Înălțarea Domnului

Înălțarea Domnului (numită în popor și Ispas) este unul dintre cele douăsprezece mari praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe și se sărbătorește întotdeauna în joia din săptămâna a șasea după Paști, adică la patruzeci de zile după Înviere. Sărbătoarea rememorează momentul în care, în prezența Apostolilor Săi, Mântuitorul Hristos S-a înălțat la ceruri de pe Muntele Măslinilor. Evanghelistul Luca relatează momentul Înălțării spunând că au mers până spre Betania, unde, Hristos ridicându-și mâinile i-a binecuvântat și când îi binecuvânta S-a depărtat de la ei și S-a înălțat la cer (24, 49-52). Aflându-se pe Muntele Măslinilor, înainte de Înălțare, Mântuitorul le-a vorbit despre propovăduirea Evangheliei Lui până la marginea lumii și despre Împărăția Cerurilor. Apoi, în prezența îngerilor și a Maicii Domnului, un nor L-a ridicat din mijlocul lor și S-a înălțat cu trupul la cer, șezând de-a dreapta Tatălui. Îngerii, în chip de bărbați, au vestit Apostolilor a doua venire a Mântuitorului în Slava Sa. Sărbătoarea Înălțării Domnului este unul dintre cele mai vechi praznice creștine, atestat încă din secolul al IV-lea de Eusebiu de Cezareea, în opera Despre Sărbătoarea Paștilor. În perioada 380-385 pelerina apuseană Egeria amintește de festivitățile din ziua a 40-a după Paști. Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat o predică (sec. IV) la această sărbătoare pe care o numește cinstită și mare. În secolul al V-lea sărbătoarea este amintită și de Fericitul Augustin, apoi, în sec. VI, Sfântul Roman Melodul compune Condacul și Icosul sărbătorii, iar imnografii din secolele următoare – Sf. Ioan Damaschin, Sf. Iosif Imnograful – compun canoanele din Slujba Înălțării. Sărbătoarea a primit o solemnitate aparte în timpul Sfintei Împărătese Elena care a ridicat o biserică pe Muntele Măslinilor în care sărbătoarea Înălțării se prăznuia cu mare fast.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească. Totodată, Legea 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, sărbătoarea Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos – Ziua Eroilor, drept sărbătoare națională a poporului român. În această zi, sunt pomeniți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român.

Comentarii Facebook


Știri recente