Întâlnirile vor fi transmise online (via Zoom/Facebook) în primele cinci duminici ale…